Sökformulär

Fattigdom

Sulten på rettferdighet

Upphovspersoner: FIAN Sverige | FIAN Norge
Medarbetare: Kjæret, Kristin | Andéer, Lina | Stafto, Klaus
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2007
Ämnesord: Vatten, Jordlöshet, Fattigdom, Matsäkerhet, Mänskliga rättigheter, Jordbruk
Sulten på rettferdighet är ett magasin med blandade artiklar om rätten till mat på svenska och norska. FIAN (Food First Information & Action Network) är en internationell människorättsorganisation som arbetar för rätten att försörja sig. Tar även upp frågor som rör vattenförsörjningen och jordreformer.

Upprop till handling från FIAN - den internationella organisationen för rätten till mat

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2007
Ämnesord: Hälsa, Fattigdom, Mänskliga rättigheter
Kronisk hunger i en värld av överflöd är en skandal som pågår i tysthet. Det är oacceptabelt att fler än 850 miljoner barn, kvinnor och män går och lägger sig hungriga varje kväll när mat är en mänsklig rättighet. Därför har FIAN startat kampanjen Face It Act Now - med mänskliga rättigheter mot hunger, med en namninsamling som kommer att överlämnas till att överlämnas till Europaparlamentet samt till nationella regeringar över hela Europa i december 2008.

Att skydda den mänskliga värdigheten-några framgånsrika fall i kampen mot hunger

Upphovsperson: FIAN International
Medarbetare: Strothenke, Wilma
Utgivare: FIAN International
År: 2007
Ämnesord: Vatten, Jord, Fattigdom, Jordlöshet, Mänskliga rättigheter
Tillgång till tillräcklig och lämplig mat är en grundläggande mänsklig rättighet som finns inskriven i internationell rätt. Men fler än 850 miljoner människor i världen lider av hunger och undernäring. Brist på mat eller mat av bristande kvalitet är vardag för dessa kvinnor, män och barn, liksom förorenat dricksvatten och därmed relaterade sjukdomar. De saknar ofta tillgång till nödvändiga resurser, såsom jord, vatten och fröer för att kunna producera sin mat eller arbete som ger tillräckliga inkomster för att kunna försörja sig. Här presenteras några fall av framgångsrikt arbete mot detta tillstånd.

Halverad fattigdom år 2015?: SAK positionerar sig i FN:s åtta milleniemål

Upphovsperson: Josefsson, Håkan
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Fattigdom
År 2000 samlades världens ledare till det så kallade millenietoppmötet.
Här formulerades milleniedeklarationen innehållandes åtta mål som syftar till att halvera världens fattigdom till år 2015. Målen berör basala utvecklingsinsatser för att förändra världen. Problemområdena är i sig inga direkta nyheter men som en samlad strategi för att förbättra livsvillkoren för stora befolkningsgrupper finns ett nytänkande.
Svenska Afghanistankommittén har haft verksamhet i Afghanistan i ett par decennier. Programmen har utvecklats med tiden genom de behov som identifierats på den afghanska landsbygden.
Nedan görs en övergripande beskrivning av hur Svenska Afghanistankommittén arbetar för att uppnå dessa globala mål genom våra insatser i Afghanistan.

Tveka inte, säger Mandela

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Skuldavskrivningar, Fattigdom, Ekonomiska institutioner
"Fattigdomen är ingen naturkatastrof utan har skapats av människor.
Fattigdomen kan utplånas av människor. Detta är inte en fråga om välgörenhet utan en fråga om rättvisa." Det sa Nelson Mandela inför de rikaste staternas diskussioner om avskrivningar av de fattiga ländernas skulder.

Sidor