Sökformulär

Ingen fördragsamhet

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
Nummer: 2008:46
År: 2008
ISSN: 0345-0961
Språk: sv
Relation: http://www.arbetaren.se
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Europarätt, Europa
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: arb_08_46_ingen_fordragssamhet.pdf (223.41 KB)
Social dumping är sedan ett år såväl möjlig som påbjuden i Europeiska unionen. Detta genom en rad antifackliga beslut i EG-domstolen. Den 11 december 2007 fattade den beslut i Vikingmålet.
Finska Viking Line ville utflagga fartyget Rosella till Estland, men finska Sjömansförbundet motsatte sig detta. Företaget hänvisade till EU-fördraget och hävdade att fackliga stridsåtgärder inte får inskränka den fria rörligheten. Facket hävdade att konflikträtten också är en grundäggande rättighet – men EGdomstolen prioriterade rörligheten högre. Stridsåtgärder riktade mot ett företags fria rörlighet och EU:s regler om icke-diskriminering blev otillåtna.
Bara en vecka senare – den 18 december – kom den ökända Lavaldomen som helt omtolkade EU:s utstationeringsdirektiv. Från att ha setts som ett stöd för likabehandlingsprincipen – att samma villkor gäller för alla anställda i ett land oavsett ursprung – visade sig direktivet nu bara omfatta en
”kärna” av villkor, som minimilöner.