Sökformulär

Feminism och kvinnorörelse

Motig kamp för lagförslag om mäns våld mot kvinnor

Upphovsperson: Johanson, Kajsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Sexualitet, Mocambique, Feminism och kvinnorörelse, Kulturella seder, Mäns övergrepp och våld, Fattigdom, Familjefrågor, Genus och jämställdhet
Enligt nuvarande moçambikisk lagstiftning är en sexuell relation inom ett äktenskap per definition laglig, just eftersom den förekommer inom ett äktenskap. Om det sker med våld, tvång eller hot spelar ingen roll.
Detta fastställs i den än så länge gällande lagstiftningen – från 1866.

Kvinnor driver på för fred i Kaukasus

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Fredsengagemang, Georgien, Feminism och kvinnorörelse, Konfliktlösning, Mänskliga rättigheter, Ryssland
Mer än tre månader efter konflikten väntar 20 000 georgier fortfarande (2008)på att få återvända till sina hem i Sydossetien och på båda sidor kommer människor tillbaka till spillror och förstörelse, skriver Amnesty i en ny rapport. Att försoning
ändå kan vara möjlig framgick på ett möte i Stockholm i mitten av november.

Borlänge visar vägen

Upphovspersoner: Fredriksson, Evelina | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Politisk organisering, Feminism och kvinnorörelse, Sociala och politiska aktivister, Våld och konflikter, Mäns övergrepp och våld, Genus och jämställdhet
Samtidigt som det pågår en offentlig diskussion om bristen på behandling av män som misshandlar sin partner, finns grupper som lyckas gå från ord till handling.
Arbetaren har besökt Borlänge, där den ideella mansjouren Män för jämställdhet söker upp männen och förmår dem att ta ansvar för vad de gjort.

Jämställdhetsperspektiv ”integrerat” i rödgröna arbetsgrupper

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Feminism och kvinnorörelse, Politiker, Politiska taktiker och strategier, Genus och jämställdhet
Det rödgröna samarbetet tätnar sedan de tre oppositionspartierna har utsett representanter till fem arbetsgrupper som ska arbeta fram en gemensam politik, med fokus på ”full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö”.
Men för jämställdhet finns ingen arbetsgrupp.

”Genus ses fortfarande som en kvinnofråga”: Ludger Jungnitz vill se en radikal mansrörelse

Upphovsperson: Schagerström, Björn
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Feminism och kvinnorörelse, Mäns övergrepp och våld, Genus och jämställdhet
Ludger Jungnitz deltog i det nya Men Engage-nätverkets möte i Stockholm. Han uppmanar rörelsen att tänka radikalt
även om man agerar pragmatiskt och riktade viss kritik mot organisationen White Ribbon Campaign.

Feministisk yrvakenhet

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Feminism och kvinnorörelse
Har feminismen försvunnit från den politiska agendan?
Ingen torde i alla fall kunna hävda att det senaste året direkt har varit någon högkonjunktur för kvinnokampen på partipolitisk nivå. I samband med helgens 8 mars-firande verkade dock vissa av de folkvalda vakna till för att stressat börja tävla om vem som är mest feministisk.

Sidor