Sökformulär

Kina

När ska de få komma hem?

Upphovsperson: Nilsson Hallquist, Sofia
Tidskrift/källa: Sydasien
År: 2008
Ämnesord: Kulturarvet, Nationella befrielsekamper, Kina, Tibet, Indien, Flyktingar
Med sommar-OS 2008 och allt vad det inneburit har många av världens länder fått upp ögonen för tibetanernas situation och agerar för förändring. Konflikten i sig är dock inte lika färsk som det nyvunna intresset. Den 10 mars 1959 flydde Tibets andlige och politiske ledare Dalai Lama till den indiska bergsstaden Dharamsala. Sedan dess har regeringen befunnit sig i exil.

Den ekonomiska världsordningen rubbas

Upphovsperson: upphovsman, okänd
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Handel, Naturresurser, Kina, Afrika, Investeringar
Kinas expansion i Afrika skall naturligtvis ses mot bakgrunden av landets behov av olja, mineraler, timmer och andra råvaror. Men Kinas återintåg i Afrika kan också ses som en del av den pågående förändringen av den ekonomiska världsordningen.
Kina kan utnyttja den ekonomiska globaliseringen för att gradvis minska USA:s dominans och skapa mer inflytande för de stora länderna i Syd. Ökat Syd-Syd samarbete i FN, WTO och andra internationella organisationer är ett av instrumenten för detta.

En modern saltmarsch

Upphovsperson: Eneroth, Nina
Tidskrift/källa: Sydasien
År: 2008
Ämnesord: Fredsengagemang, Nationella befrielsekamper, Kina, Tibet, Indien
När Kina tilldelades de olympiska spelen 2008 lovade de att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. Fem stora tibetanska NGO:s som verkar i exil i Indien anser att situationen för tibetanerna i Tibet har förvärrats inför OS. De har bildat Tibetan People’s Uprising Movement och vill i samband med OS uppmärksamma Kinas förtyck av tibetanerna – med hjälp av icke-vålds-principen.

Nya möjligheter: och nya problem

Upphovsperson: Odén, Bertil
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Småföretagare, Namibia, Kina, Afrika, Investeringar, Zambia
Inflyttade kinesiska entreprenörer, framför allt i detaljhandel och servicenäringar, har inneburit att ”Chinatowns”
vuxit upp i många afrikanska städer. Kinesiska affärsinnehavare konkurrerar ut etablerade afrikanska butiker. En del kinesiska konsumtionsvaror anses vara av låg kvalitet, men är ofta väsentligt billigare. Elektronik och andra kapitalvaror, som
är billigare än import från industriländerna, är populära. Den snabbt ökande kinesiska turismen från Kina genererar också
ökade intäkter.

Bistånd: enligt vilken modell?

Upphovsperson: Odén, Bertil
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Kina, Afrika, Internationellt bistånd
Med Kinas återinträde som biståndsgivare drivs biståndet till Afrika av två sorters logik. Den ena kan kallas DAC-modellen,
där givare och mottagare ska fungera som samarbetspartners för att åstadkomma ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning.
I denna modell spelar politiska och ekonomiska reformer en viktig roll, och kraven på hur dessa ska se ut utformas i hög grad av biståndsgivarna.
Den kinesiska modellen baseras på ett utbyte där givaren bidrar med finansiering och tekniskt bistånd av framför allt infrastruktur, men också inom jordbruk, hälsovård och stipendier för studier i Kina. Huvuddelen av detta bistånd är bundet till kinesiska varor och tjänster. Som samarbetspartner ställer Kina inte några krav på den inhemska politiken.

Konkurrensen stryps av Kina

Upphovsperson: Odén, Bertil
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Handel, Naturresurser, Kina, Afrika, Marknads-, plan- och blandekonomi
Kinas expansion i Afrika skapar både konkurrens med och kompletteringsmöjligheter för afrikanska ekonomiska aktörer.
Den snabbt ökande kinesiska efterfrågan har bidragit till de kraftigt ökade världsmarknadspriserna på olja, mineraler, metaller och timmer, vilket afrikanska råvaruproducenter dragit nytta av, oavsett om de exporterar till Kina eller inte.
De oljeimporterande afrikanska länderna drabbas å andra sidan av högre importkostnader.

Stormarna i Tibet

Upphovspersoner: Martin Fischer, Andrew | Engström, Per (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Ockupationer, Klassrelaterade frågor, Lokal ekonomi och försörjning, Kina, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Tibet
Oavsett hur intensivt Beijing försöker rädda sin internationella bild utåt och övertyga sin egen inhemska befolkning om motsatsen, så
har myten om dess goda relationer till befolkningen och att allt är lugnt på dess västra tibetanska front med hjälp av militär och ekonomiska maktmedel, splittrats.

Sidor