Sökformulär

Politiska grymheter

Global kampanj samlar 100 000 röster för fred i Chittagong Hill Tracts, Bangladesh

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Politiska grymheter, Tvångsförflyttning, Bangladesh, Politiska avtal, Ursprungsfolk
Sedan startandet av en väpnad konflikt på 1970-talet har de inhemska jumma-folken i Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, drabbats av militärt förtryck, våld, massakrer och markstöld av bosättare. Det icke genomförda “Chittagong Hill Tracts-fredsavtal”, som undertecknats av regeringen och ursprungsfolken 1997, tas nu åter upp i en namninsamlingskampanj till Bangladeshs nya regering.

Svensk rasbiologi och dess följder för aboriginerna

Upphovsperson: Hallgren, Claes
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Kolonialism, Politiska grymheter, Australien, Rasism och främlingsfientlighet, Vetenskap och forskning, Ursprungsfolk, Sverige
I september 2004 och oktober 2007 återlämnades mänskliga kvarlevor som tagits till Sverige efter en expedition till Kimberley i Australien 1910-1911. Representanter för de aboriginska folken tog då på ett ceremoniellt sätt emot sina förfäder. (Se Fjärde Världen nr 3/2004.) Det var i första hand expeditionens ledare, Eric Mjöberg, som hade hemfört dessa kvarlevor.

Världen svek rwandierna

Upphovsperson: Blomqvist, Joacim
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Politiska institutioner, Kolonialism, Rwanda, Politiska grymheter, Information, kommunikation och media
"Rwanda har förråtts tre gånger: Först av Europa som tömde landet på dess naturtillgångar, sedan av FN som kunde, men inte ville ingripa när rwandierna stod på avgrundens rand och slutligen av en omvärld som vill glömma bort dessa händelser."
Det sa Gerald Caplan, kanadensisk historiker, på konferensen Rwanda Forum 2004 som hölls i Lund strax efter den stora folkmordskonferensen i Stockholm.

Sidor