Sökformulär

Fattigdom

Södra Afrika-dagarna

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Södra Afrika, Prostitution, Mocambique, Hiv/Aids, Fattigdom, Sydafrika, Genus och jämställdhet, Zambia
Uppslutningen var god på de traditionella Södra Afrikadagarna som även i år hölls på Brygghuset i Stockholm. Höstens tema var "Hiv/aids och jämställdhet".
De inbjudna gästtalarna tog upp aids från olika perspektiv och deltagarna kunde fördjupa sig i en rad frågor i seminarier där det även fanns utrymme för diskussioner.
Aids i södra och östra Afrika handlar inte om ras, färg eller kultur, sa professor Hans Rosling. Men han menar att det finns ett mönster och det kallas "transactional sex". Det är inte prostitution i vår mening utan ett för många kvinnor påtvingat och nödvändigt sätt att byta sex mot mat, kläder eller andra förnödenheter. Därför efterlyste han mer makt åt kvinnor och dessutom mer feministisk forskning.

Fattigdom driver pirater

Upphovsperson: Åhlin, Daniel
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Naturresurser, Afrikas horn, Fattigdom, Somalia, Arbetslöshet, Imperialism, Miljöföroreningar
Fattigdom är en viktig drivkraft bakom sjöröveriet i Adenviken,
som i förra veckan ledde till att tre somaliska pirater sköts ihjäl. Sjöröveri har blivit en försörjningskälla för somaliska fiskare vars vatten fiskats ut av utländska företag – ett vatten som också förorenats av att europeiska företag dumpar giftigt avfall i det.

Från mål till verklighet

Upphovsperson: Engman, Frida
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Sjukvård, Politiska institutioner, Internationellt bistånd, Fattigdom, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
Millenniemålen är åtta mål som syftar till att höja lägstanivån på utvecklingen i världen och rikta uppmärksamhet till de områden som är avgörande för att ett land ska utvecklas. Millenniemålen
är nu centrum för utvecklingsarbetet runt om i världen, och för första gången finns en gemensam agenda för den globala utvecklingen.

Gonder och paharis: vad händer med Indiens ursprungsfolk?

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Minoritetskulturer, Rasism och främlingsfientlighet, Tvångsförflyttning, Ursprungsfolk, Politisk organisering, Fattigdom, Livsmedelsförsörjning, Indien
En bild säger mer än tusen ord brukar det ju heta. Men bakom bilderna till denna artikel,
liksom bakom bilderna i hela tidningen, finns förstås en social verklighet som också kan
beskrivas. Genom statistiken om Indien slår en mängd hårda fakta – tvärs igenom alla
folkgrupper, inte bara ursprungsfolk eller minoriteter. Ett av dessa faktum är att Indien
fortfarande hör till de länder i världen där många tiotals miljoner människor inte har
tillräckligt med mat att äta.

En dag i taget: Afghanistan-nytt på besök hos Kabuls daglönare

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Afghanistan, Klassrelaterade frågor, Arbetsmarknad, Fattigdom, Arbetslöshet
"Männen omringar oss. De pratar i mun på varandra och
det bli trångt på trottoaren utanför moskén i Shar-e Nau i
centrala Kabul. De som omringar oss är desperata, men
det är ingen fara. Männen är daglönare som väntat på att få
jobb sedan tidigt på morgonen. Klockan börjar närma sig
middagstid. När jag frågar efter namnet på den mest talföra
börjar de som står närmast ropa sina namn och insisterar
på att jag också ska skriva upp deras namn i mitt anteckningsblock.
De tror att jag letar efter arbetskraft och vill
också vara med på vad de tror är en lista för framtida jobb.
Det är svårt att övertyga dem om att det tyvärr bara handlar
om en intervju."

Forskning i skuggan av Indiens ekonomiska framgångar: Bland naxaliter, självmord och bondemotstånd

Upphovsperson: Norström, Christer
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Landsbygdsfrågor, Sociala rörelser, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Fattigdom, Indien, Väpnade motståndskamper
Trots de ekonomiska framgångarna som skett i Indien under det sista decenniet så är det
stora grupper i landet som har fått stå tillbaka. Den indiska professorn i ekonomi vid Jawaharlal
University i Delhi, Utsa Patnaik, har i sin bok ”The Republic of Hunger” redovisat
med önskvärd tydlighet hur de fattiga på landsbygden har fått det allt sämre ekonomiskt
trots ”The Incredible India” (som de internationella medierna vill formulera det) och reformprogrammen
sedan början av 1990-talet.

Sidor