Sökformulär

Naturkatastrofer

Intervju med kulturminister Abel Prieto

Upphovspersoner: Ponsa i Tarrés, Montserrat | Rising, Anders (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Ideologier, Naturkatastrofer, Kulturell identitet och gemenskap
Frågan ställs hur läget är på Kuba efter att orkaner ödelagt nästan allt i sin väg och kulturministern svarar att folk arbetar hårt: Jag har varit på många ställen och sett vilka enorma ansträngningar folk gör. Det finns ställen som verkar ha drabbats av ett bombanfall men folk har tilltro till att vi steg för steg ska lösa problemen. Denna grundläggande faktor och att ingen lämnas åt sitt öde, är en del av kulturen, det gemensamma minnet, erfarenheten av 50 år av daglig solidarisk praktik. Och han tillägger:
När naturkrafterna ödelägger ett land blir det ännu mer påtagligt hur vansinnig kapitalismen är. Det är en vansinnig modell, blind, orationell, gränslöst grym, som dag för dag svälter ihjäl tusentals oskyldiga och kan utrota hela mänskligheten. Den måttlösa konsumismen leder till kaos.

Världsbäst på skydd mot naturkatastrofer

Upphovsperson: Capelan, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Naturkatastrofer, Övriga sociala frågor
Enligt en FN-rapport från 2006 är Kuba världsbäst på att skydda sin befolkning från orkaner. Risken att dö av en orkan är 15 gånger högre i USA än i Kuba. De senaste 20 åren har Kuba drabbats av ett tjugotal orkaner, men dödsoffren är färre än 50. Det ska jämföras med andra länder i regionen, där orkanerna medför enorma förluster av människoliv varje år. I augusti 2008 dödade orkanen Gustav 122 människor i regionen varav 11 i Jamaica, 66 i Haiti, 8 i Dominikanska Republiken och 26 i USA. Inte en enda kuban miste livet trots att Gustav slog till hårdast mot Kuba med vindar på 340 kilometer i timmen som raserade allt i sin väg över landet.

Forskare länkar Australiens bränder till varmare klimat

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Australien, Miljökatastrofer, Naturkatastrofer, Vetenskap och forskning
Det inferno som drabbat Australien stämmer väl överens med forskarnas prognoser för konsekvenserna av klimatförändringarna.
Risken för nya bränder kan komma att fördubblas.
Nu ökar pressen på Australiens regering att vidta radikala
åtgärder för att minska utsläppen.

När land blev till vatten: Tsunamin och ongee-folket på Mindre Andamanerna

Upphovspersoner: Pandya, Vishvajit | Lindwall, Matilda (övers. och red.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Ursprungsfolk, Naturkatastrofer, Internationellt bistånd, Kulturella seder, Non-Governmental Organizations (NGOs), Indien
På morgonen den 26 december 2004 upplevde Mindre Andamanerna i Bengaliska viken,
liksom på flera håll i Asien, en jordbävning som mätte 8,9 på richterskalan. Efter omkring
en timme följdes jordbävningen av sex till tio meter höga vattenvågor – en tsunami. Här
skriver den indiske antropologen Vishvajit Pandya, som själv forskat omfattande på plats,
om hur ongeefolket hanterade situationen.

Religion, politik och jordbävningar: var det Milton Friedman som räddade chilenarna undan jordbävningens värsta fasor?

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Naturreligioner, Politisk historia, Haiti, Liberalism, Chile, Naturkatastrofer, USA, Nyandlighet
Att det var den nyliberala ideologin, signerad Milton Friedman, som räddade chilenarna från Haitis öde, har framförts som förklaring till de stora skillnaderna i antalet döda.. Att det var haitiernas förbund med djävulen som var orsaken har också framförts på fullt allvar.
Idén att skylla naturkatastrofer på människors syndiga liv är inte ny, men inte heller har den försvunnit ur tänkandet, skriver här Farooq Sulehria och ger exempel från USA, England och Pakistan.

Katastrofen i Haiti

Upphovspersoner: Silveira Wennergren, Tove | Silveira, Willian (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Haiti, Naturkatastrofer, Fattigdom
"Den 12 januari på eftermiddagen är Bridget Wooding,
brittisk forskare och biståndsarbetare bosatt i Karibien
sedan 20 år, i Port-au-Prince för att presentera en
bok om Haiti. Plötsligt hör hon en kraftig explosion.
Medan större delen av byggnaden faller ihop
bakom henne räddar hon sig ut på en balkong."

Sidor