Sökformulär

Miljökatastrofer

Vad händer… … med New Orleans efter Katrina?

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Miljökatastrofer, Klassrelaterade frågor, Bostäder och boende, USA
När cyklonen Katrina drog in
över New Orleans i Louisiana,
USA, i augusti 2005 blev effekterna enorma – inte på grund av vindstyrkorna utan för att de statligt skötta översvämningsskydden brast. Över 1 800 människor omkom och de materiella skadorna bedöms till 81 miljarder dollar. 204 000 hem skadades eller förstördes och 800 000 människor tvingades flytta hemifrån.

Havsnomaderna urak lawoi

Upphovspersoner: Gianuzzi, Anna | Granbom, Lotta (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Vatten, Miljökatastrofer, Ursprungsfolk, Kulturella seder, Vetenskap och forskning, Resor och resande, Thailand
[Thailand: urak lawoi] Ann-Charlotte ”Lotta” Granbom,
socialantropolog från Lunds universitet, har som enda västerlänning bedrivit antropologiska fältstudier och skildrat havsnomaderna urak lawoi, en föga känd folkgrupp utanför Thailands västkust. Detta folkslag på runt 3000 personer har de senast decennierna fått se sin kultur, sitt språk och sin livsstil allvarligt hotade av den framväxande massturismen. I december 2004 kom nästa slag när tsunamins jättevågor tog med sig havsnomadernas hyddor, båtar och fiskeredskap.

Vi sitter inte i samma båt

Upphovsperson: Malm, Andreas
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Australien, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Miljökatastrofer, Klassrelaterade frågor
Bilden från brändernas Australien (början av 2009) lämnar mig inte.
En svart molnsky av rök och våldsamma flammor täcker hela himlen – dånet ser ut att vara öronbedövande –
och jagar en bil framför sig. Elden är i hälarna på bilen,
som flyr i högsta fart. Säger inte den bilden allt?

Forskare länkar Australiens bränder till varmare klimat

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Australien, Miljökatastrofer, Naturkatastrofer, Vetenskap och forskning
Det inferno som drabbat Australien stämmer väl överens med forskarnas prognoser för konsekvenserna av klimatförändringarna.
Risken för nya bränder kan komma att fördubblas.
Nu ökar pressen på Australiens regering att vidta radikala
åtgärder för att minska utsläppen.

Kärnkraftsbeslut leder till energiöverskott

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Bioenergi, Miljökatastrofer, Politiska institutioner, Kärnkraft, Reformer, Övrig energi, Vattenkraft, Vindkraft
Regeringens energi- och klimatuppgörelse har rönt stor uppmärksamhet, främst på
grund av Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan. Men kritiker ifrågasätter nyttan av att redan i dag fatta beslut om nya reaktorer.

Kittlande primitivism

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ekonomiska kriser, Miljökatastrofer, Sociala och politiska aktivister, Våld och konflikter
Människor som på olika sätt förbereder sig för jordens undergång har alltid funnits. I och med klimatförändringarna och oljetoppen har de fått ett nytt argument.
Jon Weman analyserar varför ”berättelsen” om en kommande undergång leder politiskt fel.

En kris till spillo

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Klimat och klimatförändringar, Miljökatastrofer, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Sociala rörelser
”Låt aldrig en allvarlig kris gå till spillo” har blivit ett känt citat av Barack Obamas stabschef i Vita huset Rahm Emanuel. Det är förvisso ingen nyhet att ekonomiska kriser kan leda till radikala politiska förändringar.
Att de inte nödvändigtvis är av godo är inte heller någon nyhet – se exempelvis Naomi Kleins bok Chockdoktrinen för en rad skrämmande exempel.

Gröna satsningar ett första steg mot krislösning

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Miljökatastrofer, USA, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Energi, Europa, Reformer
Franklin D Roosevelt gjorde det. För att lösa den ekonomiska krisen pumpade den dåvarande amerikanske presidenten in alla resurser i ekonomin. Nästan 80 år senare bevittnar vi ytterligare två kriser: den ekologiska krisen och energikrisen.
Och lösningen måste bli därefter. Inspirerade av Roosevelt börjar allt fler tala om Green New Deal, eller en Grön ny giv. Men gröna investeringar är bara ett första steg. För att lösa alla tre kriser måste vi gå ännu längre och ifrågasätta själva fenomenet tillväxt.

Krisens kritiska glasögon

Upphovsperson: Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Miljökatastrofer, Energi
Presenterande artikel av reportage om varslens Trollhättan: "Vi människor måste bromsa ibland,
för det fungerar inte när hjulen bara snurrar snabbare och snabbare.
Därför är det kanske bra med en lågkonjunktur då och då. Men krisen som vi står inför nu, den är för djup.
Alldeles för djup.
Den som säger detta till mig är kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan,
Gert-Inge Andersson. Han rättar till sina glasögon och suckar."

Sidor