Sökformulär

Politiska taktiker och strategier

Rwanda bäst på jämställdhet

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Politiska taktiker och strategier, Rwanda, Genus och jämställdhet, Reformer
Bokrecension: "Jämställdhet som innebar att både män och kvinnor har lika försörjningsansvar och omsorgsansvar,
var en målsättning som formulerades redan på 1960-
talet – men som ännu inte förverkligats.
Kvinnor har visserligen i hög grad ökat sitt lönearbete men männen har inte tagit sig an det obetalda hemarbetet i motsvarande grad.
Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall beskriver i skriften Kvotering två alternativa modeller när det gäller gruppers underrepresentation."

Amalthea ekar inte i alla strider

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Politiska taktiker och strategier, Statlig repression
Antologin "Ekot från Amalthea" har ambitionen att, som det heter i förordet, utifrån sprängningen av det engelska strejkbrytarfartyget för hundra år sedan resa
”fundamentala spörsmål såsom föreningsrätt, strejkrätt, makt och maktlöshet och inte minst internationell solidaritet”.
Denna högtidliga programförklaring fullföljs bara delvis.

De modiga människorna: möten med västsaharier i El Aaiún

Upphovsperson: Lalander, Margareta
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Västsahara, Rättsskandaler, Mänskliga rättigheter, Politiska taktiker och strategier, Politiska fångar, Politiska grymheter
Inledningen till artikeln: "Vi har fått med oss några telefonnummer med förhoppning om att få träffa västsaharier som skulle kunna berätta om sina erfarenheter. Vi väntar ett och ett halvt dygn med att ringa.
Tänk om det blir problem för dem? Hos mig väcks gamla rädslor från resor i kommunistdiktaturens
Östtyskland, Polen och Tjeckoslovakien på 70-talet, där besök hos människor som vågade protestera mot diktaturen innebar polisövervakning och risk för repressalier för dem."

(V)älkommet besked

Upphovspersoner: Bohlin, Rebecka | Eriksson, Jan-Åke (ill.)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Partier, Politiska institutioner, Politiska taktiker och strategier
"Från syndikalistiskt håll finns, med rätta, en stor skepsis till de politiska partierna. Deras makt och inflytande måste ses i relation till kapitalets makt, som snarare tyglas genom facklig kamp än via riksdagsval. Men i tider av både klimatkris och ekonomisk kris blir regering och riksdag trots allt viktigare. För alla som drabbas av arbetslöshet spelar nivåerna i trygghetssystemen en avgörande roll.
Och om krisen ska mötas av infrastruktursatsningar som innebär mångmiljardsatsningar på motorvägar eller med satsningar på klimatsmarta alternativ, är i förlängningen avgörande för allas vår framtid."

Jämställdhetsperspektiv ”integrerat” i rödgröna arbetsgrupper

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Feminism och kvinnorörelse, Politiker, Politiska taktiker och strategier, Genus och jämställdhet
Det rödgröna samarbetet tätnar sedan de tre oppositionspartierna har utsett representanter till fem arbetsgrupper som ska arbeta fram en gemensam politik, med fokus på ”full sysselsättning, ökad rättvisa och bättre miljö”.
Men för jämställdhet finns ingen arbetsgrupp.

Ahmed Rashid hoppas på ny USA-politik i Afghanistan: besökte nyligen Stockholm i samband med SAKs konferens.

Upphovsperson: Andersson, Ulf B.
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, USA, Internationellt bistånd, Politiska taktiker och strategier
Med anledning av Ahmed Rashids nya bok Vägen mot kaos bjöd SAK i samband med den internationella konferensen Fredsbygget i Afghanistan in till en pressfrukost med författaren. Ett 15-tal journalister var på plats, däribland Ulf B Andersson från Amnesty Press som här gästspelar i Afghanistan-nytt.

Tro: frihet eller förtryck?

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Figueroa, Jose (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Feminism och kvinnorörelse, Religion, Politiska taktiker och strategier
Hur förhåller sig religiös tro till feministisk övertygelse?
Vilket kommer först och kan de nära varandra, eller är motsättningen för stor? Är könsseparation en feministisk strategi eller bottnar det i grunden i en skev syn på kvinnans sexualitet?
Inför årets åttonde mars samlade Arbetaren tre personer med olika ingång till religion och feminism för att hitta konfliktlinjer och samlingspunkter.

Sidor