Sökformulär

Latinamerika

USA utbildar militär i Chile

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Militärer, Latinamerika, Chile, USA
USAs utbildning av latinamerikanska militärer har fördubblats sedan 2002 Bara Argentina, Boliva, Venezuela och Uruguay har upphört att skicka sina soldater till den ökända School of the Americas, som utbildade militärkuppernas torterare på 60- och 70-talen. USAs Sydkommando ska garantera ”politisk stabilitet i Sydamerika”, genom installation av militärbaser och utbildning av militär, nu senast i Chile..

Media hörnpelare i USAs strategi Intervju med Atilio Borón

Upphovsperson: Silva, Mario
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Antiimperialism, Statskupper, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Latinamerika, Kuba, USA
Boron hänvisar till den koncentrerade mediemakten kopplad till USA genom SIP, Interamerikanska Pressens Samfund. Där ingår alla de stora transnationella mediebolag som El Mercurio och Prisagruppen som koncentrerar sig på att undergräva den revolutionära processen i Latinamerika, särskilt den i Venezuela.
Den privata mediemakten är idag det kanske viktigaste redskapet för att bädda för och genomföra statskupper, eller regimskiften som det också kallas.

USAs krig mot Latinamerika

Upphovsperson: Chomsky, Noam
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Militärer, Droger och missbruk, Latinamerika, Kuba, USA
Skandalen med Obamas säkerhetsvakter i Cartagena, som gick på bordell och vägrade betala, tog över medieutrymmet, Kubafrågan gjorde att Latinamerikas lika hårda kritik mot USAs ”krig mot knarket” inte hanns med. Problemet är USA, såväl efterfrågan på knark som försäljningen av vapen. Latinamerikanerna är de omedelbara offren för skrämmande nivåer av våld, korruption och missbruk längs handelsvägarna. I Colombia har USAs knarkkrig tjänat som tunn fernissa över kriget mot befrielserörelsen. Och ju mer ”bistånd” USA pumpas in i Honduras, desto mer blod flyter det och desto mer blomstrar kokaintrafiken.

Störningar i Cartagena 6:e Amerikatoppmötet

Upphovsperson: Suver, Roman
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Latinamerika, Kuba, USA
Helgen 14-15 april stod Colombia värd för 6:e Amerikatoppmötet för 33 av världsdelens 34 länder. Hela toppmötet och medieuppmärksamheten dominerades av USAs hårdnackade veto mot att det 34:e landet – Kuba - skulle inbjudas. Detta bidrog till att ytterligare isolera USA från halva världsdelen, söder om Rio Bravo, som aktivt arbetar för integration. För första gången avslutades toppmötet utan gemensamt uttalande vilket ytterligare underströk hur missriktad USAs politik är.

Eduardo Galeano hedersgäst Casa de las Américas 2012

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Kultur, Litteratur, Kulturmöte och kulturutbyte, Latinamerika, Kuba
”Jag bär alltid Kuba med mig, i mina ord, i vad jag gör, i mitt minne” sa Eduardo Galeano när han kom till Havanna 12 januari. Han var inbjuden som hedersgäst vid årets upplaga, den 53:e, av Casa de las Américas litteraturpris, legendariskt i Latinamerika och Karibien. Vid öppningen sa Galeano:
”Detta Amerikahus, Casa de las Américas, har gjort allt för att hjälpa oss att upptäcka Amerika och alla dessa Amerika som Amerika innehåller. Det har hjälpt oss att betrakta oss med våra egna ögon, nerifrån och inifrån, och inte med de ögon som ser ner på oss, utifrån, och som alltid har förödmjukat oss. …

Internationella kvinnodagen i Göteborg

Upphovsperson: Österlin, Louise
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sverige, Latinamerika, Kuba
I Göteborg firades kvinnodagen med en välbesökt kulturell lördagseftermiddag, där Svensk-Kubanska stod som huvudarrangör tillsammans med många andra organisationer. Dagens huvudpunkt var när Kubas kulturattaché Clotilde Proveyer berättade om den revolutionen som inledde kvinnornas frigörelse. Idag är över 40 % av parlamentets ledamöter kvinnor, i världen i genomsnitt är det 20 %. I Kubas hjälp till andra länder inom hälsovård och utbildning spelar de kubanska kvinnorna en framträdande roll.

Svenska sexköpslagen på export

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Sverige, Latinamerika, Kuba
På 6:e Internationella Sexologkonferensen i Havanna i januari var två svenskor inbjudna. Konferensen arrangeras vartannat år av Cenesex, Kubas Sexualupplysningscentrum. Det var en stor konferens med 5-6 parallella seminarier i 4 dagar och däremellan ett tiotal centrala föredrag. Ett par hundra kubaner (mest kubanskor) deltog och ett 60-tal utlänningar. Bland dem fanns Kajsa ”Ekis” Ekman och Antoinette Kinnander som talade om den svenska sexköpslagstiftningen, om synen på prostitution och stöd till både säljare och köpare att komma ur den. Ett annat stort tema var våldet mot kvinnor, exemplifierat med kvinnomorden i Centralamerika.

ALBAs Alternativ

Upphovsperson: Boothroyd, Rachael
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Internationell solidaritet, Rättvis handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Hållbar utveckling, Latinamerika, Kuba, Karibien
Första helgen i februari sammanstrålade ALBA-ländernas presidenter i Venezuela på sitt 11:e toppmöte. På dagordningen fanns ALBA-banken och den gemensamma valutan sucre, båda avsedda som alternativ till IMF, Världsbanken och dollarn som internationell valuta. Ecuadors Rafael Correa tryckte på för att öka användning av sucren, för att komma bort från den s k frihandeln. ALBA-mötet beslöt att trappa upp sitt humanitära bistånd till Haíti. Intresset för ALBA växer i Karibien, tillsammans med Petrocaribe, som betyder mycket mer än Caricoms utvecklingsfonder.

Många tjänar på CELAC

Upphovsperson: Arboleya, Jesús
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Geopolitik, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Latinamerika, Kuba, Karibien
Latinamerika har starka tillväxtsiffror tack vare den folkliga kampen mot nyliberalismen. Och ett brett politiskt spektrum ser att CELAC kan bidra till att övervinna beroendet av nationella härskarklasser i samarbete med USA. Regionen har väldiga naturresurser, som hittills utplundrats av transnationella bolag och delar av borgarklassen kan ha intresse av tillgång till egna och grannländers marknader som inte är helt kontrollerade av de transnationella jättarna. För Kuba öppnar sig möjligheter till ökad handel och samarbete.

Vårt Amerika: Några milstolpar på väg till CELAC

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Geopolitik, Antiimperialism, Latinamerika, Kuba, Karibien
Drömmen om ”Vårt Amerika”, skilt från de nordliga Förenta Staterna, hägrade för många redan i kampen mot Spanien. Den store frihetshjälten Simon Bolivar varnade tidigt för USAs anspråk på hela världsdelen: ”Våra folks enande är inte en bara en hägring utan vårt nödvändiga öde” för ”USA verkar ödesbestämt att i frihetens namn förpesta och utarma Amerika”. José Martí gav drömmen ett namn ”Vårt Amerika”, skilt från ”det råa och oroliga Nordamerika, som föraktar det”. Några milstolpar visar på vägen till CELAC som går från Monroedoktrinen 1823 till bildandet i Caracas 2011.

Sidor