Sökformulär

Karibien

Ingen medial vår i Latinamerika

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Latinamerika, Kuba, Karibien
Huuvdfårans medier, även alla svenska med någon utbredning, har ignorerat eller förstrött försåtligt nedvärderat det historiska samgåendet i CELAC, Latinamerikanska och Karibiska Gemenskapen. Det har nu gått drygt 10 år sedan de massiva folkliga protesterna störtade presidenter på löpande band i Latinamerika. De tilldrog sig aldrig någon massivt medialt intresseför någon ”vår”. Nu har de lett till att de flesta regeringar i Latinamerika brutit sig loss från USA-väldet och blivit så dominerande att till och med USAs kvarvarande utposter insett vartåt det lutar och gått med i CELAC. Problemet, för mediebolagen, är att detta går emot deras intressen.

CELAC - Latinamerikanska och Karibiska Gemenskapen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Geopolitik, Handel, Handelsavtal, Politisk historia, Latinamerika, Kuba, Karibien
Den 2 december 2011 grundades CELAC på ett toppmöte i Caracas. För första gången samlas de 33 länderna i Amerika söder om Rio Grande – gränsfloden mot USA - i en egen organisation. Det kanske mest anmärkningsvärda med CELAC är att detta uppnåtts även med de länder som utgör brohuvuden för USAs politik, bolag och militär som Colombia, Chile, Costa Rica, Mexiko och Honduras med sin USA-stödda kuppregim. ”Nu, under stormakternas allvarliga ekonomiska kris måste vi här i Latinamerika och Karibien hålla ihop och samarbeta ekonomiskt, politiskt, kulturell och teknologiskt för att inte dras ned i krisen,”sade Hugo Chávez i sitt inledningsanförande.

Intervju med Silvio Rodríguez

Upphovspersoner: García, Fernando | Medina, José Angel (foto) | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Nationella befrielsekamper, Revolutioner, Karibien, Kultur, Fängelser, fångar och kriminalvård
Intervjun handlar om kulturarbetarturnén på fängelserna, om fängelsevillkoren, kulturens villkor, om vad som behöver förändras på Kuba, och om det har varit värt besväret att delta i den 50-åriga kampen, varpå Silvio Rodríguez svarar: - Många människor går genom livet utan att finna någon mening, något vettigt sammanhang att leva för. Att vara troget barn av ett folk som det kubanska är det bästa liv man kan ha. Det har varit ett privilegium för mig och för många i min generation. Revolutionens 50 år har kanske inte varit idealiska men klart tillfredsställande.

Kuba går i historiens första led

Upphovspersoner: Borón, Atilio | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Antiimperialism, Kuba, Politisk historia, Latinamerika, Geopolitik, Internationell solidaritet, Revolutioner, Karibien
Atilio Borón, ledande latinamerikansk marxist, inleder sin artikel med anledning av kubanska revolutionens 50-årsjubileum: Det är en kolossal uppgift att på några rader sammanfatta betydelsen av något så unikt som den kubanska revolutionen. Gamle Hegel skulle inte ett ögonblick ha tvekat att beteckna den som en världshistorisk händelse. Det är en revolution som krossat djupt förankrade myter och fördomar: att en revolution aldrig skulle kunna segra på en ö på mindre än 20 mils avstånd från USA; att imperialismen aldrig skulle tillåta ett socialistiskt land på sin bakgård; att en sådan revolution är otänkbar i ett underutvecklat land, och till råga på allt, utan att det massiva folkliga upproret genomförts utan att ledas av ett ”marxist-leninistiskt” parti.
Tänk efter: vad skulle ha hänt i Latinamerika om den kubanska revolutionen hade dukat under för imperialismens aggressioner eller till följd av Sovjetunionens sammanbrott?Svaret är uppenbart: vår historia skulle se radikalt annorlunda ut.

Kuba med i Rio-gruppen: inför 50-årsdagen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, Geopolitik, Karibien
Rio-gruppens Latinamerikanska och Karibiska toppmöte som Raul Castro deltog i 16-17 december var djupt symboliskt för det är första gången som alla dessa länder träffades utan närvaro av vare sig de gamla eller de nya imperialisterna, varken Spanien och Portugal, eller USA och Kanada – Brittiska samväldet. Utan OAS, USAs s k Kolonialministerium, Amerikannska staternas organisation som USA använt för att utesluta Kuba från världsdelen. ”Vårt Amerika”, som José Marti kallade det, i möte med sig själv. Men det var också symboliskt för det utvecklade sig till en stor hyllning av Kuba, och dess halva sekel av motstånd, för utan den kubanska revolutionens överlevnad och utveckling skulle detta toppmöte aldrig kunnat äga rum.

Hela Karibien gynnas om USA häver Kuba-blockaden

Upphovsperson: Lennartsson, P.O.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Blockader, Ekonomisk utveckling och tillväxt, USA, Karibien, Resor och resande
Praktiskt taget alla länder i Karibien skulle gynnas om USA hävde förbudet att besöka Kuba. Detta framgår av en studie av Rafael Romeu som publicerats av Internationella Valutafonden (IMF). Han menar att totala mängden besökare i hela Karibien skulle öka med 10 % om USA normaliserade förbindelserna med Kuba. Mellan 3 och 3,5 miljoner turister från USA årligen skulle besöka Kuba.

Lovsång till Kuba som turistmål

Upphovsperson: Johansson, Oskar
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Resor och resande, Karibien, Övrig ekonomi, Övrig kultur
“Att sitta i lobbyn till Hotel Nacional de Cuba är som att se världen passera förbi”, skriver Fred Sturup i Nassau Guardian. Han berömmer den förtjusande och avslappnande atmosfären i en miljö som kan mäta sig med de finaste i världen. Han konstaterar att under första kvartalet i år tog Kuba emot över en miljon besökare, och börjar således på allvar utmana Bahamas om rollen som det stora turistmålet i Västindien. Marknadschefen på Hotel Nacional tror inte att Kuba riskerar att förlora sin speciella karaktär på grund av turismens negativa effekter.

Transatlantisk slavhandel: katastrof för Afrika – lönsamt för Sverige

Upphovsperson: Lönn, Jan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Kolonialism, Afrika, Karibien, Slaveri
Den transatlantiska slavhandeln – den afrikanska förintelsen – var historiens största folkomflyttning som ledde till död och förnedring för otaliga miljoner afrikaner.
Portugal och Spanien påbörjade slavhandeln mellan Afrika och Amerika redan på
sent 1400-tal, följt av Storbritannien på 1500-talet och Holland, Frankrike, Danmark och Sverige på 1600-talet. Det blev en lönsam verksamhet för kungahus och adel.

Att lösa knutar och knyta på nytt

Upphovsperson: Nordling Blanco, Sissela
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Latinamerika, Karibien
Under 30 år har feminister från
Latinamerika och karibien träffats
för att tillsammans diskutera,
utbyta erfarenheter och utforma
strategier. Första träffen ägde rum
1981 i Bogotá, och i november
firades 30-årsjubileumet i samma
stad som det hela startade med
temat ”30 år av latinamerikansk
och karibisk feminism: att knyta
upp, klä av och återknyta”.

Sidor