Sökformulär

Politiska avtal

Tid för alarmism

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Vetenskap och forskning, Politiska avtal
Ur ledaren: "De senaste åren har nya vetenskapliga rön gjorts om hur den globala uppvärmningen påverkar våra ekosystem. Den traditionella gradualistiska synen på förändringar i naturen, att de sker gradvis och lite i taget, har alltmer övergetts för en dialektisk syn: När yttre förutsättningar som temperaturförändringar påverkar ett ekosystem sker förändringarna ofta i form av kraftiga ryck;
tipping points. Dessutom tenderar temperaturhöjningar att vara självförstärkande genom feedbackmekanismer.
Ett akut exempel: Förra sommaren rasade det arktiska ekosystemet – kanske nåddes en tipping point – då istäcket minskade med mer än en fjärdedel i förhållande till tidigare år."

Skrota det nya huvudavtalet

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Arbetsmarknad, Politiska avtal
I skuggan av de stora världspolitiska händelserna pågår förhandlingar om ett nytt huvudavtal för svensk arbetsmarknad.
Förhandlingarna inleddes i augusti förra året och beräknas vara i hamn någon gång denna vår.
Det är främst arbetsgivarsidan som har velat få ett nytt huvudavtal till stånd och vi var många som blev förvånade när Wanja Lundby-Wedin för två somrar (2007) sedan
öppnade dörren för detta.

LO-förbunden oeniga om förslag till huvudavtal

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Figueroa, Jose (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Arbetsmarknad, Politiska taktiker och strategier, Politiska avtal
En enig LO-styrelse antog i förra veckan förslaget till nytt huvudavtal. Men kritik kommer nu från flera av de förbund som saknar ordinarie ledamöter i styrelsen. Samtidigt ger den fackliga delegationen förhandlingarna max en månad till.

Statskuppen ger respit i EU-förhandlingar

Upphovspersoner: Kvarnsell, Johanna | Brenner, Erika
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Statskupper, Europa, Handelsavtal, Nicaragua, Internationellt bistånd, Ecuador, Politiska avtal, Honduras, Centralamerika
Statskuppen i Honduras kan ge Centralamerika en fördel. Samma dag som president Manuel Zelaya avsattes, frös EU förhandlingarna om ett associeringsavtal med Centralamerika.
"Detta är det perfekta ögonblicket för att få in förhandlingarna på en annan kurs"
säger Tania Vanegas från den nicaraguanska miljöorganisationen Centro Humboldt.

Bördan skjuts mot u-länderna

Upphovsperson: Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Kina, USA, Europa, Politiska avtal, Indien
Med få förhandlingsdagar kvar innan klimattoppmötet i Köpenhamn inleds är alla stora frågor fortfarande olösta. Sveriges,
och i praktiken EU:s,
chefsförhandlare Anders Turesson säger dock till Arbetaren Zenit att han tror på en rimlig kompromiss. Han menar att utvecklingsländerna måste ta en större del av ansvaret.

Sidor