Sökformulär

Reformer

Gröna satsningar ett första steg mot krislösning

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Miljökatastrofer, USA, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Energi, Europa, Reformer
Franklin D Roosevelt gjorde det. För att lösa den ekonomiska krisen pumpade den dåvarande amerikanske presidenten in alla resurser i ekonomin. Nästan 80 år senare bevittnar vi ytterligare två kriser: den ekologiska krisen och energikrisen.
Och lösningen måste bli därefter. Inspirerade av Roosevelt börjar allt fler tala om Green New Deal, eller en Grön ny giv. Men gröna investeringar är bara ett första steg. För att lösa alla tre kriser måste vi gå ännu längre och ifrågasätta själva fenomenet tillväxt.

”Från motstånd till kamp”

Upphovspersoner: Söderquist, Inger | Stephansen, Hilde (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Venezuela, Peru, Politisk historia, Imperialism, Reformer, Bolivia, Naturresurser, Ursprungsfolk, Latinamerika, Ecuador, Colombia
Efter mer än 500 års förtryck har äntligen kontinentens marginaliserade urinvånare kunnat göra sig hörda,
vilket medfört att konstitutioner skrivits om efter folkval. Flera länder är nu officiellt flerspråkiga och landrättigheter har kommit upp på agendan, speciellt i det andinska området, det vill säga Venezuela, Bolivia och Ecuador, medan situationen är fortsatt svår i Columbia och Peru.

Den konstituerande församlingen i Bolivia

Upphovsperson: Magne, Rodolfo
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Partier, Klassrelaterade frågor, Politiska institutioner, Politisk historia, Reformer, Rasism och främlingsfientlighet, Ursprungsfolk, Styrelseskick
I den här artikeln gör Rodolfo Magne en kort redogörelse för hur Bolivia har styrts politiskt och hur makt och inflytande fördelats sedan Bolivia grundades som republik. Därefter redogörs kort för turerna kring det nya konstitutionsförslaget och vad det innebär för ursprungsfolken.

Avkolonisering i Bolivia

Upphovsperson: Magne, Rodolfo
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Bolivia, Reformer, Landsbygdsfrågor, Ursprungsfolk, Internationellt bistånd, Styrelseskick
Med Bolivias kolonisering började den olyckliga historien för de lokala folkgrupper som idag kallas ”urfolksgrupper” eller indianer. Den ”officiella” historien som producerats av makthavarna har hela tiden försökt visa att kolonialismen var bra för samhället. Under många år firades den 12 oktober för att tacka spanjorerna för att de upptäckte Amerika.
Under kolonialismen grundlades en attityd som hela tiden bekräftade att västerländska värderingar (i form av filosofi, religion, teknik) var den rätta vägen för utveckling mot modernitet. Urfolkens värderingar och syn på livet nedvärderades och betraktades som ineffektiva och onödiga.

Trögt få fack till COP15

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Facklig kamp och organisering, Sociala rörelser, Norge, Reformer
Att stoppa klimatförändringen kräver att vårt samhälle stöps om. I det arbetet kan fackföreningarna spela en nyckelroll och se till att förändringarna blir rättvisa, jobbskapande och därmed allmänt accepterade.
Axlar facken ansvaret?

Nedräkning i Bolivia: möjligheten att bryta det katastrofala dödläget

Upphovspersoner: Arkonada, Katu | Petersson, Sigrid (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Partier, Politiska institutioner, Bolivia, Reformer, Ursprungsfolk, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Politiska val
I Bolivia hålls den sjätte december några viktiga och avgörande val. I en del
kommuner kommer det att finnas så mycket som fyra valurnor för fyra olika
omröstningar. I första hand ska man välja nästa president och vicepresident.
Utöver det ska man rösta fram sammansättningen av den plurinationella
församlingen (La Asamblea Plurinacional).

"Inga federala pengar till aborter”: priset för Obamas vårdreform blev att aborter utslöts

Upphovsperson: Hjort, Linn
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Sjukvård, USA, Reproduktiv hälsa, Reformer, Utbildning och skola
I en kompromiss för att få igenom den hett debatterade vårdreformen skrev USA:s president Barack Obama dagen efter under en verkställande order som förbjuder att federala medel används till aborter.
Samtidigt återupptogs federalt stöd till sexualundervisning som predikar avhållsamhet.

Budgetdebatt: till vägledning för undrande väljare?

Upphovsperson: Hagström, Anders
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Politiker, Reformer
Det märktes att valet närmar sig. Budgetdebatten i riksdagen kom osökt att påminna om de så kallade dogfighterna från första världskriget, där båda sidors flygaress vilt manövrerade för att komma i skottläge, samtidigt som de försökte undvika att exponera sina bräckliga farkoster för motståndarnas salvor.

Sidor