Sökformulär

Handel

Vad blockaden kostar USA

Upphovspersoner: Pepper, Margot | Björklund, Eva (övers. och red.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Handel, Blockader, USA, Imperialism
USA-journalisten Margot Pepper skriver att allmänna opinionen i USA växer mot blockaden, 52 procent vill häva den, 67 vill få ett omedelbart slut på reseförbudet. Till och med flertalet Miami-kubaner stöder att blockaden hävs. Andelen skulle antagligen bli ännu högre om folk visste hur mycket blockaden kostar dem, något som USAs näringsliv börjar bli allt mer medvetet om. Företrädare för ett dussin ledande företagarorganisationer, innefattande Handelskammaren, skrev i december ett brev till president Obama med uppmaningen att skrota blockaden.

Ordförande iekonomi- och finansutskottet: Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Handel, Kuba, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Blockader, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsmarknad, Matsäkerhet
Osvaldo Martinez redogör för det ekonomiska utfallet 2008: 2008 började bra, med politiska och ekonomiska reformer som gav resultat i jordbruket och livsmedelsförsörjningen, och framsteg i energirevolutionen, tydliga förbättringar av kollektivtrafiken och fler turister. Men andra hälften dominerades av de svåra problem som orskades av de tre orkanerna, med kostnader och förluster på tillsammans 9,7 miljarder US-dollar – nästan 20 procent av bruttonationalprodukten. Blockaden och den globala ekonomiska krisen har också påverkar vårt ekonomi. Den ekonomiska tillväxten blev 4,3 procent, betydligt lägre än de 8 procent som vi hade planerat. Det beror också på de skyhöga livsmedels- och oljepriserna fram till hösten och ledde till budgetunderskott på 6,7 procent av BNP, vilket är alldeles för mycket.

Axplock från världens längsta ekonomiska krigföring

Upphovsperson: Lennartsson, P.O.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Handel, Kuba, Blockader, USA
USAs blockad förbjuder Microsoft att konkurrera på kubanska marknaden, och Kuba överger å sin sida Microsofts mjukvara eftersom Microsoft samarbetar med USA:s militära och säkerhetsmyndigheter. I USA ådöms företag hela tiden stora bötesbelopp för att ha brutit mot lagen mot handel med fienden, den mer än 45 år gamla ekonomiska, finansiella och handelsblockaden mot Kuba. Till senast bötfällda hör Minxia Non-Ferrons Metal Inc., i Columbia i Maryland, för affärer med kubansk metallindustri; Gate Gourmet för att ha levererat mat till flygbolaget, Cubana de Aviacion; Concord Camera för att ett av dess dotterbolag i Hong Kong hade sålt fotografisk utrustning till Kuba. Och i Danmark varnar USAs ambassad danska företag från att delta i handelsmässan i Havanna i november 2008. Det är bara det senaste utslagen av USA ekonomiska krigföring mot Kuba.

Positiv handelsbalans 2007: underskott 2008

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Precis innan de båda förödande orkanerna Gustav och Ike skrev Reuters att Kuba haft överskott i sin utlandshandel 2007 med 488 miljoner US$, tack vare en uppgång i tjänsteexporten. Men i september meddelade kubanska centralbanken att landets utlandsskuld ökat med 1,1 miljon under 2008, på grund av högre priser på importen av livsmedel och olja, och lägre på exporten av t ex nickel. Det finansiella läget förvärrades sedan genom orkaner och mångmiljardförluster.

Göteborgare misstänkta för olaga fiske

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Marocko, Folkrätt, Våld och konflikter, Handel, Naturresurser, Västsahara, Internationell solidaritet, Mänskliga rättigheter, Krig
Ägarna till de två svenska fiskebåtarna Aldo och Nordic IV är misstänkta för olaga fiske i Västsahara, där båtarna under en längre tid och fortfarande bedriver fiske utan tillstånd. Båtarna ägs av två svenska bolag och bakom dem finns två Göteborgsfamiljer.

Leonardo Boff: "USA vill 'frälsa' världen med sin fundamentalism"

Upphovsperson: Boff, Leonardo
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Handel, Våld och konflikter, Religiösa sekter och fundamentalism, Imperialism
(OBS! Denna PDF innehåller även slutet på en annan artikel)
Tre slags fundamentalism dominerar i dag: ”den enda vägen” (den rådande globaliseringen), muslimernas självmord à la Usama bin Laden samt statsterrorismen representerad av George W Bush och Ariel Sharon.

Billig frukt till ett högt pris

Upphovspersoner: Eriksson, Åsa | Jansson (foto), Sara
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Handel, Sverige, Chile, Rättvis handel, Sydafrika, Exploatering av arbete
Krav på låga fruktpriser i Sverige leder till svåra arbetsvillkor för sydafrikanska arbetare, med löner under miniminivån och begränsade fackliga rättigheter.
Det visar en studie om anställda i fruktindustrin som Afrikagrupperna tagit fram i samarbete med SwedWatch.

Sidor