Sökformulär

Politiska avtal

Får Syd pengar till miljövänlig teknik?

Upphovsperson: John Bwakali, David
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Kenya, Politiska avtal, Jordbruk
Att bara tala om hirs fyller inte ladan med hirs. Detta urgamla afrikanska ordspråk understryker den attityd som många afrikaner på gräsrotsnivå intar till den globala diskussionen om klimatförändringar. Medan världen talar om nya former av anpassning lever dessa afrikaner i den anpassning som en ändrat klimat redan gjort nödvändig.

Fredsavtal i Aceh

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Finland, Indonesien, Krig, Politiska avtal
Den 15 augusti undertecknades i Helsingfors ett fredsavtal för Aceh av Indonesiens justitieminister Hamid och GAM:s inofficielle premiärminister Malik Mahmud. Parterna höll där den sjätte förhandlingsomgången under förre finländske presidentens Martti Ahtisaari ordförandeskap.

Sällsynt dålig tajming

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Arbetsrätt, Marknads-, plan- och blandekonomi, Politiska avtal
Temperaturen har höjts ordentligt i den inrikespolitiska debatten. Men det tragiska är att det är maktpolitiska utspel som har skapat turbulensen,
inte de viktiga politiska frågorna, som finanskrisen,
rekordvarslen och den kommande lågkonjunkturen.
Nu om någonsin behövs offensiva inspel från vänster för att mobilisera människors oro och vrede över den oreglerade kapitalismen, nu om någonsin finns möjligheter att förskjuta debatten åt vänster. Precis just då fastnar arbetarrörelsen och de gröna i ett meningslöst interntjabbel.

Stoppa EU:s planer för Marocko!

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Marocko, Politiska institutioner, Europa, Ockupationer, Västsahara, Politiska avtal, Flyktingar
Jan Strömdahl, Föreningen Västsahara, vill stoppa EU:s planer för Marocko. Landet har länge lobbat för att bli mer eller mindre fullvärdig medlem i EU. Redan 1987 lämnades en medlemsansökan in som dock avslogs, eftersom Marocko inte är ett europeiskt land.
Den kungliga afrikanska diktaturen har dock kommit allt närmare det rika europeiska bordet. Man har ett associationsavtal sedan 2000 och får stora bidrag.

Utrikesutskottet: Liten chans att påverka EU

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Marocko, Politiska institutioner, Europa, Ockupationer, Västsahara, Politiska avtal
Västsahara är ockuperat. Västsahara är ett icke självstyrande område som ska avkoloniseras.
Västsaharierna har rätt till självbestämmande.
Ansträngningar för en folkomröstning måste fortsätta.
Det skriver riksdagens utrikesutskott i sitt betänkande i maj. Sverige är för ett utökat FN-mandat när det gäller övervakning av de mänskliga rättigheterna.
Men när det gäller ”förutsättningarna för att få till stånd en ändrad syn från EU:s sida på Västsaharafrågan bedömer Utrikesdepartementet att det i dag inte finns stöd inom EU för en reviderad EU-policy

Starkare ställning för kvinnor

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Södra Afrika, Feminism och kvinnorörelse, Politiska avtal, Genus och jämställdhet
Äntligen, efter flera år, är det nu undertecknat, Southern African Development Community Protocol on Gender and Development.
Det betyder att ett flertal länder i södra Afrika har enats om att man gemensamt i hela regionen ska sträva mot 23 konkreta mål för att uppnå ökad jämställdhet inom sju år.

Sidor