Sökformulär

Fattigdom

Ilska och frustration utbredd hos befolkningen

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Klassrelaterade frågor, Kravaller, Internationellt bistånd, Fattigdom, Arbetslöshet
Gapet mellan fattiga och rika växer i Afghanistan. Av de mångmiljardanslag till bistånd och återuppbyggnad av Afghanistan har befolkningen bara fått se en liten del av vad de förväntade sig. I södra Afghanistan är kritiken mot biståndet mest befogad. Även innan det blev för farligt att bedriva bistånd och återuppbyggnad i regionen gick endast en liten andel dit.

Synliga och osynliga katastrofer

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Miljökatastrofer, Internationell solidaritet, Fattigdom, Afrika
De flesta människor på vår jord är fattiga . , miljarder lever på mindre än sju kronor om dagen,  miljoner människor går hungriga till sängs varje kväll. Närmare två miljoner människor dör av malaria varje år.  miljoner människor kommer att dö i förtid av aids. Detta är en rad pågående, för oss osynliga,
katastrofer.
När flodvågen slog till med förödande kraft i tio länder i Asien slog den mot fattiga människor som förlorade anhöriga,
utkomst, bostäder, ja till och med marken där husen stod. Även turister sveptes iväg av vattnet och plötsligt fick en katastrof ”ett ansikte” som det heter.

Olika sätt att beräkna fattigdom ger helt olika resultat

Upphovspersoner: Thege (foto), Charlotte | Nordström, Birger
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Fattigdom, Imperialism
Nästan ett halvt sekel efter det att FN slog fast att alla människor har lika värde och att det
är en mänsklig rättighet att leva ett värdigt liv, antog man de så kallade millenniemålen.
Det första av dem är att halvera andelen fattiga till år 2015. Vilka är då fattiga?

Sandinistregeringens fattigdomsbekämpning

Upphovspersoner: Wallin (övers.), Lasse | Chavarría, Erich
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Politisk organisering, Nicaragua, Informell sektor, Fattigdom, Reformer
Man talar om strategi för fattigdomsbekämpning i Nicaragua. Då tänker jag mig byråkraterna på Internationella valutafonden och Världsbanken som sitter vid sina skrivbord och gör macroekonomiska kalkyler och beslutar om krav och ekonomisk politik som mitt land Nicaragua måste uppfylla för att åtnjuta de internationella organens välgärningar. Samtidigt tänker jag på bönderna i San José de Cusmapa, en av norra Nicaraguas fattigaste kommuner. Där är det inte många som tjänar mer än motsvarande två US-dollar om dagen.

Envis arbete mot tbc-smitta

Upphovsperson: Strand, Cecilia
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Namibia, Sjukdomar, Kulturella seder, Fattigdom
Alla städer med självaktning har infartsskyltar som välkomnar sina besökare och berättar något speciellt om platsen. På väg in i Keetmanshoop i södra Namibia finns det ingen skylt som säger
”Welcome to the TB Capitol of the World”, men faktum är att denna region har världens högsta infektionsnivåer av tbc.

Ledare

Upphovsperson: Sjögren, Anna
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Liberalism, Fattigdom, Ekonomiska institutioner
Att minska fattigdomen måste stå
över ideologierna, menar Paul Wolfowitz, chef för Världsbanken, på
Sverigebesök i oktober (2005).
Han vill gärna framstå som en resultatinriktad nice guy, men vad säger detta uttalande egentligen? Vad säger det om Världsbankens ambitionsnivå? Vad säger det om Världsbankens världsbild?
Att Världsbanken vill minska fattigdomen
är en lång väg från den internationella vita band-kampanjens krav ”Utrota fattigdomen nu!”

Om att försörja sig

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Fattigdom, Afrika
Detta nummer av Södra Afrika handlar mycket om pengar, om fattigdom och om att försörja sig på olika sätt, ärliga och oärliga. Här möter vi hiphopmusiker,
en sömmerska, några skomakare, en dömd mutkolv och frikyrkopräster. De lever i Afrika, världens fattigaste kontinent, med olika förutsättningar i livet och med olika sätt att försörja sig.

Sidor