Sökformulär

Non-Governmental Organizations (NGOs)

Starkare än det påstås: en nerdragare kanske?

Upphovspersoner: Hernborg, Emma | Nilsson, Hillevi
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Sociala rörelser, Angola, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Angolas civila samhälle är långtifrån så svagt som det allmänt brukar påstås. På senare tid har dess organisationer dessutom politiserats och börjat spela en viktig roll som påtryckare gentemot statsmakten.
Det säger Fernando Pacheco, som
är ordförande i ADRA, en av de större enskilda organisationerna som också är Afrikagruppernas viktigaste samarbetspartner i Angola.

”Kvar att göra: mycket”: Afghanistans vice utbildningsminister om dagens situation

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Politiska institutioner, Afghanistan, Landsbygdsfrågor, Non-Governmental Organizations (NGOs), Utbildning och skola
I FN:s milleniedeklarations andra punkt kan man läsa följande:
“Garanterad grundskoleutbildning för alla barn – alla barn i hela världen, såväl flickor som pojkar,
ska kunna avsluta sin grundskoleutbildning”.
Afghanistan-nytt fick chansen att växla några snabba ord med Siddiqi Patman, vice utbildningsminister i Afghanis-
tan, och höra hans egen syn på
den nuvarande situationen inom utbildningssektorn i landet.

Bättre bistånd utan staten?

Upphovsperson: Blom Mondlane, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Småföretagare, Sociala rörelser, Mocambique, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Inom biståndsvärlden är sedan en tid civilsamhället ett honnörsord som ständigt upprepas. Det är det civila samhället som ska vara utvecklingsaktör numera, inte staten. Ibland innebär detta att grundläggande frågor om demokrati och representativitet kommer i skymundan – att ändamålet helgar medlen.

»Alla organisationer är politiska - vare sig de vill det eller ej«

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Liberalism, Politisk historia, Privatiseringar, Afrika, Non-Governmental Organizations (NGOs), Imperialism
Det säger Issa G Shivji på frågan om det är någon idé att utländska enskilda organisationer arbetar i Afrika. Tidigare i år skrev han en akademisk text om enskilda organisationers roll och framtid i Afrika, där han kritiserar deras tystnad kring vilka de är och varför de är där.
Shivji är professor i juridik vid universitetet i Dar es Salaam, Tanzania.

Sannings- och vänskapskommissionens rapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Indonesien, USA, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Mänskliga rättigheter, Non-Governmental Organizations (NGOs), Konfliktlösning
När sannings- och vänskapskommissionen (Commission of Truth and Friendship, CTF) bildades i augusti 2005 av regeringarna i Östtimor och Indonesien för att få
fram sanningen om våldet före och efter 1999 års folkomröstning rådde skepsis om vad kommissionen skulle kunna göra. Kommissionen har fem medlemmar från vardera länderna.

Besök i Göttingen

Upphovsperson: Klint, Anna
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Föreningsliv, Brasilien, Naturresurser, Ursprungsfolk, Peru, Tyskland, Non-Governmental Organizations (NGOs), Ryssland
Den tyska organisationen Gesellschaft für bedrohte völker (GfbV) inbjöd två
representanter från Föreningen Fjärde Världen till sin årliga sammankomst, i år med temat klimatförändringar, 12-14 maj 2006. Birgitta Pihl, ordförande och Anna Klint,
som varande redaktör, for dit. GfbV bildades 1968 under namnet Biafrahjälpen.

Så här arbetar vi med vattenfrågor!: rapport från organisationen Keystones arbete med dricksvatten i södra Indien

Upphovsperson: Lindberg, Joakim
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Vatten, Klassrelaterade frågor, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs), Hygien och sanitet, Indien
[Indien: jenukurumbas; irulas]
Organisationen Keystone arbetar för att komma tillrätta med vattenförsörningen i ett antal byar i södra Indien.
Problemen är många och skiljer sig åt mellan byarna.
Det råder en hierarki mellan kaster och folkgrupper som orsakar skillnader i tillgång på friskt vatten. Och mäktiga aktörer som teplantager och turisthotell gör som de vill.

EUCOCO 2007: i Rom möttes president och intifada

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Ockupationer, Marocko, Västsahara, Internationell solidaritet, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Höjdpunkten i den fullsatta biblioteksaulan var när president Mohamed Abdelaziz i slutet av sitt tal kunde välkomna sin ”broder”
Hmed Hammad efter decennier i marockanska fängelser och inom det ockuperade området. Det blev en symbol för intifadans ökade kraft och betydelse i befrielsekampen.

54 talade om Västsahara i FN-utskott

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Ockupationer, Marocko, Deklarationer, fördrag och konventioner, Västsahara, Politiska institutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Varje höst möts FN:s generalförsamlings fjärde utskott, avkoloniseringsutskottet,
för att gå igenom läget när det gäller utvecklingen för de icke-självstyrande områden. Det är nu 16 som är kvar på FN:s lista, varav Västsahara
är det största. 1963 var det 64 territorier på listan.

Sidor