Sökformulär

Marknads-, plan- och blandekonomi

Konkurrensen stryps av Kina

Upphovsperson: Odén, Bertil
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Handel, Naturresurser, Kina, Afrika, Marknads-, plan- och blandekonomi
Kinas expansion i Afrika skapar både konkurrens med och kompletteringsmöjligheter för afrikanska ekonomiska aktörer.
Den snabbt ökande kinesiska efterfrågan har bidragit till de kraftigt ökade världsmarknadspriserna på olja, mineraler, metaller och timmer, vilket afrikanska råvaruproducenter dragit nytta av, oavsett om de exporterar till Kina eller inte.
De oljeimporterande afrikanska länderna drabbas å andra sidan av högre importkostnader.

Därför gamblar bankerna

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Ekonomiska kriser, Marknads-, plan- och blandekonomi
Artikeln handlar om 2008 års finanskris och de stora hjälprogrammen från nationella staters sida för att hjälpa banksektorn. Författaren argumenterar för att det behövs mer bestående regleringar av finanssektorn och en starkare offentlig sektor, bland annat för att klara av klimathotet.

Sällsynt dålig tajming

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Arbetsrätt, Marknads-, plan- och blandekonomi, Politiska avtal
Temperaturen har höjts ordentligt i den inrikespolitiska debatten. Men det tragiska är att det är maktpolitiska utspel som har skapat turbulensen,
inte de viktiga politiska frågorna, som finanskrisen,
rekordvarslen och den kommande lågkonjunkturen.
Nu om någonsin behövs offensiva inspel från vänster för att mobilisera människors oro och vrede över den oreglerade kapitalismen, nu om någonsin finns möjligheter att förskjuta debatten åt vänster. Precis just då fastnar arbetarrörelsen och de gröna i ett meningslöst interntjabbel.

Dags för chockterapi

Upphovsperson: Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, USA, Ägande, Marknads-, plan- och blandekonomi, Reformer, Kapitalism och vinstmaximering
Enligt Naomi Kleins bok Chockdoktrinen utnyttjar nyliberala krafter kristillfällen för att genomdriva sin politik. När kapitalismen nu (2008) krisar, hur skulle en chockterapi från vänster kunna se ut?
Arbetaren har diskuterat röda och gröna lösningar med en Volvoarbetare, två amerikanska marxister och en sociolog på LO.

Agflationen har kommit för att stanna

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Handel, Afrika, Hunger och svält, Livsmedelsförsörjning, Ekonomiska institutioner, Marknads-, plan- och blandekonomi, Jordbruk
Protester, demonstrationer, politiker som tvingas avgå, upplopp och kravaller med dödsfall.
Detta händer just nu, i länder jorden runt. I Afrika har vi sett det i Kamerun, Egypten,
Marocko,
Guinea, Senegal, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Somalia, Madagaskar…

Colin Crouch, Postdemokrati och Nackamodellen

Upphovsperson: Willstedt, Tobias
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Marknads-, plan- och blandekonomi, Offentlig sektor
Tobias Willstedt tar upp kapitel 5 "Postdemokrati och medborgarskapets kommersialisering" i Colin Crouch's bok Postdemokrati. Han anser att författaren tar upp frågor som är extra relevanta för bibliotekarier, som att relationen mellan medborgare och det offentliga i vår tid alltmer blir omvandlat till relationen mellan ett företag och en kund, och för tankarna till Nackamodellen.

Sidor