Sökformulär

Lokal ekonomi och försörjning

Organiskt kooperativ visar Blomstrande jordbruk

Upphovsperson: Tierramérica, Tierramérica
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Hållbar utveckling, Kuba
”Ständig förbättring och talang för jordbruk är två nycklar till framgång”, säger agronomen Miguel Angel Salcines. Bland annat som gjort denna stadsodling i Alamar till en framgångssaga nämner han flextid, ganska höga löner och vidareutbildning som lockar duktiga arbetare. Det är avgörande för att kunna öka den organiska, helt kemikaliefria livsmedelsproduktionen. Den mänskliga faktorn har spelat en avgörande roll för kooperativets snabba produktionsökning

Kuba idag, förändring är ordet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Handel, Kuba
Kuba har varit i ständig förändring sedan den stora förändringen: befrielsen den första januari 1959. Sovjetblockets sammanbrott på 90-talet och den ekonomiska kris som drabbade Kuba innebar en ny stor förändring till kamp för överlevnad i en fientlig omvärld. Med nya problem att lösa och med en förändrad omvärld i söder inleddes nästa stora förändring, den som pågår. Kan Kuba återigen bryta ny väg och förena en socialistisk stomme med kooperativ och småföretagande med löntagardemokrati?

Lokal tillverkning och hållbart material

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Hållbar utveckling, Byggnadsteknik, Produktionsteknik, Kuba
Chefen för byggforskningsinstitutet CIDEM i Santa Clara, professor Fernando Martirena sammanfattade slutsatser av 20 års forskning och utvecklingsarbete: med lokal planering, tillverkning av byggmaterial med låg energiförbrukning och koldioxidutsläpp minskar transportkostnader och energiförbrukning och kooperativt genomförande blir folk aktiva, lokal marknad uppstår och det blir billigare. CIDEM fått internationella pris för hållbar utveckling och ingår i ledningen för det internationella nätverket Ecosur för ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsbyggande. Se även ” Byggmaterialfabrik i Manicaragua”.

Kris = möjlighet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomiska kriser, Hållbar utveckling, Kuba
Sovjetunionens kollaps 1990 ledde till dubbel ekonomisk blockad och en djup ekonomisk kris: ”specialperioden i fredstid”. Men kubanerna var inte oförberedda. Under 80-talet hade de börjat förbereda sig för överlevnad i total isolering och utvecklat metoder för livsmedelsproduktion utan kemiska tillsatser och drivmedel. När krisen slog till i början av 90-talet spreds de organiska stadsodlingarna över hela landet. Där producerar över 600 000 människor 1,2 miljoner ton grönsaker, rotfrukter och frukt per år. Närproducerat med färska varor inom gångavstånd.

Närproducerat och giftfritt

Upphovsperson: Lindahl, Johan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Miljö och ekologi, Kuba
Globala miljöutmaningar och klimatförändringar har skapat ett uppsving för organisk stadsodling runt om i världen. Men det är inte rika och högteknologiska samhällen som kommit längst. Istället är det Kuba. I den miljonprogramslika förorten Alamar i östra Havanna har en av landets största odlingar sedan tidigt 90-tal odlat grönsaker till grannskapets boende, daghem, skolor och andra verksamheter. Där har de också utvecklat metoder och praktik som lärs ut över hela landet. Odlingen bedrivs om kooperativ, och ger god avkastning.

Solen elektrifierar bergstrakterna

Upphovsperson: Edqvist, Lars
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Landsbygdsfrågor, Övrig energi, Miljö och ekologi, Kuba
På ett lastbilsflak färdas vi upp till den svårtillgängliga lilla by San José i Escambraybergen. Här i San José har alla 62 invånare fått tillgång till solenergi. En solcellspanel per tak förser hushållen med el som räcker till inomhusbelysning, tv och video. Vårdcentralen och lanthandeln har sina egna. På Miljöbyrån AMA i Havanna tar chefen Gisela Alonso bland annat upp behovet av förbättrade transporter, renovera järnvägen, bygga ut sjöfarten.

Gamla Havanna, Enastående Världsarv

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Arkitektur, Kulturarvet, Kulturhistoria, Kuba
Upprustningen av Gamla Havanna med 3 370 byggnader och 66 750 invånare sker med en unik modell för självfinansiering och sociokulturell hållbarhet. Den gamla satden utsågs av Unesco till världsarv 1982 och upprustningen har tilldragit sig internationellt erkännande. Sedan 1993 har stadsantikvarien i samråd med kommunledningen haft kontroll över planering, markanvändning, utveckling och investeringar och genom beskattning av verksamheter inom stadskärnan kunnat finansiera upprustning av byggnader, bostäder och samhällsservice. Resultaten hittills är oerhört imponerande men det är en kamp mot tiden för att rädda världsarvet.

Bokföringskurser och facklig anslutning

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Ekonomisk politik, Lokal ekonomi och försörjning, Småföretagare, Kuba
Ekonomförbundet ANEC erbjuder kurser för egenföretagare i bokföring och skattedeklaration.
De första egenföretagarna tog kursen i januari och var mycket nöjda allt de lärde sig för att kunna sköta ekonomin. Samtidigt har 80 procent av de som nu jobbar i den ickestatliga sektorn anslutit sig till facket. Vid årets slut var 358.000 – förutom ett par hundra tusen jordbrukare.
Nästan 400 servicelokaler i Havanna har upplåtits med bruksrätt till enskilda eller personalgrupper, de flesta för att driva kafeterior eller restauranger.

Samverkande allsidiga gårdar

Upphovsperson: Díaz, Roberto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kuba
Ungdomsön - Isla de la Juventud - satsar på ett system av små, allsidiga gårdar som samarbetar med varandra och har så uppnått större mångfald på mindre areal och skördar året runt. De har mango, ananas och papayaodling som stomme. Mario Hernández, tidigare hisskötare, nu nybliven jordbrukare, har uppnått imponerande ananasskördar på bara lite mer än två hektar. ”Den här jordplätten livnär min familj men kommer även fruktindustrin och befolkningen till godo”, säger han. Första skörden gav 19 ton och den andra 22. Odlingen är ekologisk med maskkompost, organisk gödsel och organisk bekämpning av både ogräs och insekter.

Sidor