Sökformulär

Handel

Obama i Miami Dags att uppdatera Kuba-politiken

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Terrorism, Spionage och undergrävande verksamheter, Handel, Kuba, USA
Den 9 november besökte president Obama Miami och talade där för för en ”uppdatering” av Kuba-politiken. De vapen som USA använt sedan början av 60-talet är enligt Obama inte lika effektiva i dagens värld. Det behövs ”nya mekanismer […] nya redskap för att stödja de frågor vi bryr oss så mycket om.” Så politiken ligger fast: regimskifte. Och värd för Obamas besök var CANF, Kubansk-amerikanska stiftelsen som samordnat och finansierat de exilkubanska terroristgrupperna i Miami. Obama omfamnade också två av USAs mest namnkunniga agenter på Kuba, Guillermo Fariñas och Berta Soler Obama försäkrade dem att han inte skulle häva blockaden ”för det skulle blåsa upp Castrobrödernas diktatur”.

USA blockerar sina egna

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Handel, Kuba, USA
Kuba fruktar inte att USAs blockad ska avskräcka utländska investerare men konstaterar att blockaden utestänger USA-bolagen, som hamnar på efterkälken i förhållande till bolag från länder som Brasilien, Mexiko, Kina och Singapore m fl. Vietnam visar också ökat intresse liksom tyska, japanska, och spanska investerare. 1400 företag från 65 länder visade upp sig på den stora handelsmässan i Havanna. Det stora deltagandet från Latinamerika och Karibien är ett uttryck för den pågående integrationsprocessen i världsdelen, utom USA.

”Agent för utländsk makt”

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Investeringar, Handel, Brasilien, Kuba, USA
Brasilianska Odebrecht som bygger ut hamnen och industriområdet i Mariel utreds i Miami för brott mot USAs blockadlagar genom att inte registrera sig som ”agent för utländsk makt”. Tidigare har en stämning mot Oderbrecht i USA för att ett dotterbolag handlade med Kuba, avvisats. I anmälan nu står att ”Oderbrecht är känt som anhängare av Brasiliens utrikespolitik och de nära banden mellan Brasilien och Kuba är välkända” och att Odebrecht att utmanar USAs ekonomiska sanktioner mot Kuba. Men efter NSA-skandalens avslöjanden om spionage mot Brasiliens president är det kanske inte läge för USA att skapa ett nytt bråk med landet.

ZIDEM: Särskilt utvecklingsområde

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Industri och industrialism, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handel, Kuba
Intill Mariels nya stora containerhamn anläggs ett ”särskilt utvecklingsområde” för både export/import och den inre marknaden. Det ska vara en plattform för utveckling av import, tillverkning och försäljning på export eller i landet. Hamnen och det intilliggande industriområdet är ett samriskprojekt mellan Brasilien och Kuba som beräknas kosta 900 miljoner US-dollar. Företagen inom området kommer att befrias från importtullar för varor som ska förädlas för vidareexport. Efter första året utgår 1 procent skatt på försäljning och tjänster, och om 10 år ska vinstskatten uppnå 12 procent. Men från första stund kommer de att betala en avgift för områdets utveckling. Och det blir inga undantag från Kubas lagstiftning för arbetsrätt och social trygghet.

Undersökning av Australiens relationer med Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Östtimor, Australien, Handel, Internationellt bistånd
Utrikesminister Bob Carr ombad i februari 2013, d.v.s.
mer än tio år efter självständigheten och sex månader
efter att de utländska trupperna lämnade Östtimor, kommittén för utrikes relationer, försvar och handel att
påbörja en undersökning av relationerna mellan Öst-
timor och Australien

Nya tider - Ny hamn för Post Panamax

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Industri och industrialism, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handel, Latinamerika, Kuba
Ungefär 45 kilometer väster om Havanna, i Mariel, ligger en naturlig hamn på nästan 8 kvadratkilometer som på 70-talet utvidgades till en stor modern hamn för sockerexport och oljeimport. För några år sedan började export och import flyttas från Havanna till Mariel. Och nu pågår för fullt en stor utbyggnad av en modern containerhamn i samarbete med Brasilien för att kunna ta emot över 800 000 containrar årligen. I anslutning till hamnen anläggs också ett särskilt industriellt utvecklingsområde. Läget är perfekt i förhållande till Panamakanalen.

Kuba idag, förändring är ordet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Handel, Kuba
Kuba har varit i ständig förändring sedan den stora förändringen: befrielsen den första januari 1959. Sovjetblockets sammanbrott på 90-talet och den ekonomiska kris som drabbade Kuba innebar en ny stor förändring till kamp för överlevnad i en fientlig omvärld. Med nya problem att lösa och med en förändrad omvärld i söder inleddes nästa stora förändring, den som pågår. Kan Kuba återigen bryta ny väg och förena en socialistisk stomme med kooperativ och småföretagande med löntagardemokrati?

Reinfeldt besöker Indonesien

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Indonesien, Investeringar, Handel, Mänskliga rättigheter, Miljö
Reinfeldt anlände till Indonesiens huvudstad på ön
Java på kvällen den 13:e och lämnade landet på förmid-
dagen den 15:e. Det är det första svenska statsminister-
besöket i Indonesien efter att länderna upprättade diplo-
matiska förbindelser 1952. Reinfeldt åtföljdes av en
delegation på 30 affärsmän, handelsminister Ewa Björ-
ling och Sveriges ambassadör i Jakarta, Ewa Polano.

Sidor