Sökformulär

Non-Governmental Organizations (NGOs)

SAKs årsmöte 2009: unga röster och starkt engagemang!

Upphovsperson: Wall, Katinka
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Föreningsliv, Sverige, Afghanistan, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Många åsikter och blandade åldrar präglade Svenska Afghanistankommitténs
årsmöte i Sundsvall i mitten av maj i år. Förutom sedvanliga förhandlingar och genomgång av det gångna verksamhetsåret, avtackades styrelseordförande Lena Hjelm-
Wallén med flera fina tal. Lena efterträds av Ann Wilkens, tidigare bland annat Sveriges ambassadör i Pakistan.

Tillsammans för rätten till utbildning

Upphovsperson: Bjurström, Klas
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Marknadsföring och reklam, Non-Governmental Organizations (NGOs)
företaget Scandinavian Competence Group (SCG) har beslutat sig för att börja stödja SAKs utbildningsprogram som en del av sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility). Syftet är att verka för att barn i Afghanistan får sin rätt till skolgång tillgodosedd, oavsett etnicitet, språk, religiös tillhörighet eller kön.

SAK växer inom sjukvården: når 1,2 miljoner människor i och med ansvar för 3 ”nya” provinser

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Sjukvård, Afghanistan, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
I oktober tog SAK över ansvaret för hälso- och sjukvården i tre nya provinser,
Samangan och Sar-i-Pul i norra Afghanistan samt Laghman nordost om Kabul.
Trots stora framsteg de senaste åren är hälso- och sjukvård ett eftersatt område i Afghanistan. I och med denna utökning blir SAK nu en av landets viktigaste aktörer inom sjukvård och kommer att nå
ungefär 1,2 miljoner människor.

Låga förväntningar på WTO-möte i Genève

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Politiska institutioner, Sociala rörelser, Non-Governmental Organizations (NGOs), Imperialism
Förra året kraschade förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen WTO:s så
kallade Doharunda. I nästa vecka ska WTO:s medlemsländer
återigen mötas för att diskutera ”utvecklingsrundan”
som hittills har visat få tecken på att leva upp till sitt namn.

Yahia dömd utan bevis

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Västsahara, Rättsskandaler, Non-Governmental Organizations (NGOs), Statlig repression, Politiska fångar
Domen på 15 års fängelse mot Yahia El Hafed Iaaza står kvar, fastslog appellationsdomstolen i Agadir den 24 juni.
Den franska rättegångsobservatören juristen Mériem Derkaoui beskriver i en rapport en rättsvidrig process med flagranta brott mot internationella juridiska rättegångsprinciper.

Om att lägga ut sin bibliotekspolitik på entreprenad

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Sociala och politiska aktivister, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Upphovsrätt och patent, Globala rättviserörelsen
Artikelförfattaren är kritisk mot upplägget av biblioteksseminarierna under ESF i Malmö och att BiS varit delaktigt i något som till stor del är lösliga nätverk utan täckning.

Forumet, festen og den falske pressen

Upphovsperson: Ericson, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Copyleft och upphovsrättskritik, Sociala och politiska aktivister, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Globala rättviserörelsen
"Du kjenner til World Social Forum som gigantiske opptog av unge demonstrantar og nokre hundretals svartkledde med masker og brustein.
"Det er dette som får alt fokus frå
presse og teve. Normalt føresteller du deg i alle fall ikkje bibliotekarar i slike samanhengar. Men eit år tidligare fekk eg innbyding av Mikael Böök til eit arrangement i Stockholm, der bibliotekfolk frå fl eire land førebudde inntil fleire bibliotekseminar i Malmö 2008."

SAK får en släng av 2009 års EU-feber

Upphovsperson: Fogelström, Johanna
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Internationellt bistånd, Europa, Non-Governmental Organizations (NGOs)
EU är världens största biståndsgivare
om man räknar ihop de enskilda medlemsstaternas
bistånd med det gemensamma
biståndet som administreras av
den Europeiska kommissionen. Detta
tillsammans med andra politikområden
så som handel, jordbruk, migration och
även den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken gör att EU är en
viktig aktör att följa och påverka.

När land blev till vatten: Tsunamin och ongee-folket på Mindre Andamanerna

Upphovspersoner: Pandya, Vishvajit | Lindwall, Matilda (övers. och red.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Ursprungsfolk, Naturkatastrofer, Internationellt bistånd, Kulturella seder, Non-Governmental Organizations (NGOs), Indien
På morgonen den 26 december 2004 upplevde Mindre Andamanerna i Bengaliska viken,
liksom på flera håll i Asien, en jordbävning som mätte 8,9 på richterskalan. Efter omkring
en timme följdes jordbävningen av sex till tio meter höga vattenvågor – en tsunami. Här
skriver den indiske antropologen Vishvajit Pandya, som själv forskat omfattande på plats,
om hur ongeefolket hanterade situationen.

Motsättningarna mellan rika och fattiga växer under COP15

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Europa, Non-Governmental Organizations (NGOs), Imperialism, Australien och Oceanien, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Afrika, Politiska avtal
När klimatförhandlingarna i Köpenhamn gick in på sin sista vecka hade splittringen mellan de rika och fattiga länderna bara ökat. De industrialiserade länderna anklagas för att vilja
”döda Kyoto”, gå bakom ryggen på FN:s förhandlingsprinciper,
och lägga pengar på
teknologiska lösningar som kan göra klimatförändringen värre.

Sidor