Sökformulär

Feminism och kvinnorörelse

Framsteg för Bolivias kvinnor

Upphovspersoner: Nilsson, Jessica | Bylander, Armando (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Jordreformer, Ekonomisk demokrati, Grundlagar, Bolivia, Demokrati, Latinamerika, Feminism och kvinnorörelse, Mänskliga rättigheter, Miljö och ekologi
Bolivias nya grundlag är ett lyft för landets kvinnor, särskilt dem från ursprungsfolken. Över 60 procent av befolkningen röstade ja till den nya konstitutionen den 25 januari, och framför allt bland ursprungsfolken på landsbygden vann ja-sidan terräng. Den nya grundlagen ger kvinnor rätt till lika lön och till hälften av ministerposterna i regeringen. Författningen ger också kvinnorna rätt till sin egen sexualitet och jämställer samboskap med äktenskap. Frågan är hur de radikala reformerna går ihop med ursprungsfolkens traditionella syn på könen – ”qhari-warmi”.

Hunger: en jämställdhetsfråga

Upphovsperson: Andéer, Lina
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Deklarationer, fördrag och konventioner, Jordreformer, Ekonomisk demokrati, Latinamerika, Småföretagare, Feminism och kvinnorörelse, Rättvis handel, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Honduras
Allt fler av världens människor går hungriga. Och de som drabbas hårdast av den globala livsmedelskrisen är de som tar störst ansvar för matproduktionen: kvinnorna.

Katoliker störde kvinnomöte i Argentina

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Sociala och politiska aktivister, Kristendom, Demonstrationer, Argentina
Ett nationellt kvinnomöte som årligen hålls i Argentina lockade häromveckan upp till 20 000 deltagare till den fattiga och konservativt dominerade staden Tucumán.
Deltagarna konfronterades av religiösa aktivister som försökte ta sig in i möteslokalerna.

30 år av FN-insatser mot diskriminering: ”Sverige har inte gjort mesta möjliga av FN:s jämställdhets-konvention”

Upphovsperson: Lundberg, Jenny
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Deklarationer, fördrag och konventioner, Politiska institutioner, Feminism och kvinnorörelse, Genus och jämställdhet
30 år efter att Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Cedaw,
antogs av FN har mycket hänt –
men mycket återstår att göra.
"Media som maktarena för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor är två av flera angelägna områden att ta itu med" säger Maria Jacobson från det mediekritiska nätverket Allt är möjligt.

Delade meningar om feminismens framgång

Upphovspersoner: Schclarek Mulinari, Leandro | Klemedsson, Jesper (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Politik, Feminism och kvinnorörelse, Partier, Ursprungsfolk, Latinamerika, Bolivia
efter sex år med Evo Morales som president hörs både ris och
ros om den utvecklingsbana Bolivia slagit in på. småbrukaren
Clemencia Mercedez anser att kvinnor idag tagit plats i politiken på ett sätt som tidigare var omöjligt, medan feministen
Maria Galindo är kritisk och menar att patriarkatet inte utmanats på allvar.

De tar striden mot maskuliniserad landsbygd

Upphovsperson: Zetterström, Lena
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Sociala rörelser, Klassrelaterade frågor, Landsbygdsfrågor, Latinamerika, Brasilien
Utan feminism - ingen socialism! slagordet är ledstjärnan
för jämställdhetsarbetet inom den internationella små-
brukarorganisationen la vía Campesina. men vad betyder
egentligen feminism och socialism för landsbygdskvinnorna
i Brasilien? o Movimento das Mulheres Camponesas – MMC
diskuterar begreppen.

Makten över lagarna ligger i kvinnornas händer

Upphovsperson: Lok, Anna
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Partier, Politiker, Latinamerika, Nicaragua
För första gången i Nicaraguas historia är fler ledamöter i nationalförsamlingen för det styrande partiet, Frente Sandinista
de Liberación Nacional, FSLN, kvinnor än män. De har nu 34 kvinnor på sina 60 platser. Frågan är – vilken skillnad gör det för
kvinnor i Nicaragua? röster från latinamerika frågade två kvinnor från skilda strömningar inom vänstern.

Att lösa knutar och knyta på nytt

Upphovsperson: Nordling Blanco, Sissela
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Latinamerika, Karibien
Under 30 år har feminister från
Latinamerika och karibien träffats
för att tillsammans diskutera,
utbyta erfarenheter och utforma
strategier. Första träffen ägde rum
1981 i Bogotá, och i november
firades 30-årsjubileumet i samma
stad som det hela startade med
temat ”30 år av latinamerikansk
och karibisk feminism: att knyta
upp, klä av och återknyta”.

En feministisk bokcirkel på bibliotek

Upphovsperson: Jonsson, Anna
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Genus och jämställdhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Litteratur, Sverige
Anna Jonsson berättar om en feministisk bokcirkel på Gamlestadens bibliotek. Hon tycker att att driva en bokcirkel eller fler på folkbiblioteken är ett sätt att lyfta fram litteraturen och främja läsning. Att lägga fokus på feministisk litteratur är ett sätt att arbeta med jämställdhet.

Sidor