Sökformulär

Arbetsmarknad

Hur går ”kunskapsintensiva” arbeten ihop med städjobb?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Tjänstesektor, Arbetsmarknad, IT-sektor
Kerstin Ohlsson, TCO:s presschef. Fackförbundet TCO menar att framtiden för Sverige ligger i ”kunskapsintensiva”
arbeten. För en tid sedan krävde också TCO:s utredare kraftiga subventioner på
hushållsnära tjänster, vilket innebär en expansion av den lägre tjänstesektorn. Arbetaren intervjuar.

Jobb kan ge ny chans

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Arbetsmarknad, Invandrare och invandring, Flyktingar
I december 2008 trädde nya regler i kraft som innebär att asylsökande som fått avslag kan byta spår och bli arbetskraftsinvandrare. En person från ett land utanför EU som får ett konkret jobberbjudande ska kunna få uppehålls- och arbetstillstånd och nytt är att det enbart är arbetsgivarens bedömning som avgör.

”Klass och kön krävs på dagordningen”: Lena Gonäs finner nya vägar för arbetslivsforskningen

Upphovsperson: Fredriksson, Evelina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klassrelaterade frågor, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Vetenskap och forskning, Genus och jämställdhet
Kritiken mot den borgerliga regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet,
ALI, har varit hård, inte minst från forskarhåll. Många har frågat sig hur nedläggningen av ett internationellt välrenommerat forskningsinstitut om arbetsliv och arbetsmiljö rimmar med en påstådd
”arbetslinje”.
Under året har ett antal forskare gått från att kritisera till att rädda vad som räddas kan.
Lena Gonäs, professor vid Karlstad universitet,
som forskar om genus- och arbetsliv har bland annat skrivit boken På gränsen till genombrott: om det könsuppdelade arbetslivet.
Hon är en av initiativtagarna till den nystartade Föreningen för Sveriges arbetslivsforskare.

Nyckfulla 80-talister?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Arbetsmarknad
Ett återkommande inslag i tidningarnas textflora är som bekant generationsartiklarna. Vi vet vid det här laget det mesta om de många och plikttrogna 40-talisterna som vanvördigt kallats både köttberg och det obegripliga ”Jätteproppen Orvar”. För att inte tala om den tillbakalutat ironiska ”Generation X”,
med namn efter Douglas Couplands roman.

EU anstiftar till hets

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Rasism och främlingsfientlighet, Facklig kamp och organisering, Politiska institutioner, Europarätt, Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Storbritannien
När Gordon Brown i sitt första tal som Storbritanniens premiärminister lyfte parollen ”brittiska jobb åt brittiska arbetare” menade han – säger han i alla fall nu – att brittiska arbetare skulle erbjudas de färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna konkurrera på den globala arbetsmarknaden.
Han hade nog inte tänkt sig att den största vilda strejk-vågen på 30 år skulle föras under (bland annat) den parollen.

Sidor