Sökformulär

Non-Governmental Organizations (NGOs)

BiS nya program!: reviderat och nu antaget på BiS årsmöte i Borås 13 mars 2009

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Allmänningar, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Genus och jämställdhet, Kultur- och informationsallmänningar, Socialism
Inledningen till BiS program: "Föreningen Bibliotek i Samhälle
(BiS) vill på socialistisk grund – men partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling,
baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar."

Bistånd är inget vapen!

Upphovsperson: Pettersson, Torbjörn
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, USA, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
I det fattiga Shulgara-distriktet i Balkhprovinsen
i Norra Afghanistan börjar vårt nya arbete ta
fart. 2008 fick SAK extra anslag från Sida för att
utvidga verksamheten i de provinser där Sverige
också har ansvar för återuppbyggnaden
inom den internationella säkerhetsstyrkan ISAF.
Under några år har vi startat flera modellskolor
och stärkt verksamheten inom programmet för
afghaner med funktionshinder.

Hamnbygge leder till undernäring: Yanadifolkets möjlighet till fiske förstörs

Upphovsperson: Petersson, Sigrid
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Ursprungsfolk, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Matsäkerhet, Non-Governmental Organizations (NGOs), Indien
Inom ramen för ett stort infrastrukturprojekt i provinsen Andhra Pradesh i Indien,
ingår konstruktionen av en hamn, samt motorvägar och järnvägar vilkas placering
stör yanadifamiljernas möjlighet till fiske. Fiske är deras främsta inkomstkälla och
då denna försvunnit har följderna blivit katastrofala.

En informatörs dagbok i Afghanistan

Upphovsperson: Forsberg, Magnus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Afghanistan, Våld och konflikter, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
"10:00 Fredag är ledig dag i Afghanistan,
som lördag hemma i Sverige. För mig
innebär det sovmorgon innan jag vecklar
ut kroppen och kliver upp från sängen.
Just det, kliver upp. Under vintertid sover
jag på en madrass på golvet i vardagdsrummet,
resten av lägenheten är
igenbommad för att spara värme. Jobbar,
facebook:ar och mejlar kompisar, går
och handlar, fyller upp kylen med kött
och grönsaker."

Akhdam i Jemen

Upphovsperson: Oskarsson, Anneli
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Ursprungsfolk, Jemen, Lokal ekonomi och försörjning, Hälsa, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs), Utbildning och skola
Akhdamfolket är en minoritet i Jemen, där de utsätts för diskriminering och
bemöts som andra klassens medborgare. Anneli Oskarsson har arbetat på den
franska organisationen DIA som bedriver projekt för att förbättra akhdams
möjligheter till försörjning, skolgång och hälsovård.

Dongria khonderna och Vedanta: ett indiskt ursprungsfolk träder fram på världsscenen

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Minoritetskulturer, Politiska institutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Ursprungsfolk, Naturresurser, Indien, Kapitalism och vinstmaximering
Gruvbolagets försök att
osynliggöra folket dongriakondherna,
som bebor Nyamgiribergen
i Orissa, har
inte lyckats. Tvärtom ser vi
ett exempel på hur ett indiskt
ursprungsfolks situation för
första gången får uppmärksamhet
i Europa och internationellt.

Kamila Nayiby: ”Barn, nej det får vänta” SAK-anställda Kamila och Jan Agha om livet, jobbet och framtiden.

Upphovspersoner: Håkansson, Markus | Håkansson, Markus (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Non-Governmental Organizations (NGOs), Sociala frågor, Afghanistan
På SAKs vänskolekonferens i
Vänersborg träffar journalisten Afghanistan-nytt Kamila
Nayiby och Jan Agha, båda kolleger
från Afghanistan som för
första gången besöker Sverige. Första
gången i Europa. Ja, första gången de
överhuvudtaget beger sig utanför Afghanistans
gränser, så när som på en tids
vistelse i Pakistan under talibanregimen.

Sidor