Sökformulär

Korruption

Pengar försvann - och återbetalades

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Mocambique, Internationellt bistånd, Korruption
Mellan 1998 och 2003 försnillades svenska biståndspengar från utbildningsministeriet i Moçambique. Tidigare hade Sida övertygat andra biståndsgivare om betydelsen av en gemensam fond till utbildningssektorn. Syftet var att öka ministeriets kapacitet för att klara av en växande administration.
Riktlinjerna för insatsen var tydliga och allt verkade vara grönt.
Då byttes plötsligt utbildningsministern ut och den nya var inte alls överens med det tidigare avtalet utan tog själv kontroll
över kontot och använde det flitigt till familj och vänner.

Fyllda fickor med omvärldens välsignelse

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Liberalism, Privatiseringar, Mocambique, Internationellt bistånd, Korruption, Ekonomiska institutioner
Bistånds givare talar gärna om korruption som ett nationellt hinder för utveckling. Så även i fallet Moçambique.
Men samma givare erbjuder landet skuldavskrivningar på grund av god ekonomisk politik. Är korruptionen då sanktionerad av biståndsgivarna?
Det anser den brittiska journalisten och moçambiquexperten Joseph Hanlon. Han skriver i en rapport, som publicerades i slutet av 2004, att givarländer, om inte direkt skapat, så i alla fall bidragit till att korruption blivit en norm i statsapparaten.

Politik, korruption och familjefejder

Upphovspersoner: Rizvi, Rana | Senewiratne, John
Tidskrift/källa: Sydasien
År: 2008
Ämnesord: Politisk historia, Pakistan, Korruption, Politiker
Benazir var Zulfiqar och Begum Nusrat Bhuttos äldsta dotter. Hon hade tre syskon, två bröder och en syster. Hon föddes in i en rik godsägarfamilj den 21 juni 1953 i Pakistan och åtnjöt en priviligerad barndom. Senare skickades hon för studier i USA. Först vid Radcliff College och senare, mellan åren 1969 och 1973, vid Harvard University. Hon studerade även filosofi, politik och ekonomi vid Oxford University i England, där hon också - som förste asiatiska kvinna - blev vald till ordförande i Oxford Union.

Diamantskandal

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Zimbabwe, Naturresurser, Korruption, Politiker
I förra numret av Södra Afrika (2006:06) berättade vi om diamantruschen i Zimbabwe där några politiker uppmanat vanligt folk att gräva efter de dyrbara stenarna. Det har visat sig vara en präktig skandal.
Saken ska nu undersökas av parlamentet. Man misstänker att politiker och poliser är inblandade i skumma försäljningsavtal på
svarta marknaden vilket gör att staten bara under de senaste åtta månaderna gått miste om 30 miljoner USD.

Jacob Zuma tillbaka i striden om presidentposten

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Mäns övergrepp och våld, Korruption, Politiker, Sydafrika
I september lades korruptionsmålet mot ANC:s vicepresident Jacob Zuma ner på utredningstekniska grunder. Även om han inte helt friats från misstanke betraktas den senaste utvecklingen som en politisk revansch för Zuma. För president Mbeki och hans regering är det en PR-mässig katastrof.

Sidor