Sökformulär

Lokal ekonomi och försörjning

Världsledande i klimatfrågor

Upphovsperson: Caprani, Helene
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar, Hållbar utveckling, Socialhistoria, Ekonomisk historia, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Miljö och ekologi
Kubanska bönder bevisar att hållbart jordbruk betalar sig. Medan världen bekymrar sig över hur man ska klara sig utan fossila bränslen, visar Kuba vad som är möjligt. När den sovjetiska oljan slutade att rinna till importerade Kuba miljoner cyklar. Energisnåla riskokare och lågenergilampor delades ut. Då varken konstgödsel eller bekämpningsmedel var tillgängliga övergick stora delar av jordbruket till organisk odling.

Lektion i överlevnad

Upphovspersoner: Johansson, Oskar | Litorell, Ove (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Ekonomiska kriser, Lokal ekonomi och försörjning, Miljö och ekologi
Kuba väcker omvärldens intresse i en tid när den ekonomiska, klimat- och energikrisen slår till. ”Kuba har klarat oljebrist, extremt väder och en ekonomisk kris. Kan de lära oss att göra detsamma?” frågade New Economical Foundation i London på konferensen med temat ”Att överleva kraschen”. Det handlade om Kubas snillrika övergång från oljeberoende när Sovjet gick i graven och satsning på organiska, småskaliga och grannskapsodlingar för livsmedelsförsörjning. Mot klimatkrisen extrema orkaner har Kuba med sin kombination av central planering och lokal mobilisering blivit ett föredöme när det gäller att rädda liv och egendom. Detsamma gäller mot USAs ekonomiska blockad vars effekter är desamma som 20 år av den djupa ekonomiska kris som nu hänger över världen. Kuba har utstått oljebrist, klimatförändring och ekonomisk kris och inte bara överlevt utan också ett imponerande sjukvårds- och utbildningssystem.

"Inte heller denna världsordning är den enda möjliga!"

Upphovspersoner: Sävström, Johan | Sävström (foto), Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Föreningsliv, Sociala rörelser, Jordreformer, Matsäkerhet, Jordbruk, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Brasilien, Mocambique, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi
När det gäller att lösa dagens kriser runt mat, klimat och energi är livsmedelssuveränitet viktigare än en grön revolution. Det menar den internationella bonderörelsen Via Campesina som nyligen höll kongress i Moçambique.

Hård kamp för att få lönsamhet på gården

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Dahl Adolfsson, Mari (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kooperativ, Sydafrika, Imperialism, Jordbruk, Liberalism, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kapitalism och vinstmaximering
Vad är det som håller fattiga kvar i fattigdom? För den som kämpar mot nyliberalismen och för global rättvisa ställs ofta Nord mot Syd när denna fråga tas upp. Men är det verkligen så? Är det snarare strukturer på lokal eller nationell nivå än global nivå som hindrar? Eller är det alla tre?

[Tema]Vem har rätt till Afrikas resurser: Gemensam info-turné. Småbönder lär sig smartare sätt att odla.Kyrkorepresentanter besökteNiassa

Upphovspersoner: Jaime, Ruti | Larsson, Maria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Agera
År: 2013
Ämnesord: Politisk organisering, Matsäkerhet, Mocambique, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering
3 artiklar:
Rapport från informationsturné i Sverige.
- Intryck från medlemsresa i Moçambique där man fick lära sig mer om landgrabbing och vilka effekter det har fått för den lokala befolkningen i några byar i norra Moçambique. Inför besöket i byarna träffade man UNAC som organiserar närmare 100 000 småbönder.
- Representanter för Svenska kyrkan, Västerås stift, WWF och We Effect förberedde en uppföljningsresa till Västerås stifts skogsprojekt i Niassa och inhämta erfarenheter av förhållandet mellan mellan UNAC,småbönderna och Chikweti.

Kvinnor på landsbygden

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Lokal ekonomi och försörjning, Genus och jämställdhet, Jordbruk
Nyhetsbyrån IPS publicerade 11 januari en artikel av Dalia Acosto om ett utvecklingsprojekt som inleddes för åtta år sedan för att främja livsmedelsproduktionen bland småbönder. En tvärvetenskaplig grupp från jordbruksinstitutet INCA leder projektet, som kallas PIAL – Programmet för lokala förbättringar i jordbruket. ”När vi började använda PIALs utsäde fann vi att det skapade helt nya möjligheter”, berättar Valido. Försöken ledde fram till ett projekt för lokal produktion av djurfoder genom odling av olika sorters bönor, majs och hirs.

Sidor