Sökformulär

Politiska taktiker och strategier

Demonstrationen som kom bort

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Figueroa, Jose (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Fredsengagemang, Sociala och politiska aktivister, Sociala rörelser, Krig, Politiska taktiker och strategier, Demonstrationer
Det har nu gått sex år sedan USA och dess allierade invaderade Irak. Tusental irakier har fått sätta livet till och miljontals har flytt ett land som fortfarande ligger i spillror.
Världen över marscherade miljoner människor på gatorna i protest mot ett, då, eventuellt krig. Men vad hände sedan och vart tog den en gång så starka antikrigsrörelsen vägen?

LO-förbunden oeniga om förslag till huvudavtal

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Figueroa, Jose (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Arbetsmarknad, Politiska taktiker och strategier, Politiska avtal
En enig LO-styrelse antog i förra veckan förslaget till nytt huvudavtal. Men kritik kommer nu från flera av de förbund som saknar ordinarie ledamöter i styrelsen. Samtidigt ger den fackliga delegationen förhandlingarna max en månad till.

Faran i det postpolitiska

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Ideologier, Politiska taktiker och strategier, Varufiering
Firar det postpolitiska samhället sin slutgiltiga seger?
Det viktiga för både regering och opposition verkar numera inte vara politikens innehåll, utan att visa upp en handlingskraftig allians. Detta blev uppenbart inte minst i den aktuella tävlingen om energioch klimatuppgörelser. Frågan är alltså
inte vilka ideologiska principer som ska styra samhället, utan vilka politiker som
är mest kompetenta att driva företaget Sverige AB. Intern debatt är ett svaghetstecken,
enigheten är allt.

Förhandlingar i kris

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, USA, Europa, Politiska taktiker och strategier, Politiska avtal
När klimattoppmötet i Bangkok var över stod det klart att EU hade gått USA till mötes: Kyotoprotokollet, som tidigare låg som grund för klimatförhandlingarna, ska omförhandlas.
"Det är kört", säger Naturskyddsföreningens klimatexpert Niclas Hällström när nu bara fem förhandlingsdagar
återstår innan Köpenhamnsmötet.

Vad vill Sverige i Afghanistan?: ny strategi för svenska biståndet. Afghanistan-nytt reflekterar

Upphovsperson: Schönmeyr, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Infrastruktur, Sverige, Reproduktiv hälsa, Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Småföretagare, Internationellt bistånd, Politiska taktiker och strategier
Att strategier för biståndet är viktiga, kanske till och med utslagsgivande, för
framgång eller brist på framgång i allt utvecklingssamarbete är något som aktivt
intresserade medlemmar i SAK inte kunnat undgå att uppmärksamma under
senare år. Vid flera årsmöten i följd har deltagarna haft tillfälle att diskutera och
fatta beslut om SAKs biståndsstrategier, på det ena verksamhetsområdet efter
det andra. I förberedelsearbetet har enskilda medlemmar, arbetsgrupper, fältorganisationen,
kansliet, styrelsen och generalsekreteraren deltagit i processen,
som på så sätt blivit väl förankrad i vår organisation.

Obama har nya idéer

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Ockupationer, Västsahara, USA, Politiker, Politiska taktiker och strategier
Diplomatiska källor inom Vita Huset säger till tidningen World Tribune den 9 juli att USA:s president Barack Obama har övergett Marockos förslag till en lösning, begränsad autonomi för Västsahara. Denna plan stöddes av Bushadministrationen. USA:s nuvarande president öppnar i stället för ett självständigt Västsahara.

I skuggan av klimatavtalet: oljeindustri och stigande havsyta

Upphovsperson: Rhenberg, Rikard
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Nigeria, Klimat och klimatförändringar, Maldiverna, Politiska institutioner, Brasilien, Naturresurser, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Fossila bränslen, Politiska taktiker och strategier
Rikard Rehnbergh är socialantropolog och aktiv inom klimatföreningarna Klimax och
Klimataktion. Han är engagerad i klimatförändringarnas effekter och vad som kan
och bör göras för att hindra den globala uppvärmningen. I den här artikeln beskriver
han klimatrelaterade konsekvenser och aktioner som påverkar olika marginaliserade
grupper i världen.

”När amerikanska arbetare drabbas, så står ni näst i tur i Europa”: Wendy Thompson, Detroit, arbetar för kämpande fackföreningar

Upphovspersoner: Trige Andersen, Nina | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Sociala och politiska aktivister, USA, Politiska taktiker och strategier, Sociala forum, Socialism
Wendy Thompson från Detroit hade varit bilarbetare. Hon trodde att det nu var dags att njuta av sin välförtjänta pension. Men så kom krisen. Nu kämpar hon för rätten till sin intjänade pension tillsammans med tusentals andra.
Om en månad, 23-25 april, är hon med och arrangerar Labor Notes-konferensen om facklig organisering – och uppmanar europeiska aktivister att delta.

”Den radikala vänstern är utplånad från Arbetarpartiet”: numera ”socialdemokratiska” PT har kongressat inför presidentvalet

Upphovsperson: Kärrman, Göran
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Partier, Brasilien, Politiska institutioner, Politiska taktiker och strategier, Politiker, Socialism
Brasiliens Arbetarparti, som en gång var uttalat socialistiskt, är numera rent socialdemokratiskt. Den bedömningen gör Göran Kärrman, som här berättar om partiets nyligen avhållna kongress, och om vad som händer på den politiska scenen inför det kommande presidentvalet i Brasilien.

Sidor