Sökformulär

Handel

Ett skepp kommer lastat…: …med dubbla budskap när ostindiefararen lägger till

Upphovspersoner: Forsberg Langa, Annika | Fredriksson (foto), Åke
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Handel, Infrastruktur, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetslöshet, Sydafrika
Det talas om ett trendbrott för Afrika. Den ekonomiska tillväxten
ökar i vissa länder och alltfler företagare får upp ögonen för de möjligheter som finns på kontinenten.
Svenskt näringsliv hänger på och skickar ut ett fartyg som reklam.

Vilken väg till självbestämmande?

Upphovsperson: Flink, Ingvar
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Antiimperialism, Handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Afrika, Ekonomiska institutioner
Afrika är inte marginaliserat utan antagligen den mest integrerade världsdelen av alla i världsekonomin.
Högst 10 procent av Afrikas totala handel går på den egna kontinenten, resten på övriga världen.
Afrikas stora problem har i varierande grad alltid varit dess nästan totala beroende av sin omvärld, under de senaste 150 åren huvudsakligen västvärlden.

Vincent Park och Oxford Street: skilda världar och livliga arenor för politisk kamp

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Handel, Facklig kamp och organisering, Städer, Sydafrika
Plötsligt ställs min bild av Vincent Park, den fina köpgallerian,
på ända. Jag hör ett fruktansvärt oväsen. En vanlig vardag är här annars tyst och stilla. Först tror jag att det är ett brandlarm och människor som skriker av rädsla. Jag funderar ett ögonblick på hur jag ska ta mig därifrån. Svänger runt hörnet och stannar lättad. Oväsendet kommer från ett tjugotal människor som demonstrerar i en av affärerna. Visst ja, det är personalen på Clicks som kräver bättre lön. Det stod i tidningen i morse. Jag tar snabbt upp kameran och får ögonkontakt med en av demonstranterna. Hon nickar okey. Jag hinner inte mer än ta bilden förrän en vakt med dragen batong kliver fram och bryskt ber mig gå därifrån.

Mellanhänder snor vinsten framför ögonen på fattiga bönder

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Mocambique, Jordbruk
På vägen genom Manica (Moçambique) dundrar lastbilar med majs från USA till svältdrabbade Malawi. På fälten längs vägen växer ett överskott av majs men bönderna här kan varken mala eller lagra majsen i stora kvantiteter och kan därför inte sälja mjöl till grannlandet.

Den ekonomiska världsordningen rubbas

Upphovsperson: upphovsman, okänd
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Handel, Naturresurser, Kina, Afrika, Investeringar
Kinas expansion i Afrika skall naturligtvis ses mot bakgrunden av landets behov av olja, mineraler, timmer och andra råvaror. Men Kinas återintåg i Afrika kan också ses som en del av den pågående förändringen av den ekonomiska världsordningen.
Kina kan utnyttja den ekonomiska globaliseringen för att gradvis minska USA:s dominans och skapa mer inflytande för de stora länderna i Syd. Ökat Syd-Syd samarbete i FN, WTO och andra internationella organisationer är ett av instrumenten för detta.

Mat i magen eller pengar på fickan

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Handel, Mocambique, Matsäkerhet, Jordbruk
Allt fler moçambikiska bönder odlar tobak. På de senaste fem åren har antalet ökat från 40 000 till 130 000 som nu producerar 60 000 ton årligen. Kritiska röster menar att det vore bättre om de endast odlade mat.
En timmas körning på en trång avstickare från huvudvägen mellan Chimoio och Tete leder fram till Mozambique Leaf Tobacco´s lagerlokal i Manica. Provinsens skörd forslas hit på
lastbilar för att vägas och klassificeras efter kvalitet innan tobaken körs vidare till fabriken i Tete.

Sidor