Sökformulär

Kulturella seder

Inspiración Mundo - fortaleciendo las luchas

Upphovspersoner: Carranza, Natalie | Nylander, Anna (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Naturresurser, Kulturella seder, Ursprungsfolk, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Miljöföroreningar, Latinamerika
El sábado 13 de Octubre 2012se realizó el evento “Inspiración Mundo” en Estocolmo, Suecia. Este es un evento anual que se desarrolló por cuarta vez con el objetivo
de destacar los movimientos sociales del mundo.
Uno de los seminarios trataba sobre la lucha de los
pueblos indígenas contra las minerías, a cargo de la
compañera Carmen Ugarte, de la comunidad Oyón de
Perú, y de Mats Berg, representante del pueblo indí-
gena sueco los Samis

Miljö – ett utländskt begrepp

Upphovsperson: Blom Mondlane, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Miljövård, Ursprungsfolk, Politiska institutioner, Mocambique, Kulturella seder, Miljö och ekologi
Mia Couto är en tungviktare, både nationellt och internationellt, när det gäller tolkningar av vad Moçambique har varit, är och är på väg. Genom sina böcker visar han på en djup kunskap om kulturen och traditionen. Hans hjärtefrågor tycks verkligen vara hur man kan ta till vara den moçambikiska kulturen och traditionen. Det första han tar upp kring miljöfrågorna är just hur miljö är ett begrepp som införts utifrån.

Kayec-svettigt kulturjobb

Upphovsperson: Ålrud, Linda
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Namibia, Kulturella seder, Musik, Övrig kultur, Utbildning och skola
Kayec Cultural Group är en grupp med unga tjejer och killar som sprider Namibias kulturella mångfald genom musik, dans och teater. När gruppen är samlad är det alltid en hel kör av olika språk. Oshiwambo, afrikaan, damara ,namas klickljud och engelska blandas hej vilt. Educate Namibia about culture through performance" lyder parollen.

Dar Qandeel

Upphovsperson: Wallin, Johanna
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2008
Ämnesord: Palestina, Kulturella seder
Dar Qandeel, ”Ljusets Hus”, är ett konst- och kulturcenter i Tulkarem som startades 2003 av en grupp unga musiker, konstnärer och skådespelare. Kärnan i deras arbete är att bevara och utveckla den palestinska identiteten genom att erbjuda ett forum för unga att samlas och skapa tillsammans. Centrets ledare vill ge unga människor en känsla av stolthet över sig själva och sin kultur i den mycket förnedrande och nedbrytande situation som ockupationen är.

Natur och kultur dragplåster

Upphovsperson: Henningsson, Jonas
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Kulturella seder, Kolonialism, Kulturell identitet och gemenskap, Zambia
Ordet safari framkallar bilder av kolonialism, män i tropikhattar men också en föreställning om ett möte med den ursprungliga, vilda kontinenten.
"Och många kommer till Afrika just för att få den bilden och känslan bekräftad", berättar Isaac Kanguya. Isaac jobbar på National Heritage Conservation Commission (NHCC) med att dels visa upp den zambiska naturen på ett hållbart sätt för turister men också med att skydda naturen, världsarven och djurbeståndet.

Sidor