Sökformulär

Jordbruk

Bormeys jordnötter Nyföretagare

Upphovsperson: Ulloa, Alejandro
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Småföretagare, Kuba
Borney, med examen från universitetet i Santa Clara, har startat ett eget. Hans farfar och pappa odlade jordnötter där han växte upp och gjorde jordnötssmör och nougat. Så han började odla och tillverka egen nougat och jordnötsstänger på fritiden. ”Jag lanserade mitt eget varumärke och satte igång.” Nu har han 8 anställda. ”Jag valde jordnötter

Hållbart jordbruk Internationell konferens på Kuba

Upphovsperson: Prensa Latina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Kuba
Över 200 experter från 22 länder deltog i den 10e Internationella konferensen om organiskt, hållbart jordbruk och hälsosam mat i Havanna, inbjudna av Kubanska jordbruks- och skogsbruksteknikers förening. De framhöll livsmedelsförsörjningens strategiska betydelse och ”ekologiskt jordbruk som ett svar på jordklotets kris”. De framhöll kampen för matsuveränitet mot frihandelsavtalen och uppmanade till försvar för världsdelens småbrukare.

Kuba har gått längst Ekologiskt jordbruk

Upphovsperson: Ruiz Marrero, Carmelo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Hållbar utveckling, Miljö, Kuba
Kuba är det land i världen som gått längst och på kortast tid, från konventionellt industriellt jordbruk till organisk odling. Detta har uppmärksammats, hyllats och dokumenterats av många experter och observatörer inklusive jordreformforskaren Peter Rosset och jordbruksekologen Miguel Altieri, akademiska institutioner som Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) och ideella organisationer som Food First och Worldwatch Institute. Det har också varit ämnet för en dokumentär ”The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil” från 2006. 

Obyråkratiskt, uppfinningsrikt, decentraliserat är några nyckelord.

Kuba har gått längst Ekologiskt jordbruk

Upphovsperson: Ruiz Marrero, Carmelo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Kuba
Kuba är det land i världen som gått längst och på kortast tid, från konventionellt industriellt jordbruk till organisk odling. Detta har uppmärksammats, hyllats och dokumenterats av många experter och observatörer inklusive jordreformforskaren Peter Rosset och jordbruksekologen Miguel Altieri, akademiska institutioner som Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) och ideella organisationer som Food First och Worldwatch Institute. Det har också varit ämnet för en dokumentär ”The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil” från 2006. 

Obyråkratiskt, uppfinningsrikt, decentraliserat är några nyckelord.

Ungdomar behövs

Upphovsperson: Grogg, Patricia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Barn och ungdomar, Hållbar utveckling, Kuba
Gabriela Blanco, 20 år, arbetar på jordbrukskooperativet i Alamar och ska börja studera på jordbrukshögskolan. ”Jag började jobba här i september 2012 och efter tre månader togs jag upp i kooperativet. Jag insåg att jag gillade det här och ville fortsätta. Det är också ett område för ständig forskning och nya möjligheter.” På Vivero Alamar jobbar 20 av de totalt ca 70 000 ungdomar som jobbar inom jordbruket. Men de utgör en liten del. Jordbruk och byggnadsarbete tillhör de områden som har svårats att rekrytera ungdomar.

Organiskt kooperativ visar Blomstrande jordbruk

Upphovsperson: Tierramérica, Tierramérica
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Hållbar utveckling, Kuba
”Ständig förbättring och talang för jordbruk är två nycklar till framgång”, säger agronomen Miguel Angel Salcines. Bland annat som gjort denna stadsodling i Alamar till en framgångssaga nämner han flextid, ganska höga löner och vidareutbildning som lockar duktiga arbetare. Det är avgörande för att kunna öka den organiska, helt kemikaliefria livsmedelsproduktionen. Den mänskliga faktorn har spelat en avgörande roll för kooperativets snabba produktionsökning

55:e Nordiska Kuba-brigaden

Upphovsperson: Österlin, Martin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Jordbruk, Sverige, Kuba
Från Sverige ingick 27 deltagare som tillsammans med andra från Danmark, Finland, Norge, Wales, England, Tyskland och Schweiz fick några fantastiska och lärorika veckor på Kuba. De fick pröva på olika jordbrukssysslor och uppleva allt ifrån musik, dans, föredrag, studiebesök, träffar med kvinnoförbundet, fackföreningsrörelsen m.m. Och hann bada i såväl i Atlanten som Karibiska Havet. Nästa brigadresa äger rum till sommaren 1-19 juli.

Kris = möjlighet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomiska kriser, Hållbar utveckling, Kuba
Sovjetunionens kollaps 1990 ledde till dubbel ekonomisk blockad och en djup ekonomisk kris: ”specialperioden i fredstid”. Men kubanerna var inte oförberedda. Under 80-talet hade de börjat förbereda sig för överlevnad i total isolering och utvecklat metoder för livsmedelsproduktion utan kemiska tillsatser och drivmedel. När krisen slog till i början av 90-talet spreds de organiska stadsodlingarna över hela landet. Där producerar över 600 000 människor 1,2 miljoner ton grönsaker, rotfrukter och frukt per år. Närproducerat med färska varor inom gångavstånd.

Närproducerat och giftfritt

Upphovsperson: Lindahl, Johan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Miljö och ekologi, Kuba
Globala miljöutmaningar och klimatförändringar har skapat ett uppsving för organisk stadsodling runt om i världen. Men det är inte rika och högteknologiska samhällen som kommit längst. Istället är det Kuba. I den miljonprogramslika förorten Alamar i östra Havanna har en av landets största odlingar sedan tidigt 90-tal odlat grönsaker till grannskapets boende, daghem, skolor och andra verksamheter. Där har de också utvecklat metoder och praktik som lärs ut över hela landet. Odlingen bedrivs om kooperativ, och ger god avkastning.

Östtimors statsbudget 2013

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Östtimor, Jordbruk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Infrastruktur, Investeringar, Offentlig sektor
Kan Du tänka Dig att den svenska riksdagen
i enighet antar budgeten? Knappast. Men i
Östtimor antogs budgeten för 2013 med 64
av parlamentets 65 röster den 18 februari!
Därför och för att det ger en bra bild av
läget i landet gör vi här en fylligare genom-
gång av budgeten och dess behandling.

Budgeten omfattar 1,6 miljarder dollar, Sveriges 127,6 miljarder dollar.

Nämnas bör att USA-dollar är Östtimors officiella valuta, varför alla belopp anges i USA-dollar.

Sidor