Sökformulär

Genus och jämställdhet

Fler kvinnor, fler afroättlingar Nyvald nationalförsamling

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Antirasism och antifascism, Politiska institutioner, Politiska val, Genus och jämställdhet, Kuba
Nu är valprocessen över på Kuba för denna gång, med valen den 3.2 av 612 ledamöter till nationalförsamlingen och konstitueringen 24.2. Andelen kvinnor i nationalförsamlingen har ökat till 49 procent, andelen afroättlingar till 38 procent och 46 procent av ledamöterna är också direktvalda kommunfullmäktigeledamöter. Lite över 67 procent är nya i nationalförsamlingen. I 10 av de 15 länen valdes kvinnor till ordförande i länsförsamlingarna.

Fler kvinnor i ledande ställning

Upphovsperson: Leyva., Anneris
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Kuba
45 procent av ledamöterna i nationalförsamlingen är kvinnor. Det placerar Kuba på tredje plats i världen. I allt fler högre organ består ledningen av mellan 50 och 70 procent kvinnor som högsta domstolen, centralbanken, riksrevisionsverket, arbets- och socialdepartementet, utbildningsdepartementet och finansdepartementet. Även i läns- och kommunstyrelser ökar andelen kvinnor. På sin kongress konstaterade kvinnoförbundet att framstegen är påtagliga men ännu återstår en del att göra.

Gendered value chain analysis in wine : from farm worker in South Africa to consumer in Sweden

Upphovspersoner: Greenberg, Stephen | Dyata, Patricia | Hendricks, Rolene | Jacobs, Ida | Lindoor, Elna | Afrikagrupperna
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2012
Ämnesord: Sydafrika, Rättvis handel, Konsumtion, Exploatering av arbete, Kapitalism och vinstmaximering, Genus och jämställdhet
Två bästsäljande vinboxar följs från vinranka till butik. Hur behandlas arbetaren och vart hamnar vinsten? Rapporten är skriven ur ett genusperspektiv.


This report considers the situation of workers in wine export value chains from South Africa to Sweden, with a focus on gender dynamics. It follows two value chains, one from Stellenbosch district and the other from Paarl district.
The conditions in the two chains are better than average and management – at least in the processing units - is sensitive to issues of standards, including labour standards. The report aims to understand the structure and dynamics of the chains and the distribution of value and power in the current global context; the possible role the Systembolaget Code of Conduct (BSCI Code2) for 2012 might play in the distribution of value and power in the chain; a nd how workers (with a focus on the production nodes) willor might be affected by the BSCI Code.

The research started off by identifying two specific companies that sold wine to Sweden, drawing from a list
of top-selling brands sold in Systembolaget, the Swedish state-owned alcohol retailing monopoly. One packages and brands the wine before export, while the other exports bulk wine for packaging and branding in Europe. Both products are 3 litre bag-in-box (BIB) wines, a very popular form of packaging in the Swedish market. Quality in the Swedish market is very high, and BIB is no exception.

Rädda Barnen: ”Kuba bäst i Latinamerika för mammor”

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Barn och ungdomar, Genus och jämställdhet, Kvinnors hälsa, Latinamerika, Kuba
I Rädda Barnens årliga rapport har Kuba än en gång hamnat högst på listan som det bästa landet i Latinamerika för mödrar. På andra plats kommer Argentina och Uruguay, medan de värsta är Honduras och Guatemala. Bäst i världen för mammor är Norge, följda av Island, Sverige, Australien och Kanada.

Internationella kvinnodagen i Göteborg

Upphovsperson: Österlin, Louise
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sverige, Latinamerika, Kuba
I Göteborg firades kvinnodagen med en välbesökt kulturell lördagseftermiddag, där Svensk-Kubanska stod som huvudarrangör tillsammans med många andra organisationer. Dagens huvudpunkt var när Kubas kulturattaché Clotilde Proveyer berättade om den revolutionen som inledde kvinnornas frigörelse. Idag är över 40 % av parlamentets ledamöter kvinnor, i världen i genomsnitt är det 20 %. I Kubas hjälp till andra länder inom hälsovård och utbildning spelar de kubanska kvinnorna en framträdande roll.

Svenska sexköpslagen på export

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Sverige, Latinamerika, Kuba
På 6:e Internationella Sexologkonferensen i Havanna i januari var två svenskor inbjudna. Konferensen arrangeras vartannat år av Cenesex, Kubas Sexualupplysningscentrum. Det var en stor konferens med 5-6 parallella seminarier i 4 dagar och däremellan ett tiotal centrala föredrag. Ett par hundra kubaner (mest kubanskor) deltog och ett 60-tal utlänningar. Bland dem fanns Kajsa ”Ekis” Ekman och Antoinette Kinnander som talade om den svenska sexköpslagstiftningen, om synen på prostitution och stöd till både säljare och köpare att komma ur den. Ett annat stort tema var våldet mot kvinnor, exemplifierat med kvinnomorden i Centralamerika.

Fler kvinnor och ungdomar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Jordbruk, Barn och ungdomar, Genus och jämställdhet, Kuba
Jordbruket har varit starkt manligt dominerat, men nu är kvinnorna på gång. Småbondeförbundet ANAP har sedan ett par år samarbetat med Kvinnoförbundet FMC för att värva fler kvinnor till jordbruket, målet är 100 000 till årsskiftet. Den nya lagen om bruksrätt för uppodling av mark som ligger i träda har också lockat unga kvinnor. Det behövs för mindre än 25 procent av kubanerna ägnar sig åt jordbruk.

Kvinnor i Nicaragua

Upphovsperson: Capelan, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Ägande, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola, Religion, Mänskliga rättigheter, Nicaragua
Lördag på ett proppfullt Revolutionstorg i Managua. De flesta är unga kvinnor, över tusen ombud i en öppen kongress som har föregåtts av kongresser i kommuner och län. Det handlar bland annat om att uppnå minst 50 procent kvinnlig representation i alla instanser i sandinistpartiet. Utbildning, hälsa, tryggare förlossningar, minskad fattigdom – framstegen är stora för de fattiga kvinnorna i Nicaragua. Abortförbudet är en styggelse, men det får inte överskugga den positiva utveckling som kommer att leda till att det avskaffas.

Kvinna: I första person

Upphovspersoner: Sierra, Raquel | Hernández, Helene | Edith, Dixie | Acosta, Dalia | Caro, Boris
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Arbetsliv, Genus och jämställdhet, Kuba
Så heter en antologi med kvinnoporträtt som gavs ut i november 2010. Där samlas intervjuer med 49 kvinnor av olika åldrar och yrken från hela landet. De berättar om sina liv som arbetare, ordförande i kooperativet, bloggare, biskop, politiker, ekonom, chaufför, rappare, lantbrukare, metereolog, veterinär, chefskock osv. De är unga och gamla, från stad och land, de har alla fått kämpa sig fram, men också nått sina mål, framgår av referaten i Kuba-tidningen.

8 mars: Samtal med genusvetare

Upphovsperson: Björkman, Lena
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Varufiering, Genus och jämställdhet, Information, kommunikation och media, Kuba
Clotilde Proveyer, genusvetare på universitetet i Havanna, deltog i diskussionen efter en dokumentärfilm om kampen för jämställdhet och de framsteg som gjorts. Det var på kvinnodagen, och samtalet handlade mycket om de problem som återstår. Traditioner och kultur är starka krafter: att ändra folks förhållningssätt till könsroller tar tid. Och kubaner påverkas som alla andra av krafter de inte rår över: kulturimperialismens såpor befäster könsmaktsordningen. Kuba har kommit mycket långt men är fortfarande underrepresenterade på politisk toppnivå.

Sidor