Sökformulär

Politisk organisering

Margaux Leduc från franska NPA är den nya tidens politiska ledare

Upphovspersoner: Karlström, Gunvor | Internationalen
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Demokrati, Facklig kamp och organisering, Politisk organisering, Frankrike, Politiska val, Genus och jämställdhet
Margaux Leduc, 23 år, är på sitt första besök i Sverige.
Nu har hon i rask takt talat inför publik i sex städer. Och det hon talat om inför en oftast entusiastisk publik är det nya franska antikapitalistiska partiet, NPA, och om de sociala striderna i dagens Frankrike.
Talarturnén i Sverige är en del i uppladdningen inför det kommande valet till EU-parlamentet. Stockholm, Luleå, Umeå, Sundsvall, Malmö och Göteborg fick besök under turnén.

Iran: Röd, grön, uppifrån, nerifrån, höger, vänster, ung, gammal...

Upphovsperson: Irani, Sholeh
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Iran, Sverige, Politisk organisering, Sociala och politiska aktivister
Nya solidaritetsgrupper bildas till stöd för frihetskampen i Iran. Initiativtagarna är för det mesta unga iranier, ambitiösa, kreativa och fulla av energi. Några redan aktiva i svenska politiska partier och naturligtvis präglade av sina partipolitiska färger, men de flesta är unga män och kvinnor som deltar i politiska sammanhang för första gången i livet.
Sholeh Irani har pratat med folk som är aktiva inom den nya solidaritetsrörelsen.

Gonder och paharis: vad händer med Indiens ursprungsfolk?

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Minoritetskulturer, Rasism och främlingsfientlighet, Tvångsförflyttning, Ursprungsfolk, Politisk organisering, Fattigdom, Livsmedelsförsörjning, Indien
En bild säger mer än tusen ord brukar det ju heta. Men bakom bilderna till denna artikel,
liksom bakom bilderna i hela tidningen, finns förstås en social verklighet som också kan
beskrivas. Genom statistiken om Indien slår en mängd hårda fakta – tvärs igenom alla
folkgrupper, inte bara ursprungsfolk eller minoriteter. Ett av dessa faktum är att Indien
fortfarande hör till de länder i världen där många tiotals miljoner människor inte har
tillräckligt med mat att äta.

renägarnas världskongress: ”Hot från gruv-, olje- och gasindustrin”

Upphovsperson: Ahlén, Anna-Maria
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Finland, Politiska institutioner, Grönland, Djur, Mongoliet, Naturresurser, Politisk organisering, Kina, USA, Norge, Kanada, Ryssland
"Fortsätter renbeteslanden
att krympa blir det katastrof
för dem som ska ägna sig åt
rennäringen om en 40-50
år" säger Odd Erling Smuk
som i våras valdes till ordförande
för organisationen
för världens renägare, på
deras fjärde världskongress i
Kautokeino.

Strejken som skakade Sverige

Upphovspersoner: Kildén, Göte | Vinsa, K G (foto)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Politisk historia, Klassrelaterade frågor, Politisk organisering, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Strejker
Strejken började i Svappavaaras Leveäniemigruva – en kolsvart natt med 25 graders kyla och snöyra. Ett arbetslag med truckförare fortsatte att dricka kaffe när jobbet skulle börja. De hade fått nog.
Göte Kildén minns gruvstrejken 1969 som inspirerade en hel generation.

Ursprungsfolkens utmaningar

Upphovspersoner: Karlsson, Lisa | Moberger, Kim (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Kampformer, Sociala rörelser, Politisk organisering, Naturresurser, Ursprungsfolk, Mänskliga rättigheter, Latinamerika
Den 12 oktober firas ursprungsfolkens 520:e kampdag i
Latinamerika, till stöd för kontinentens urfolk och deras
kamp för en rättvis tillvaro. Magdalena Aysabucha
Agualongo, samordnare för kvinnosektionen inom det
andinska nätverket för ursprungsfolk, CAOI, berättar om de
största utmaningarna för Latinamerikas ursprungsfolk idag.

Kamp om vatten ledde till fängelse

Upphovsperson: Carranza, Natalie
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Demonstrationer, Politisk organisering, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Ecuador
För lokalbefolkningen i Kimsakocha, Ecuador, betyder de närliggande vattenkällorna livet. Att försvara källorna när de hotas av gruvutvinning har därför varit självklart. Men kampen har ett pris. Carlos Perez Guartambel, frontfigur i striden om vattnet, fängslades
nyligen till en följd av demonstrationerna för bevarandet
av vattnet.

Brott och straff för att kväva protester

Upphovsperson: Contreras, Francisco
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Demonstrationer, Kampformer, Statlig repression, Sociala rörelser, Politisk organisering, Sociala och politiska aktivister, Manifestationer, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Latinamerika
Ledare.
Människor som fredligt protesterar
mot orättvisor bemöts allt oftare med våld. I Latinamerika så väl som i Europa. I Spanien och Grekland attackeras fredliga demonstrationer av militär och polis. Men förtrycket slutar inte där. I syfte att få slut på protester och avskräcka engagerade medborgare från att protestera använder sig makten av juridik. Protesten stämplas som ett brott. Brott och straff har blivit vardag för ledare och engagerade medborgare som protesterar.

De multinationella företagen agerar respektlöst

Upphovsperson: Wigbrand, Hugo
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Politisk organisering, Multinationella företag, Jordlöshet, Brasilien
I Brasilien pågår en ständig jakt på odlingsbar mark. Stora företag, stater, pensionsfonder
och andra aktörer köper upp stora markområden medan småbrukare och ursprungsfolk i stor
utsträckning berövas sin mark. Möt Ednalva Moreira Gomes, aktivist i MST, de jordlösa småbrukarnas
rörelse, som kämpar för alternativa jordbruksmetoder.

Sidor