Sökformulär

Kvinnors hälsa

Drömmen om en vit rock

Upphovsperson: Wall, Katinka
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kvinnors hälsa, Sjukvård, Afghanistan, Internationellt bistånd
Leeda och Fatima arbetar båda som sjukgymnaster på Svenska Afghanistankommitténs klinik i Mazar-e-sharif. Deras mottagning besöks flitigt av kvinnor i blandade
åldrar med olika besvär. Flera har fått resa långt för att träffa någon av de fyra sjukgymnasterna som arbetar här på kliniken.

Fri abort leder inte till fler aborter

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Sjukvård, Spanien, USA
Ett vanligt argument från abortmotståndare är att en friare abortlagstiftning leder till fler aborter. Detta samband dementerades i förra veckan i en rapport från Guttmacher Institute som däremot visade att en strikt lagstiftning leder till osäkra aborter. Ändå är det tveksamt om rapportens slutsatser kommer att påverka
övertygade abortmotståndare.

”Nu föder alla på BB”

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Afghanistan, Sjukvård, Reproduktiv hälsa, Utbildning och skola
”Min andra graviditet var så svår att
jag inte tordes föda hemma igen, berättar
Sarona”. Hon är gravid i femte
månaden och är på mödravårdskontroll
på barn- och mödravårdscentralen
på Svenska Afghanistankommitténs
sjukhus i Maidan Shahr i
Wardakprovinsen.

Det kunde vara din mamma, din syster eller din flickvän

Upphovsperson: Larsson, Linnea
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Sverige, Sjukvård, Afghanistan, Reproduktiv hälsa, Sierra Leone
Den höga mödradödligheten i världen
har beskrivits som en av vår tids största
skandaler. Millenniemålet har inte uppnåtts.
I Afghanistan och Sierra Leone
dör var sjunde kvinna i samband med
graviditet och förlossning. Vad görs för
att förbättra situationen?

Vänstern viker sig för abortmotståndarna

Upphovspersoner: Halkjaer, Erik | Peña Rojas, Gonzalo | Peña Rojas, Gonzalo (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Latinamerika, Politiska institutioner, Konservatism, Reproduktiv hälsa, Socialism
Vänsterregeringarna som kom till makten i Latinamerika under 00-talet har fört en
progressiv politik på flera områden, men när det gäller abortfrågan har inget hänt.
I vissa fall har det till och med skett en tillbakagång till en mer konservativ politik.

Pionjärer i det tysta Maryam är första yrkesverksamma kvinnan i sin hemby – någonsin!

Upphovspersoner: Almqvist, Börje | Almqvist, Börje (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Utbildning och skola, Kvinnors hälsa, Afghanistan
Maryam är elev på Svenska Afghanistankommitténs
barnmorskeskola
i Maidan Shahr i Wardakprovinsen,
sydväst om Kabul. Hennes hemdistrikt
i Paktikaprovinsen kontrolleras
av talibanerna. Det finns ingen regeringskontroll
ute i byarna. Där är det lokalsamhället
och talibanerna som styr

Svår situation trots framsteg

Upphovspersoner: Azizi, Makhfi (foto) | Svenska Afghanistankommittén
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2013
Ämnesord: Internationellt bistånd, Sjukvård, Kvinnors hälsa, Reproduktiv hälsa, Sverige, Afghanistan
Artikeln handlar om Svenska Afghanistankommitténs arbete med hälsovård i Afghanistan. Utveckling har varit positiv men det allmänna hälsoläget i Afghanistan är ändå bland de sämsta i världen. SAK nådde de flesta av sina planerade mål vad gäller hälsovård, men misslyckades med att nå sitt mål om information till kvinnor om familjeplanering.

Kvinnor måste kunna skydda sig

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Södra Afrika, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa
Varför kan inte världen förstå att om man vill minska floden av föräldralösa barn, en flod som inget land kan handskas med, då måste man hålla mödrarna vid liv?
Bromsmediciner som förlänger livslängden finns redan. Men de når inte alla kvinnor som behöver dem. Pengar, infrastruktur och politisk vilja saknas.

Sidor