Sökformulär

Reformer

25 år sedan alfabetiseringskampanjen: "Vi var tvungna att lära oss tålamod"

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Utbildning och skola, Reformer
I Nicaragua har man 2005 firat 25-årsminnet av den stora alfabetiseringskampanjen 1981–82, alltså av ett av revolutionens allra första åtaganden. Denna kampanj kom, enligt Unescos beräkningar, att resultera i att analfabetismen reducerades till bara tolv procent från att under Somozadiktaturen ha omfattat över sextio procent av befolkningen.

FSLN: 25 år efter revolutionen

Upphovspersoner: Wallin, Lasse | Lindquist, Lars (foto)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Reformer
Kanske är det fortfarande för tidigt att exakt bestämma de övergripande orsakerna till sandinisternas ekonomiska misslyckandena under 1980-talet, om det nu finns några. Kanske måste vi söka ett komplicerat samband mellan trycket från USA kombinerat med socialistblockets sönderfall och åtgärder i den inhemska politiken. Följden blev i alla fall valet 1990 som FSLN förlorade, vilket väckte mångas förvåning inom och utom partiet.

Latinamerika: inför vägvalet

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Venezuela, Partier, Sociala rörelser, Bolivia, Socialism, Reformer, Argentina, Demokrati, Latinamerika, USA
Faktum är att internationella konflikter sedan lång tid är sällsynta i Latinamerika. Inre sociala och ideologiska motsättningar förekommer desto oftare, etnisk och kulturell diskriminering kan finnas finns med i bilden. Mapuches kamp för överlevnad i södra Chile eller zapatistupproret i södra Mexiko ger prov på detta. På senare år har vi upplevt en serie sociala revolter och politiska revolutioner i Latinamerika, karismatiska ledare har trätt fram och medvetenheten har höjts hos massorna.

750 000 patienter varje år – i en av ”SAKs provinser”

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa, Internationellt bistånd, Reformer
I mars 2002 drog det afghanska hälsoministeriet igång processen med att återuppbygga ett fungerande sjuk-och hälsovårdssystem, något som landet så länge varit i behov av. Under 2003 färdigställdes den nationella hälsostrategin för grundläggande hälso-och sjukvård – Basic Package of Health Services, BPHS.

Hur ska man fixa maten?

Upphovsperson: Nilsson, Hillevi
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: 0, Angola, Jordbruk, Reformer
Angola har vunnit mycket på drygt två års fred. Det är ungefär fyra miljoner internflyktingar som har skapat den största fredsvinsten genom att på eget bevåg återvända till byarna och återuppta jordbruket.
Men hur förvaltas den vinsten,
och vad skulle kunna göras för att tillvarata den bättre?

Afrikas första nationella miljöplan

Upphovspersoner: M, J | B, K
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Miljövård, Madagaskar, Reformer
Madagaskar var en fransk koloni från 1896 till 1960. Landets ekonomi är mycket dålig,
inflationen galopperar och nationen har blivit starkt beroende av ett jordbruk som inte kan försörja invånarna med livsmedel. Landet har ett unikt ekosystem. Åttio procent av floran finns inte någon annanstans på jorden. Bland annat finns där fler orkidésorter än i hela övriga Afrika.
Landets regering var den första i Afrika som gjorde en nationell miljöplan.

Sidor