Sökformulär

Handel

CELAC - Latinamerikanska och Karibiska Gemenskapen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Geopolitik, Handel, Handelsavtal, Politisk historia, Latinamerika, Kuba, Karibien
Den 2 december 2011 grundades CELAC på ett toppmöte i Caracas. För första gången samlas de 33 länderna i Amerika söder om Rio Grande – gränsfloden mot USA - i en egen organisation. Det kanske mest anmärkningsvärda med CELAC är att detta uppnåtts även med de länder som utgör brohuvuden för USAs politik, bolag och militär som Colombia, Chile, Costa Rica, Mexiko och Honduras med sin USA-stödda kuppregim. ”Nu, under stormakternas allvarliga ekonomiska kris måste vi här i Latinamerika och Karibien hålla ihop och samarbeta ekonomiskt, politiskt, kulturell och teknologiskt för att inte dras ned i krisen,”sade Hugo Chávez i sitt inledningsanförande.

Handel som hot mot utveckling

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Handel, Södra Afrika, Afrika, Imperialism
Olja i Västafrika, mineraler i Kongo, uran i Namibia. Den afrikanska kontinenten har mycket att erbjuda och de utländska köparna vill komma undan så billigt som möjligt. EU vill ordna det genom avtal om frihandel. Den sista december 2007 skulle nya ekonomiska partnerskapsavtal med AVS-länderna, 76 före detta kolonier runt om i världen, vara underskrivna. Men de stötte på patrull och är ännu inte i hamn.

Kuba möter krisen

Upphovspersoner: Johansson, Oskar | Bergman, Inga Karin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar
"Den internationella ekonomiska krisen innebär för Kubas del att den förväntade sexprocentiga tillväxten under 2009 försvinner i fjärran. Experterna på ekonomiska tankesmedjan CCEC, (Centrum för ekonomistudier)
räknar med att tillväxten i stället hamnar på mellan minus 0,5 procent och plus 2,5 procent."

"Inte heller denna världsordning är den enda möjliga!"

Upphovspersoner: Sävström, Johan | Sävström (foto), Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Föreningsliv, Sociala rörelser, Jordreformer, Matsäkerhet, Jordbruk, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Brasilien, Mocambique, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi
När det gäller att lösa dagens kriser runt mat, klimat och energi är livsmedelssuveränitet viktigare än en grön revolution. Det menar den internationella bonderörelsen Via Campesina som nyligen höll kongress i Moçambique.

Hård kamp för att få lönsamhet på gården

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Dahl Adolfsson, Mari (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kooperativ, Sydafrika, Imperialism, Jordbruk, Liberalism, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kapitalism och vinstmaximering
Vad är det som håller fattiga kvar i fattigdom? För den som kämpar mot nyliberalismen och för global rättvisa ställs ofta Nord mot Syd när denna fråga tas upp. Men är det verkligen så? Är det snarare strukturer på lokal eller nationell nivå än global nivå som hindrar? Eller är det alla tre?

Västsahara existerar inte för Exportrådet

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Handel, Senegal, Sverige, Marocko, Västsahara, Mauretanien, Information, kommunikation och media
Ett seminarium om fiske och handel i Mauretanien och Senegal skulle ha hållits under hösten 2008. Arrangörer var den svenska branschorganisationen Swedefish, Exportrådet och den svenska ambassaden i Dakar och konsulatet i Mauretanien.
En informationsfolder har legat på Exportrådets hemsida men är nu borttagen. Den första sidan innehöll en kartbild över området där inte Västsahara var utsatt och där Mauretanien angavs gränsa till Marocko.

Små lättnader för kubaner i USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Handel, Blockader, USA, Imperialism
Inpackade i Obama-regeringens första budget i mars fanns några lättnader för kubaner i USA.
Begränsningen i deras möjlighet att besöka hemlandet återgår till en gång per år, från en gång vart tredje år. Diskrimineringen av kubanerna i USA består, men mildras något. Blockaden består också och fortsättningsvis generösa statliga medel för propagandakrigföringen via radio- och TV-sändningar mot Kuba

Sidor