Sökformulär

Latinamerika

Diktaturens barn

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Statlig repression, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, Latinamerika, Chile
Sjutton år av diktatur har lämnat spår i Chiles befolkning. Inte bara bland de vuxna, utan även bland barnen som växte upp under diktaturtiden. Lorena Ramirez Diaz var två år gammal när hennes pappa fördes bort av okända män. Sedan dess har hennes liv kretsat kring sökandet efter honom. – Att vara dotter till en av de försvunna är en del av min identitet.

”Orättvisor är inte Guds straff”

Upphovsperson: Zetterström, Lena
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Hållbar utveckling, Ekonomisk historia, Politisk historia, Latinamerika, Brasilien
Brasilien är som en enorm oljetanker som dröjer med att byta riktning. Vid en första anblick har allt förändrats på 35 år: globalisering, demokratisering, teknologisk och social utveckling. Men den som skrapar på ytan märker att viktiga strukturer består och många historier upprepar sig. – Ojämlika förhållanden av Brasiliens mått minskar man inte så snabbt, säger Zizo Mamede.

Ut ur garderoben

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Imperialism, Statskupper, Spionage och undergrävande verksamheter, Latinamerika, Kuba, USA
Wikileaksdokumenten avslöjar att USA är det största hotet mot fred och säkerhet i världen.
Här avslöjas hur Latinamerikas presidenter från extremhöger till s k centervänster söker stöd hos USA, och hur USA konspirerar för att störta de andra, särskilt ALBA-ländernas regeringar. För Venezuela framgår den omfattande USA-finansieringen för att bygga upp en opposition och lära ut mönster från Östeuropa och Centralasien för hur regeringar ska störtas. Detsamma gäller naturligtvis också Kuba, se ”Uppblåsta girigbukar”.

Kampen om makten i Latinamerika: Hoten från norr

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Krig, Statskupper, Spionage och undergrävande verksamheter, Latinamerika, Kuba, USA
Barack Obama hade drivit en valrörelse för ”förändring”, i USA och i dess förhållande till världen. USA skulle erkänna alla länders rätt att följa sin egen väg. Men såväl kuppen i Honduras och den militära uppladdningen i Colombia, Panama, Costa Rica och Mexiko visar att USA har gått på motoffensiv för att återta kontrollen. Efter valet i november har tonfallet trappats upp. Världsdelens extremhöger samlades i Washington f definiera strategin i kampen mot ALBA-länderna. Där vimlade det av personer kända från USAs terrorkrigföring mot Centralamerika på 80-talet liksom från 2000-talets undergrävande verksamhet och kuppförsök mot ALBA-länderna.

ALBAs Kvinnoråd

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Genus och jämställdhet, Latinamerika, Kuba
ALBA hade sitt ursprung i de sociala rörelser som växte fram i kampen mot USAs annekteringsprojekt, ALCA/FTTA. De finns med i ALBA i de sociala rörelsernas råd, men också särskilda rörelseegna organisationer. Som exempel kan vi ta ALBAs Kvinnoråd som har sitt ursprung i de kvinnoläger som de sociala rörelserna organisade sommaren 2009. Kvinnorörelsen till att börja med fick egen representation i ALBAs politiska och ekonomiska råd, men också vid ALBAs toppmöten.

ALBA Cultural

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Kulturmöte och kulturutbyte, Kulturarvet, Latinamerika, Kuba, Västindien
Redan när ALBA grundades fastslogs kulturens betydelse. Nu fungerar ALBA Cultural som ett mångnationellt projekt för att lära känna, sprida kunskap, främja, stödja “Vårt Amerikas” dvs hela den latinamerikanska och karibiska kulturens mångfald av traditioner, uttryckssätt, former och särskilt ursprungsfolkens kultur, som motkraft mot kulturimperialismen. Det sker genom festivaler, möten och konferenser, lansering av böcker, musikalbum, konserter, teater , film, konstutställningar, årliga pris för olika kulturyttringar osv.

TeleSur:Latinamerika med egna ögon

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Antiimperialism, Information, kommunikation och media, Kulturmöte och kulturutbyte, Latinamerika, Kuba
TeleSur är ett viktigt redskap för att befria folken från koloniala hjärnspöken och den nykoloniala hegemonin. Det är en mellanstatlig Latinamerikansk TV-kanal, med säte i Caracas. Venezuela, Kuba, Bolivia, Ecuador samt Argentina och Uruguay är delägare medan Brasilien bidrar med teknik. Syftet är att låta latinamerikanerna se sig själva med egna ögon, i stället för genom de USA-dominerade bolagskanalernas närsynta och snedvridna linser. Under statskuppen i Honduras visade sig TeleSurs bevakning vara avgörande för att få ut sanningen.

TCP – mycket mer än ett handelsavtal

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Rättvis handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Bank- och finansfrågor, Latinamerika, Kuba, Västindien
ALBA startade med fokus på fattigdomsbekämpning, stärkande av demokratiska, sociala och ekonomiska rättigheter samt motstånd mot den nyliberala ekonomin. När Bolivia anslöt sig 2006 utökades samarbetet till att också omfatta solidarisk handel och ekonomisk utveckling och namnet ändrades till ALBA-TCP: Folkens handelsavtal. Energisamarbetet i Petrocaribe är en stark motor i samarbetet, som också innefattar förnyelsebara energikällor. ALBA-banken bidrar till finansiering och den gemensamma virtuella valutan Sucre frigör länderna från dollardominansen.

Mirakelmissionen i Bolivia: Räddar synen på miljoner

Upphovsperson: Björkman, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Internationell solidaritet, Hälsa, Latinamerika, Bolivia, Kuba
Mirakelmissionen är tillsammans med alfabetiseringskampanjen ”Jag kan visst” de ALBA-projekt som mest direkt förbättrat flest människors levnadsvillkor. Mirakelmissionen går ut på att återställa eller rädda synen där det går, framför allt operation av gråstarr. Det hela började med alfabetiseringskampanjen i Venezuela 2002, då det visade sig att många hade för dålig syn. En skytteltrafik med flyg upprättades till Kuba och operation där på löpande band. Sedan har ögonkliniker byggts upp i flera länder och i Bolivia har över en halv miljon återfått sin syn.

Sidor