Sökformulär

Prostitution

Miamitidning anklagar Kuba för barnprostitution

Upphovsperson: Pérez Salomón., Omar
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Prostitution, Barn och ungdomar, Kuba, USA
Miamis El Nuevo Herald har publicerat en rad artiklar med påståenden om barnprostitution på Kuba, utan några bevis. Som motvikt kan det vara bra att ta del av vad Unicefs företrädare på Kuba säger: att Kuba är det bästa exemplet på omsorg om barn och ungdomar. Barnens rätt till liv garanteras och omhuldas. Trots att Kuba är ett fattigt land råder ingen rädsla för att barnen ska bli sjuka, föräldrarna vet att de har nära till en välutbildad läkare. Jämfört med andra länder är brottslighet bland barn och ungdom mycket låg, och de behöver inte utsättas för rasistisk diskriminering. Det är tack vare medmänsklighetens styrka på Kuba.

Mänskliga rättigheter i norra och centrala Afghanistan

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Prostitution, Afghanistan, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Mänskliga rättigheter
Människorättssituationen i norra och centrala Afghanistan har märkbart förbättrats, men fortfarande finns stora problem och alltjämt hör brott mot de mänskliga rättigheterna till vardagen i delar av landet. Framförallt i det offentliga livet noteras framsteg. Befolkningen utsätts inte längre för samma utbredda förtryck, utnyttjande och maktmissbruk från mäktiga krigsherrar, kommendanter och polis.

En drottning från Iran

Upphovspersoner: Esmailian, Shora | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Iran, Sverige, Prostitution, Bildkonst och film, Genus och jämställdhet
Hon har visat utsatta kvinnors situation i Iran, priser och ovationer har regnat över henne – nu senast på
Göteborgs filmfestival, där hon mottog Mai Zetterlingstipendiet
– och hennes verk har blivit internationellt uppmärksammade. I sin nya film berättar hon delar av sin egen historia och möter en gammal fiende från förr.
Arbetaren träffade regissören Nahid Persson Sarvestani.

Södra Afrika-dagarna

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Södra Afrika, Prostitution, Mocambique, Hiv/Aids, Fattigdom, Sydafrika, Genus och jämställdhet, Zambia
Uppslutningen var god på de traditionella Södra Afrikadagarna som även i år hölls på Brygghuset i Stockholm. Höstens tema var "Hiv/aids och jämställdhet".
De inbjudna gästtalarna tog upp aids från olika perspektiv och deltagarna kunde fördjupa sig i en rad frågor i seminarier där det även fanns utrymme för diskussioner.
Aids i södra och östra Afrika handlar inte om ras, färg eller kultur, sa professor Hans Rosling. Men han menar att det finns ett mönster och det kallas "transactional sex". Det är inte prostitution i vår mening utan ett för många kvinnor påtvingat och nödvändigt sätt att byta sex mot mat, kläder eller andra förnödenheter. Därför efterlyste han mer makt åt kvinnor och dessutom mer feministisk forskning.

Hos horan

Upphovsperson: Askegård, Josephine
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Prostitution, USA, Genus och jämställdhet, Bildkonst och film
"Benjamin Buttons otroliga liv". När jag ser filmen undrar konspirationsteoretikern i mig om mängden av nomineringar var till för att tvinga huvudrollsinehavaren, Brad Pitt, till galan för att han med fru och exfru skulle ge stjärnglans åt den allt mindre mytifierade tillställningen.
Filmen är i alla fall rent skräp.

Spretigt torsk-collage

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Prostitution, Litteratur, Mäns övergrepp och våld
EN GAMMAL SANNING inom argumentationsanalysen
är att ”verklighetsomdömen spelar huvudrollen”.
Detta blir särskilt tydligt inte minst i frågan om sexköp,
där kampen om vilka erfarenheter som egentligen ska få skriva historia alltjämt pågår. I boken Torsksverige. Om sexslaveri i välfärdsstaten har journalisten Anna Skaldeman velat täcka in alla tänkbara verklighetsbilder, från den glada sexsäljaren som ser feministerna och sexköpslagen som sitt största problem, till traumatiserade kvinnor som på mer eller mindre frivillig väg hamnat i sexhandeln samt sexköpare med en skadad syn på makt och kön.

Sidor