Sökformulär

Kooperativ

Världen är vad du äter

Upphovsperson: Zetterström, Lena
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Småföretagare, Latinamerika, Jordreformer, Kooperativ, Rättvis handel, Miljö och ekologi
Vi är vad vi äter! Jag har intrycket att vi svenskar i stor utsträckning är kostmedvetna och bryr oss om vad vi stoppar i oss. Livsmedelsverket ställer skyhöga hygienkrav och garanterar att mat med rester av hormoner, bekämpningsmedel och andra kemiska tillsatser inte når över gränserna.

Agrobränslen slår ut matproduktion?

Upphovsperson: Karlsson, Maria
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Brasilien, Småföretagare, Latinamerika, Jordreformer, Kooperativ, Rättvis handel, Ekonomisk demokrati, Miljö och ekologi
Den ökade efterfrågan på etanol och andra agrobränslen har lett till en internationell debatt om vad jordbruksmark ska användas till. Leder etanolens utbredning till höjda matpriser och svält eller rymmer den odlingsbara marken både etanol och livsmedel? I Brasilien går åsikterna isär.

De satsar på närproducerat

Upphovsperson: Zetterström, Lena
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Brasilien, Småföretagare, Latinamerika, Jordreformer, Kooperativ, Rättvis handel, Ekonomisk demokrati, Miljö och ekologi
Mat kan inte ses som en handelsvara, vilken som helst. Det tycks allt fler vara överens om. Men vad är alternativet till dagens dominerande jordbruks- och handelspolitik? I Brasilien växer sig den agroekologiska rörelsen allt starkare. I centrum står livsmedelsförsörjning och livskvalitet – inte vinstmaximering.

Stordrift i Ecuador: lyft eller katastrof?

Upphovsperson: Kvarnsell, Johanna
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Naturresurser, Lokal ekonomi och försörjning, Industri och industrialism, Kooperativ, Ecuador, Migration
Med gruvornas hjälp vill Ecuadors regering lyfta landet ur fattigdomen.
Men frågan om storskalig gruvbrytning splittrar befolkningen. På ena sidan står de som ser en chans till nya rikedomar och som tror på en ansvarsfull gruvindustri. På andra sidan de som vill förhindra vad de ser som en social och miljömässig katastrof.

Arbetare ställs utanför Systembolagets etikarbete

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Rättvis handel, Kooperativ, Exploatering av arbete, Sverige, Latinamerika, Argentina, Chile
Systembolaget håller på att införa en uppförandekod för sina leverantörer. Men så länge arbetarna själva inte får säga sitt
och fackliga medlemmar förföljs kommer vinets beska eftersmak inte att förbättras, menar lantarbetare och bondeorganisationer i Chile och Argentina.

Gemenskap hjälper kvinnliga odlare

Upphovspersoner: Gustavsson, Towe | Barchiesi, Valentina | Gustavsson, Towe (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Miljö och ekologi, Latinamerika, Nicaragua
Livet som småskalig lantbrukare i Nicaragua är inte lätt. Men
med hjälp från kvinnokooperativet i byn La Lima har Leonarda
Ramos kunnat ta lån som gör jordbruket effektivare. Genom
att odla sin egen mat kan hon hålla kostnaderna nere och
samtidigt behålla kontrollen över vad familjen äter.

Omvärldens stöd viktigt för lokal förändring

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Kooperativ, Jord, Latinamerika, Chile
Genom statlig reglering och internationellt stöd kan koncentrationen av jord minskas och småbrukarnas arbetssituation
förbättras. Det tror Pamela Caro, doktorand i sociala och politiska studier och koordinatör på det chilenska studiecentret
för kvinnors utveckling, CeDem.

Hotet om gruvor organiserade byarna

Upphovsperson: Kvarnsell, Johanna
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Kooperativ, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Latinamerika, Ecuador
När ett kanadensiskt gruvföretag ville bryta koppar i de dimhöljda bergen runt Intag i Ecuador började byborna organisera
sig. Femton år senare är gruvbolaget drivet på fl ykt och samhället mer organiserat än någonsin tidigare. Det som började
som en spontan protest har utvecklats till en alternativ livsstil, med hållbar utveckling i fokus.

Byborna satte stopp för gruvan

Upphovspersoner: Carlsson, Elisabet | Helander, Hanna
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Naturresurser, Kooperativ, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Latinamerika, Ecuador
När gruvindustrin kom till Intag
i norra Ecuador startade befolkningen en motståndsrörelse.
Istället för att utvinna mineraler
i den orörda naturen vill Intagborna satsa på miljövänlig
turism och kaffeodling.

Sidor