Sökformulär

Arbetsmarknad

”Regeringen bör agera för bärplockarna”

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Naturresurser, Arbetsmarknad, Arbetslöshet, Thailand
Skuldsatta bärplockare har nu fått resa hem från Sverige i förtid, men vad som väntar i hemlandet är oklart. Krav ställs nu på att bärplockare ska få
rätt till de arbetsvillkor som gäller för andra arbetskraftsinvandrare.

Mer tid för liv

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Arbetsmarknad
Det börjar dra ihop sig till en ny avtalsrörelse,
och den lär bli svettig. Inte bara för att 500 avtal som omfattar 3,5 miljoner anställda ska omförhandlas nästa år. Utan främst för att högerregering,
lågkonjunktur och stigande arbetslöshet försvagar arbetarsidan. Det kan bli tufft för LOförbunden att ens få ut reallöneökningar de kommande
åren, särskilt om inflationen börjar ta fart.
IF Metalls uppgörelse från i vintras som möjliggjorde rena lönesänkningar kan i värsta fall bli vägledande för förhandlingarna. Å andra sidan var varken övriga förbund eller LO-ledningen så förtjusta i IF Metalls snedsteg.

Den lägsta kasten

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Klassrelaterade frågor, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Imperialism, Thailand
”Det handlar om oändlig målmedvetenhet. Trotsa värk i muskler och leder. Ignorera gnagande hunger och rädslan för björn. Bara fokusera på att tjäna så mycket pengar som möjligt.”
Sakkapan Pannakham, risbonde från Thailand, berättar för Värmlands Folkblad att han är i Sverige för att plocka bär för femte året i rad.

Och lönegapet består

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Arbetsmarknad, Genus och jämställdhet
Kvinnors medellön var förra året, omräknat till heltid, 24 700 kronor per månad. Mäns medellön var, omräknat till heltid, 29 400 kronor. I verkligheten
är dock löneskillnaden betydligt större än de 4 700 kronorna, eftersom 89 procent av männen jobbar heltid medan bara 57 procent av kvinnorna gör det.

Rätt att kräva vård

Upphovsperson: Pettersson, Mattias
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Blockader, Arbetsmarknad
I samhällsdebatten finns en utbredd myt att alla anställda automatiskt är olycksfallsförsäkrade på jobbet. Men det står alla företag fritt i enlighet med marknadsekonomins avtalsfrihet att inte sluta någon försäkring, ingen lag tvingar dem. Däremot har facket rätt att sätta arbetsplatser utan försäkring i blockad. Men på fredag kommer riksdagen stifta en lag som förbjuder facket att agera mot oförsäkrade utländska företag, med anledning av Lavaldomen.

En skomakare bland ruiner: på ett skrotupplag i Kabuls utkanter

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Iran, Afghanistan, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Arbetslöshet, Funktionshinder och funktionshindrade
Området är fullt av ruiner. Det är industribyggnader som sköts sönder under striderna mellan olika mujahedinfraktioner under inbördeskriget i Kabul på
1990-talet. Området är Jangalaks järnindustrier i södra Kabul. Där producerades det en gång i tiden bland annat möbler och reservdelar till importerade sovjetiska fordon. Idag är området ett nästan öde ruinlandskap.

”Politiker - sluta blunda för trångboddheten": Mohamed Hagi Farah om varför huset i Rinkeby ockuperas

Upphovsperson: Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ockupationer, Demokrati, Bostäder och boende, Arbetsmarknad
Rinkebybor och husockupanter samlades på tisdagen utanför Stockholms stadshus för att protestera mot den planerade rivningen av det gamla förvaltningshuset i Rinkeby. Samma dag lämnades också en överklagan in mot rivningsbeslutet.
I huset, som varit ockuperat av Rinkebyhusets vänner sedan förra fredagen, har konserter,
workshops och stormöten avlöst varandra.

Så krossades det stridbara brittiska gruvarbetarfacket

Upphovsperson: Pettersson, Kjell
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Socialhistoria, Politisk historia, Klassrelaterade frågor, Arbetsmarknad, Varsel och nedskärningar, Storbritannien, Strejker
Gruvarbetarnas hjältemodiga kamp i England för jobben skakade makten. Gruvarbetarnas strejk i mitten av 1980-talet är en historia präglad av blod, svett och tårar. Den handlar om en omfattande solidaritet, både nationellt och in-
ternationellt.

EU spelar SD i händerna

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Sverige, Facklig kamp och organisering, Arbetsmarknad, Fascism
För två år sedan gjorde Dagens Arbete en granskning av Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik. Den var då
av närmast nyliberal karaktär; SD ansåg att ”facket fått allt för stort inflytande” och att lagarna om anställningsskydd och medbestämmande skulle urholkas. Partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Per Björklund grillades vidbränd av tidningens reporter Anna Tiberg, han sade bland annat att Byggnads ”slog till med väl hårda metoder” mot Laval i Vaxholm. Granskningen blev omdebatterad, inte minst eftersom unga, manliga industriarbetare med facklig medlemsbok tillhör de grupper som i hög grad röstar på SD.

”Jag är starkt emot sex timmars arbetsdag”: Kommunals chefekonom Anna Thoursie om kvinnolöner och rätten till heltid

Upphovsperson: Lundkvist, Sofia
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Arbetsmarknad, Exploatering av arbete, Genus och jämställdhet
Anna Thoursie, Kommunals chefsekonom,
var nyligen i hetluften för att ha kritiserat Medlingsinstitutets rapport om löneskillnader på arbetsmarknaden.
Hennes kritik gick ut på att rapporten inte problematiserar det faktum att kvinnor och mäns arbeten värderas olika.
Men hur ser Kommunals kamp för kvinnors löner ut i dag? Arbetaren träffade Anna Thoursie för att höra efter.

Sidor