Sökformulär

Kooperativ

Hård kamp för att få lönsamhet på gården

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Dahl Adolfsson, Mari (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kooperativ, Sydafrika, Imperialism, Jordbruk, Liberalism, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kapitalism och vinstmaximering
Vad är det som håller fattiga kvar i fattigdom? För den som kämpar mot nyliberalismen och för global rättvisa ställs ofta Nord mot Syd när denna fråga tas upp. Men är det verkligen så? Är det snarare strukturer på lokal eller nationell nivå än global nivå som hindrar? Eller är det alla tre?

Närmare gräsrötterna: effektivitet och miljöhänsyn i jordbruket

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, 0, Kooperativ, Miljö och ekologi, Jordbruk
I maj skrev kubanska dagstidningen Granma om genomgripande reformer inom jordbrukssektorn. Beslut flyttas från jordbruksministeriet till de 169 kommunfullmäktige. Decentraliseringen är en del i arbetet för att främja produktionen, förbättra distributionen och öka tillgängligheten till matvaror och därmed ersätta en allt dyrare import. Jordbruksminister María del Carmen Pérez betonade vikten av att överföra mer makt till de lokala myndigheterna för bättre stöd till jordbrukarna. En av de första åtgärderna var att upplåta statlig jordbruksmark i träda till olika kooperativ, med bruksrätt. Hon talade också om att förvandla de statliga jordbruksföretagen till serviceenheter åt jordbrukskooperativen.

María Estabana Galeano: "Vi arbetar på och klarar oss"

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Kooperativ, Genus och jämställdhet
(OBS! Denna PDF innehåller även andra artiklar) María Estabana Galeano Gómez, 65 år, bor i det lantliga området El Apante i den lilla nordliga kommunen San Lucas.
María Galeano föddes och växte upp i ett annat närliggande område men flyttade till El Apante eftersom det startades ett kooperativ där på 1980-talet. Som ensamstående mor såg hon med andra ord möjligheten till arbete och inkomst för sig själv och dottern.

Lång väg till en bra bostad

Upphovsperson: Lindh, Björn
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Internationellt bistånd, Kooperativ, Genus och jämställdhet
(OBS! Denna PDF innehåller även slutet på en annan artikel)
Många av hemmen i El Pellisco, Nicaragua, förtjänar inte att kallas för bostäder. I flera fall handlar det bara om svart plast som spänts upp mellan träpålar. Husen står rakt upp i den leriga jorden, det finns inga vägar eller trottoarer, inga torg, lekplatser eller något annat som vi i Sverige skulle påstå hör ett samhälle till.

Orlando Nuñez: "Vi måste ta tillbaka makten från förrädarna"

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Småföretagare, 0, Nicaragua, Informell sektor, Biologisk mångfald, Kooperativ, Jordbruk
För två år sedan samlade Orlando Nuñez ett antal centralamerikanska ekonomer och bondeledare till ett symposium kallat Foro de Managua, dels för att följa upp de motdrag man gjort under tidigare möten och för att analysera fiendens strategier och möjliga försvarsåtgärder mot dessa. Huvudteserna har Nuñez samlat i en liten, svart, bok på 80 sidor. Titeln är Soberanía Alimentaria y Economia Popular, Självständighet beträffande livsmedel och folklig ekonomi.

Kvinnor organiserar sig

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Nicaragua, Feminism och kvinnorörelse, Kooperativ
(OBS! Denna PDF innehåller även slutet på en annan artikel)Invånarnas produktiva aktivitet består mest av att odla basgrödor och en del ägnar sig åt vedförsäljning. 56 kvinnor i grannbyarna El Madroño, La Pita och El Terrero y Olominapa beslutade sig för att bilda ett kooperativ för att på så sätt kunna avancera rent ekonomiskt.

Rättvisemärkt gynnar småbönderna

Upphovsperson: Lindh, Björn
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Rättvis handel, Kooperativ, Jordbruk
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)
Merling Preza är mycket bestämd i sin åsikt över att Rättvisemärkt är till för de små odlarna. Ägare till stora kaffeplantager får gärna ta ansvar för sin omgivning,
men det ska inte förväxlas med Rättvisemärkt. Som vd på Prodecoop, en samarbetsorganisation för 40 kaffekooperativ i norra Nicaragua, kan Merling förstås uttala sig med viss tyngd i frågan.

”Matkrisen långt ifrån över”

Upphovspersoner: Stråle, Malin | Proano, Pablo (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Latinamerika, Småföretagare, Jordreformer, Rättvis handel, Kooperativ, Miljö och ekologi, Honduras
Förra året upplevde hela världen en livsmedelskris, men konsekvenserna märktes framför allt i de fattiga länderna. Priserna på basvaror som majs och ris steg på vissa håll i Centralamerika med så mycket som 500 procent.
Sedan i höstas har priserna sjunkit. Betyder det att krisen är över? "Långt därifrån", menar Rafael Alegría från Vía Campesina.

Sidor