Sökformulär

Jordbruk

Balettbesök med Kubabrigad

Upphovspersoner: Högberg, Ronny | Hedlund, Daniel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Internationell solidaritet, Jordbruk, Dans, Sverige, Kuba
I år hade José Marti-brigaden 89 deltagare från 17 europeiska länder, varav vi 2 från Sverige. Under några dagar delade vi lägret med en brigad från Puerto Rico och Venceremos-brigaden från USA. De reste med flyg från Kanada och trotsade reseförbudet för USA-medborgare att besöka Kuba och riskerar dryga bötesstraff i USA. Arbetet är ett enkelt men viktigt jordbruksarbete som kräver mycket folk. Men i brigadvistelsen ingår även studiebesök, föredrag, och kulturella aktiviteter som besöket på Nationalbaletten.

En skicklig kakaoproducent

Upphovsperson: Merencio, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Miljö, Miljö och ekologi, Kuba
Hilde Roja Bordes är 74 år gammal och en skicklig kakaoodlare vars odlingar växer för fullt. Han visar hur man ska sköta odlingen för att få hög avkastning. Alla plantor gödslas ekologiskt med naturgödsel. All min kakao är ekologisk. Baracoa, som är den största producenten av kakao i landet, har ytterligare 15 modell-gårdar som alla arbetar för att utvidga den ekologiska erfarenheten, vilket blir nyckeln till framgång för det program för utveckling av kakaoproduktion som pågår.

Om livsmedelsförsörjningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Livsmedelsförsörjning, Naturkatastrofer, Kuba
När Sovjet föll samman kollapsade Kubas livsmedelsproduktion som varit uppbyggd industriellt med konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel, traktorer, skördemaskiner och olja. Snabbt växlade landet om till ekologiskt småskaligt jordbruk. Snart visade Kuba upp den bästa jordbruksutvecklingen i Latinamerika och Karibien. 2008 blev en nedgång på grund av 3 väldiga orkaner på varandra. Men tack vare sin småskaliga och ekologiska jordbruksmodell kunde Kuba snabbt återhämta sig.

Om livsmedelsförsörjningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Livsmedelsförsörjning, Naturkatastrofer, Kuba
När Sovjet föll samman kollapsade Kubas livsmedelsproduktion som varit uppbyggd industriellt med konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel, traktorer, skördemaskiner och olja. Snabbt växlade landet om till ekologiskt småskaligt jordbruk. Snart visade Kuba upp den bästa jordbruksutvecklingen i Latinamerika och Karibien. 2008 blev en nedgång på grund av 3 väldiga orkaner på varandra. Men tack vare sin småskaliga och ekologiska jordbruksmodell kunde Kuba snabbt återhämta sig.

Miljöinternationalism Kubas nya uppdrag?

Upphovspersoner: Landau, Saul | Valdés, Nelson
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Internationell solidaritet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Kuba
Sedan 1959 har Kuba spelat en stor roll i världen, en betydande bedrift för ett land med bara 6 – 11 miljoner invånare. På senare år har kubanerna visat sina solidaritet efter naturkatastrofer runt om i världen. När landet genom Sovjetblockets upplösning drabbades av dubbel blockad utvecklades matproduktionen ett enda laboratorium i organiskt jordbruk, samhället mobiliserades för återvinning. Glödlampor byttes ut, satsning på sol- och vindkraft trappades upp. Nu kan Kuba dela med sig av sin erfarenhet för att bidra till jordens räddning och möta klimatförändringarna.

Stadsodlare inspireras av Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Jordbruk, Hållbar utveckling, Sverige, Miljö och ekologi, Kuba
Emily Dowding Smith från Nya Zeeland hade varit på Kuba för att studera stadsodling. Odlingsprojektetet Ett grönare Lund bjöd in henne för att få inspirationen från Kuba, där ekologiska odlingar trängs på ödetomter och bakgårdar. Projektledaren Julia Linder hoppas att Lundaborna kan utveckla något liknande.

Hållbart jordbruk i Karibien Kuba sprider kunskaper

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Miljö och ekologi, Kuba, Karibien
22 agronomer och jordbrukare från Haiti, Guadeloupe och Martinica reste till Kuba för en grundkurs i hållbart jordbruk i november. Syftdt var att de skulle ta med sig de kubanska erfarenheterna hem till gagn för jordbruksutvecklingen. Detta nätverk för ekologisk frukt-och grönsaksodling som utvecklas med Kuba som referens är ett av många projekt inom Caricom, det Karibiska samarbetet.
”Mina ögon har öppnats. Det behöver inte vara någon motsättning mellan jordbruk och natur. Nu ska vi arbeta med mask- och växtkomposter,” sa Audrey Terory från Guadeloupe. Hon odlar frukt och grönsaker och föder upp höns.

146 000 nya jordbruksrätter

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Jordreformer, Kuba
Odlingsmarken på Kuba uppgår till 6,6 miljoner hektar, varav 1,8 miljoner låg i träda i juli 2008. Då inleddes utdelningen av bruksrätter för jordbruk på den mark som legat i träda. Vid årsskiftet 2010-11 hade 1,2 miljoner hektar delats ut, nästan 70 procent av den odlingsmark som legat i träda. Över 146 000 kooperativ eller privatpersoner har fått bruksrätt och nästan 80 procent har börjat producera.

Lån i Handelsbanken

Upphovsperson: Tamayo, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Bank- och finansfrågor, Kuba
Handelsbanken (Banco de Credito y Comercio) har lånat ut miljoner till de nya jordbrukarna som sedan 2008 fått bruksrätter på statlig mark. Omkring 150 000 bruksrätter har delats ut, 70 000 till nybörjare. Handelsbanken erbjuder lån till investeringar och drift fram till första skörden.
Lokalkontorens agronomer och ekonomer gör också besök på platsen för att bedöma förutsättningarna och ge råd.

Sidor