Sökformulär

Kooperativ

Kuba idag, förändring är ordet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Handel, Kuba
Kuba har varit i ständig förändring sedan den stora förändringen: befrielsen den första januari 1959. Sovjetblockets sammanbrott på 90-talet och den ekonomiska kris som drabbade Kuba innebar en ny stor förändring till kamp för överlevnad i en fientlig omvärld. Med nya problem att lösa och med en förändrad omvärld i söder inleddes nästa stora förändring, den som pågår. Kan Kuba återigen bryta ny väg och förena en socialistisk stomme med kooperativ och småföretagande med löntagardemokrati?

Lokal tillverkning och hållbart material

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Hållbar utveckling, Byggnadsteknik, Produktionsteknik, Kuba
Chefen för byggforskningsinstitutet CIDEM i Santa Clara, professor Fernando Martirena sammanfattade slutsatser av 20 års forskning och utvecklingsarbete: med lokal planering, tillverkning av byggmaterial med låg energiförbrukning och koldioxidutsläpp minskar transportkostnader och energiförbrukning och kooperativt genomförande blir folk aktiva, lokal marknad uppstår och det blir billigare. CIDEM fått internationella pris för hållbar utveckling och ingår i ledningen för det internationella nätverket Ecosur för ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsbyggande. Se även ” Byggmaterialfabrik i Manicaragua”.

Närproducerat och giftfritt

Upphovsperson: Lindahl, Johan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Miljö och ekologi, Kuba
Globala miljöutmaningar och klimatförändringar har skapat ett uppsving för organisk stadsodling runt om i världen. Men det är inte rika och högteknologiska samhällen som kommit längst. Istället är det Kuba. I den miljonprogramslika förorten Alamar i östra Havanna har en av landets största odlingar sedan tidigt 90-tal odlat grönsaker till grannskapets boende, daghem, skolor och andra verksamheter. Där har de också utvecklat metoder och praktik som lärs ut över hela landet. Odlingen bedrivs om kooperativ, och ger god avkastning.

En skicklig kakaoproducent

Upphovsperson: Merencio, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Miljö, Miljö och ekologi, Kuba
Hilde Roja Bordes är 74 år gammal och en skicklig kakaoodlare vars odlingar växer för fullt. Han visar hur man ska sköta odlingen för att få hög avkastning. Alla plantor gödslas ekologiskt med naturgödsel. All min kakao är ekologisk. Baracoa, som är den största producenten av kakao i landet, har ytterligare 15 modell-gårdar som alla arbetar för att utvidga den ekologiska erfarenheten, vilket blir nyckeln till framgång för det program för utveckling av kakaoproduktion som pågår.

Personal tar över, fler kvinnor få ungdomar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kooperativ, Bank- och finansfrågor, Arbetsmarknad, Kuba
Många mindre statliga företag, särskilt inom servicesektorn, hyrs nu ut till personalen. I början av 2011 började personal få ta över damfriseringar, skönhetssalonger och frisörsalonger. Från årsskiftet blev det möjligt också för snickare, fotografer, juvelerare, smeder med flera hantverks- och serviceyrken. De flesta är i 40-årsåldern eller över 60 medan ungdomarna visar svagt intresse. Men andelen kvinnor ökar. Nu går det också att ta banklån för att starta eget.

Privatföretag och kooperativ

Upphovsperson: Miranda Lorenzo, Humberto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialism, Marknads-, plan- och blandekonomi, Privatiseringar, Kooperativ, Kuba
Sovjetblockets kollaps tvingade Kuba till drastiska åtgärder för överlevnad. Utländskt kapital in till samriskföretag, egenföretagande och marknadsvillkor utvidgades för att ersätta nerdragen statlig varu- och tjänsteproduktion. Men det blev ingen svångremspolitik a la IMF. Men krisen utnyttjades inte för att också fundera över Marx tankar om hur arbete i fri förening, som kooperativ och andra samhälleliga produktionsformer skulle kunna utvecklas för att befästa socialismen också med marknadsinslag. Det är vad som prövas nu.

Uppfinnarjocke

Upphovsperson: Lennartsson, P-O & M
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Övrig teknik, Kuba
En ensam man går över en åker kantad av palmer i Guira de Melena och drar en rangligt manick. Mannen, Yolando Perez Baez visar upp sin senaste uppfinning - en lång, spindellik apparat som sprider biologisk insektsbekämpning över sex rader av majs på en gång - istället för endast en rad åt gången som då han använde sin vanliga ryggsäcksspruta. Då fick han gå 8 km och det tog sex timmar att bespruta åkern. Nu kan han göra jobbet på en timme. Han hämtar delarna på skrotupplag och hans uppfinningar gör jordbrukare mer produktiva,. Det passar bra i Kubas strävan att göra jordbruket mer produktivt och minska den dyra importen av livsmedel.

500 000 till nya jobb på ett halvår

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kooperativ, Ekonomiska kriser, Arbetsmarknad, Kuba
Planerna för genomgripande förändringar i det ekonomiska systemet började dras upp 2006. Då hade Kuba haft en stark ekonomisk utveckling under 10 år. Men nya problem uppstod: ekonomisk ojämlikhet, låg produktivitet, vardagskorruption. Hösten 2007 hölls ett stort rådslag om lösningar. Så kom hösten 2008 med 3 förödande orkaner efter varandra och materiella skador på nästan 20 procent av BNP. Och sedan slog den internationella ekonomiska krisen hårt mot Kubas exportintäkter. Efter fortsatt debatt kom besluten hösten 2010 om de ekonomiska reformer som genom avknoppningar, kooperativ och småföretag minska statligt och kommunalt engagemang i näringslivet.

Ekonomin under debatt

Upphovsperson: Díaz, Antonio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Ägande, Korruption, Kooperativ
Varje fredag har Kubas största tidning, Granma, en stor insändarsektion. Ekonomin diskuteras i många artiklar, privatisering eller inte, behovet att tydliggöra ansvar, minska svinn och andra åtgärder för att få den gemensamma egendomen att fungera mycket mer effektivt. Kooperation kan vara en lösning.

Sidor