Sökformulär

Lokal ekonomi och försörjning

Kapitalmarknaden: ett bra verktyg För att påverka företag att ta socialt och miljömässigt ansvar

Upphovsperson: Sjöström, Emma
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Lokal ekonomi och försörjning, Ursprungsfolk, Rättvis handel, Marknadsföring och reklam, Kapitalism och vinstmaximering
"Tänk dig en aktieanalytiker i Stureplanskvarteren i Stockholm. Tänk dig sedan
en ursprungsbefolkning i Ecuador som anser att de blivit orätt behandlade av
utländska oljebolag. Två helt skilda världar, kan tyckas. Men de har en
närmare koppling än vad man först skulle kunna tro", anser skribenten till denna artikel.

”Jag vet inte vad det beror på, men det har blivit varmare”: ursprungsfolk kring polcirkeln berättar i dokumentärserie om ett förändrat klimat

Upphovsperson: Dillenz, Mikael
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Grönland, Djur, Ursprungsfolk, Lokal ekonomi och försörjning, Arktis, Kanada, Ryssland
Att de människor som lever närmast naturen är de som först drabbas när
klimatet blir varmare är ingen långsökt tanke. När journalisten Samuel
Idivuoma för två år sedan var ute hos renhjorden med sina kusiner i
renskötseln förstod han på allvar hur hårt drabbade samerna redan var av
det fenomen han tidigare bara betraktat från sitt kontor på SVT Sápmi i
Kiruna.

Svält – ett brott utan förövare?

Upphovspersoner: Hauser, Solveig | Turton, Cate (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Afrikas horn, Lokal ekonomi och försörjning, Livsmedelsförsörjning
Bilden av ett anonymt svältande barn får ofta symbolisera
en hungerkatastrof. Den väcker vårt medlidande och får
oss att vilja skänka pengar för att mildra nöden. Men vi
borde också känna ilska över en katastrof som kunde ha
förhindrats, och fundera på orsakerna så att vi riktar ilskan
åt rätt håll. Det menar kritiker som geografen David
Nally vid universitetet i Cambridge.

På gudomlig jakt efter skogens guld

Upphovspersoner: Lenninger, Paula | Ukale, Najite | Leo, Robert (foto) | Lenninger, Paula (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Indien, Lokal ekonomi och försörjning, Ursprungsfolk, Biologisk mångfald
Det honungssamlande kurumba-folket är ett av 22
stamfolk – adivasis – som
befolkar Nilgiri-bergen.
De har sedan urminnes tider levt i
symbios med skogen. Det finns inte
en växt i de artrika omgivningarna
som människorna här inte är bekanta
med, men det är honungsbina som
byggt sina bon allra djupast i kurumba-folkets hjärtan

Landgrabbing - kampen om jordbruksmarken

Upphovsperson: Lundqvist, Sori
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering, Jordlöshet
Jakten på odlingsbar mark trappas upp när företag, stater,
pensionsfonder och andra aktörer köper upp eller arrenderar
stora landområden runtom i världen. Småbrukare och
ursprungsfolk förlorar ofta sin mark och sin möjlighet till
försörjning när konkurrensen om marken ökar. Landgrabbing
är ett snabbt växande globalt fenomen.

Landgrabbing – konsekvenser för människor och miljö

Upphovsperson: Jalvemyr, Rebecka
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering, Jordlöshet
Ledare.
Ägarkoncentration av odlingsbar
mark blir allt vanligare över
hela världen. Investerare i rikare
länder köper upp eller arrenderar i
fattigare länder, där ojämn fördelning
av mark sedan länge är en av
grundorsakerna till ojämlikhet och
att människor lever i fattigdom.
Småbrukare och ursprungsfolk som
redan har osäker tillgång till mark
är de som drabbas hårdast. De koloniala mönstren som upprepar
sig och fenomenet kallas för
landgrabbing.

Forellfiske i bergstrakter

Upphovsperson: Victor, Svensson
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Småföretagare, Zimbabwe, Lokal ekonomi och försörjning
"Det hela började med att Nyanga kommun frågade oss bybor om det var något särskilt vi ville satsa på gemensamt inför framtiden", säger Precious Machingauta.
Efter en tids diskussioner bestämde byborna på ett stormöte att stuguthyrning och fiske var vad man ville bygga framtiden på. Vår stuga och ytterligare en uthyrningsstuga ligger i Gaireziflodens dalgång i nordöstra Zimbabwes bergstrakter mot Moçambique.

Sidor