Sökformulär

Reformer

Med oppositionen vid makten

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Partier, Politiska institutioner, Myndigheter och förvaltning, Mocambique, Korruption, Reformer
Oppositionspartiet Renamo förlorade parlaments- och presidentvalen i Moçambique 1994, 1999 och 2004. I parlamentet har partiet idag 90 av 250 platser. Övriga platser tillhör regeringspartiet Frelimo vars kandidat, sittande presidenten Armando Guebuza, i senaste valet fick
över 60 procent av rösterna medan Renamos Afonso Dhlakama fick 31, 7 procent. Nästa år ska det fjärde nationella valet hållas.
Men i år är det dags för lokalval. Senast vann Renamo i fem municípios av landets totala 33. Det var partiets första valsegrar någonsin. Det första kommunvalet, som hölls 1998 bojkottades av Renamo.
En moçambikisk município är ett avgränsat område runt en stad eller större samhälle och endast personer boendes inom området är röstberättigade.
Det innebär att en relativt liten del av Moçambiques totala befolkning deltar i ett lokalval, övriga röstar bara i parlaments- och presidentsval.
Södra Afrika besökte fyra av dessa områden för att se vad det ständiga oppositionspartiet lyckats göra i regerandeställning.

Rwanda bäst på jämställdhet

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Politiska taktiker och strategier, Rwanda, Genus och jämställdhet, Reformer
Bokrecension: "Jämställdhet som innebar att både män och kvinnor har lika försörjningsansvar och omsorgsansvar,
var en målsättning som formulerades redan på 1960-
talet – men som ännu inte förverkligats.
Kvinnor har visserligen i hög grad ökat sitt lönearbete men männen har inte tagit sig an det obetalda hemarbetet i motsvarande grad.
Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall beskriver i skriften Kvotering två alternativa modeller när det gäller gruppers underrepresentation."

Forskningsproposition får hård genuskritik

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Vetenskap och forskning, Genus och jämställdhet, Reformer
Kritiken från ledande genusforskare
är hård mot regeringens forskningsproposition ”Ett lyft för forskning och innovation”.
Trots att fem miljarder extra tillförts forskningen har genusperspektivet markant tonats ned jämfört med den förra propositionen från 2005. Då gav en sökning på ordet genus 80 träffar, nu endast sju.

En grön ny giv

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Ekonomisk politik, Hållbar utveckling, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Reformer
Det är inte bara den rödgröna alliansen som har börjat fundera över hur de parallella finans- och klimatkriserna kan lösas. På den historiska presskonferensen i söndags (dec 2008) utpekade ju Sahlin, Ohly, Eriksson och Wetterstrand jobbkrisen, klimatkrisen och ”otrygghetskrisen”
som de största utmaningarna. Dessvärre enades partierna även om att inte förändra de förlegade budgetregler som omöjliggör tillräckliga satsningar för att ta oss ur kriserna, menar Arbetarens Rikard Warlenius.

Avveckla förnuftigt

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Bioenergi, Övrig energi, Kärnkraft, Fossila bränslen, Folkomröstningar, Vindkraft, Reformer
Sverige är energimässigt ett gynnat land genom våra stora älvar och en enorm potential för vindkraft, jordvärme och – nåja – solenergi. Efter
åratal av fördröjningar är därför regeringens satsning på förnyelsebara energikällor välkommen och nödvändig. Hand i hand borde dock en lika stor satsning göras på att effektivisera energianvändningen.
Även om en stor del av transporterna i framtiden skulle drivas med el i stället för på fossila bränslen skulle inte den totala energikonsumtionen behöva öka.
Med denna dubbla

Kärnkraftsbeslut leder till energiöverskott

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Bioenergi, Miljökatastrofer, Politiska institutioner, Kärnkraft, Reformer, Övrig energi, Vattenkraft, Vindkraft
Regeringens energi- och klimatuppgörelse har rönt stor uppmärksamhet, främst på
grund av Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan. Men kritiker ifrågasätter nyttan av att redan i dag fatta beslut om nya reaktorer.

Inte ens tre procent: regeringens klimatproposition består mest av gamla åtgärder

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Politiska institutioner, Miljöföroreningar, Reformer
Regeringens klimatproposition sägs leda till att Sveriges utsläpp minskar med 40 procent till 2020. I själva verket leder propositionens förslag till att dagens utsläpp i Sverige minskar med mindre än 3 procent.

En varslad stad

Upphovspersoner: Jeswani, Sara | Figueroa, Jose (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Klassrelaterade frågor, Arbetsmarknad, Varsel och nedskärningar, Reformer
Bilar och bio. Fordon och film. En krisdrabbad stads två
stoltheter. Men vad händer när hundratals människor sägs upp från Saab, stadens ekonomiska nav? Och vilka lösningar har politikerna för en stad som ska resa sig ur den andra krisen på kort tid?
Arbetaren har varit i Trollhättan och ställt den fråga som vissa inte kan sluta att grubbla över, men som andra inte ens vill uttala högt.

Sidor