Sökformulär

Ockupationer

Västpapua: från vit fläck på kartan till guldgruva

Upphovsperson: Görfelt, Gustaf
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Ockupationer, Nationella befrielsekamper, Folkrätt, Indonesien, Naturresurser, Kolonialism, Mänskliga rättigheter, Västpapua
Västra delen av Nya Guinea har varit ett av världens mest isolerade områden och undgick länge utländskt inflytande. Sedan 1960-talet bedriver dock Indonesien en mycket brutal kolonialiseringspolitik i Västpapua,
samtidigt som naturresurserna exploateras. I den historiska bakgrunden finns ett smutsigt spel av både USA och FN.

Windhoek kör nolltolerans mot olagliga bostäder

Upphovspersoner: Berndalen, Johannes | Nonkes, Mark
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Ockupationer, Bostäder och boende, Namibia, Informell sektor, Statlig repression
På julafton förra året rev polisen hus i Havana Settlement i utkanten av Namibias huvudstad Windhoek. De olagligt uppförda bostäderna demolerades med hammare och kofot och många familjer fick fira jul utan tak över huvudet. Nu kämpar flera grupper för sin rätt till bostad.

Marockos nya och gamla stölder i Västshara

Upphovsperson: Lindh, Sören
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Våld och konflikter, Ockupationer, Västsahara, Naturresurser, Kolonialism
I mediaskuggan av Gaza-konflikten och finanskrisen inleder Marocko nu en bredare offensiv för att ekonomiskt exploatera Västsahara. Det handlar om fiske, fosfat (råvaran för konstgödsel), olja, guld men också grönsaker och sand. ”Legobearbetning” av fiskprodukter och andra matvaror ingår också.

CAVR har avslutat sitt arbete

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Ockupationer, Nationella befrielsekamper, Östtimor, Indonesien, Mänskliga rättigheter
Mottagnings-, sannings- och försoningskommissionen i Östtimor lämnade efter tre och ett halvt års arbete den 31 oktober högtidligt över sin slutrapport till president Gusmão. Kommissionen har haft ett UNTAET-uppdrag förankrat i Östtimors lagar.

Östtimor: ut ur kolonialismen, in i tystnaden

Upphovsperson: Jannisa, Gudmund
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Östtimor, Ockupationer, Politisk historia, Indonesien, Krig
Den 7 december 1975 intog indonesiska styrkor Östtimors huvudstad Dili. Detta var kulmen på något som ter sig som ett klassiskt ödesdrama, där handlingen obevekligt rör sig mot tragik och ond bråd död. I nedanstående artikel ska jag skissera det skeende som föregick invasionen och samtidigt försöka förklara hur Östtimor kunde försvinna in i ett politiskt och medialt "svart hål".

Sidor