Sökformulär

Reformer

Maktens män förhalar beslut: segdragen kamp för afrikanska kvinnors rättigheter

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Afrika, Genus och jämställdhet, Reformer
"Kvinnor i Afrika sliter hela sitt liv på mark som de inte äger, för att producera något de inte kan kontrollera och när ett äktenskap tar slut, vid dödsfall eller skilsmässa,
kan de skickas iväg tomhänta." Så beskrevs kvinnors liv och situation av Tanzanias förste president Julius Nyerere för många år sedan.

Överfulla skolor går i skift: skolreform med för lite resurser ger försämrad undervisning

Upphovspersoner: Debove, Nadja | Häggström (foto), Henrik
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Tanzania, Reformer, Utbildning och skola
Gratis skola för alla har länge varit ett krav i den internationella debatten om utbildning för alla. Ett helt rimligt krav, kan tyckas.
Men när Tanzania gjorde just det,
slopade avgifterna i primärskolan,
ökade inskrivningen av nya elever kraftigt inom loppet av bara några
år. Det ledde till en skriande brist på lärare och klassrum och många barn får inte den kunskap de behöver.

Sandinistregeringens fattigdomsbekämpning

Upphovspersoner: Wallin (övers.), Lasse | Chavarría, Erich
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Politisk organisering, Nicaragua, Informell sektor, Fattigdom, Reformer
Man talar om strategi för fattigdomsbekämpning i Nicaragua. Då tänker jag mig byråkraterna på Internationella valutafonden och Världsbanken som sitter vid sina skrivbord och gör macroekonomiska kalkyler och beslutar om krav och ekonomisk politik som mitt land Nicaragua måste uppfylla för att åtnjuta de internationella organens välgärningar. Samtidigt tänker jag på bönderna i San José de Cusmapa, en av norra Nicaraguas fattigaste kommuner. Där är det inte många som tjänar mer än motsvarande två US-dollar om dagen.

Barnen visar hur landet mår

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Barn och ungdomar, Sydafrika, Reformer
Nästan tolv miljoner barn i Sydafrika lever i fattigdom. Drygt tre miljoner har förlorat en eller båda sina föräldrar. Siffrorna är svindlande, men känslan av vad de betyder når mig inte förrän min nioåriga dotter en dag säger: ”Mamma, vad gör jag om du eller pappa inte kommer till skolan och hämtar mig? Hur ska de veta att jag ska till Sverige?” Vi har just flyttat till Sydafrika. Hon känner sig sårbar och rädd. Lika sårbar och rädd som det barn som blir lämnad ensam i livet.

Klimatet, framtiden och överlevnaden

Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ekonomiska kriser, Reformer
Klimatfrågan tas nu på allvar, inte minst sedan det har kommit in pengar i ekvationen. Den brittiska Sternrapporten i höstas fick stort genomslag med sin slutsats att det blir billigare att motverka den globala uppvärmningen redan nu än att försöka åtgärda när skadorna blivit för stora. Gör man ingenting kommer världens BNP att minska med kanske upp till fem procent varje år. Det tog skruv. Plötsligt blev klimatet ”hett”
på flera sätt!

Att förebygga eller anpassa

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Politiska institutioner, Afrika, Jordbruk, Reformer
Den globala uppvärmningen kommer, enligt en rad modellberäkningar, under det närmaste seklet att slå hårdast mot Afrika, i värsta fall kanske med en höjning på 6 grader.
Det stora problemet blir, enligt många forskare, temperaturhöjningens hydrologiska följder.

Sänkt a-kasseavgift i budgeten för nästa år

Upphovspersoner: Falk, Hans | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Politiska taktiker och strategier, Arbetslöshet, Reformer
Regeringen sänker a-kasseavgifterna från den 1 juli nästa
år. Avgifterna blir 50 kronor lägre per månad i de flesta kassor. Michael Ribbenhag,
föreståndare för SAAK, ser regeringens förslag som ett försök att temporärt mildra konsekvenserna av sin förda politik.

Hur frivilligt är frivilligt?

Upphovsperson: Strand, Cecilia
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Lesotho, Hiv/Aids, Reformer
För ett år sedan lanserade Lesotho, som första land i världen, en plan för att erbjuda alla invånare frivilliga hivtest och rådgivning i hemmet via ambulerande kliniker.
Målet är att kampanjen "Know Your Status" ska ha nått samtliga invånare över 12 år före slutet av år 2007. Idén att bokstavligen knacka på hemma hos folk grundas på att andelen testade, trots massiva kampanjer, har legat stilla på runt 10 procent.

Sidor