Sökformulär

Non-Governmental Organizations (NGOs)

Nodomiso fick hoppet åter

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sjukvård, Internationellt bistånd, Hiv/Aids, Non-Governmental Organizations (NGOs), Sydafrika, Läkemedel
"Jag förlorade hoppet när jag upptäckte att jag var hiv-positiv. Jag trodde att jag bara väntade på döden" säger Nodosimo Bana.
Genom ett framgångsrikt projekt för att förse aidssjuka på landsbygden med gratis bromsmediciner har hon återfått styrkan och rest sig från sin sjukbädd.

Meningen med föreningen?

Upphovsperson: Jakobsson, Lina
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Föreningsliv, Sverige, Non-Governmental Organizations (NGOs), Politiska taktiker och strategier
Afrikagrupperna bildades i en tid när det var relativt enkelt att samlas kring tydligt formulerade mål.
Kolonierna i södra Afrika skulle befrias och apartheid förgöras. Apartheids fall har, ironiskt nog, gjort det svårare för Afrikagrupperna att definiera sin verksamhet. Mycket har förändrats och flera av organisationens mål har förverkligats. Nu är åter dags att diskutera mål och metoder.

Seg start efter toppmötet

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Hållbar utveckling, Sociala rörelser, Fattigdom, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Sydafrika, Miljöföroreningar
Ett och ett halvt år har gått sedan Johannesburg invaderades i samband med världskonferensen om hållbar utveckling, WSSD.
Efterspelet till toppmötet lämnade civilsamhället i Sydafrika splittrat och arbetet med att lyfta frågorna på gräsrotsnivå har gått trögt.

TV-bolag styr brittisk hjälp

Upphovsperson: Öhrn, Hans
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Södra Afrika, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs), Livsmedelsförsörjning, Information, kommunikation och media, Varufiering
Hur allvarlig var matbristen i södra Afrika under åren 2002 och 2003? Brittiska hjälporganisationer får kritik för att de bland annat överdrivit siffrorna för att lättare kunna samla in bidrag.
Många internationella hjälparbetare som kom till regionen blev själva förvånade över att situationen inte var så allvarlig som den beskrevs i massmedierna.

Moderat kampanj mot biståndet

Upphovsperson: Hernborg, Emma
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Partier, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Det svenska biståndet ifrågasätts just nu från flera håll.Carl B Hamilton (fp) motionerar om en nedläggning av Sida, Timbro talar om ett ”biståndsindustriellt komplex” och biståndsministern är tveksam till enprocentmålet.
Med hösten kom Riksrevisionens rapport om slarv och egentligheter, vilket fick borgerliga ledarskribenterna att vässa sina pennor. Afrikagrupperna försöker bringa reda i de olika sidornas argument.

Sidor