Sökformulär

Ägande

Dags för chockterapi

Upphovsperson: Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, USA, Ägande, Marknads-, plan- och blandekonomi, Reformer, Kapitalism och vinstmaximering
Enligt Naomi Kleins bok Chockdoktrinen utnyttjar nyliberala krafter kristillfällen för att genomdriva sin politik. När kapitalismen nu (2008) krisar, hur skulle en chockterapi från vänster kunna se ut?
Arbetaren har diskuterat röda och gröna lösningar med en Volvoarbetare, två amerikanska marxister och en sociolog på LO.

”Okej, vi säljer floderna!” Och sedan?: Creefolkets vattendilemma

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Vatten, Naturresurser, Ursprungsfolk, Ägande, Övriga sociala frågor, Kanada
[Kanada (Quebec): cree] Creeindianerna i det franskspråkiga Quebec, Kanada, lyckades på 1990-talet juridiskt bevisa rättigheter till flera floder och sedan sälja nyttjanderättigheterna vidare till energiföretag som byggt dammar. Vad har hänt sedan dess? Kringliggande floddalar har vattentäckts och många indianer har tvingats flytta. Nu är företrädare för creeindianerna villiga att gå med på fler dammbyggen. Motstånd finns bland både miljöorganisationer och creeindianer.

Svenska oljeintressen på ockuperad mark

Upphovsperson: Valtonen, Arto
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Naturresurser, Västsahara, Folkrätt, Industri och industrialism, Ägande
Svenska Lundin Petroleum äger aktier i Island Oil & Gas som ska leta olja i det ockuperade Västsahara.
Utrikesminister Carl Bildt stödjer FN:s linje. Västsaharas naturresurser får endast exploateras om västsaharierna samtycker.
Lundin Oil kan tänka sig att sälja sina kritiserade aktier, men endast när marknadsförhållandena
är riktiga.

I vulkanens skugga

Upphovsperson: Carlsson, Mats
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Småföretagare, Nicaragua, Landsbygdsfrågor, Ägande, Livsmedelsförsörjning, Centralamerika, Jordbruk
Efter att Posoltega varit ett begrepp för mig sedan orkanen Mitch –98, kom jag äntligen dit i juli, tio år senare, och kunde med egna ögon få en bild av hur det såg ut. Posoltega
är samhället som dränktes av en framrusande flod av lera när vulkanen La Casita brast på grund av allt regnvatten som samlats i vulkanens kon. Det beräknas att 2000 förolyckades,
invånare som bodde utanför själva tätorten.

Uppdrag: att ge de allra fattigaste verktyg att förändra sitt liv

Upphovsperson: Chavarría U., Erich
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Småföretagare, Nicaragua, Landsbygdsfrågor, Ägande, Livsmedelsförsörjning, Centralamerika, Jordbruk
VFSN:s koordinator Erich Chavarría återger sina intryck av det gångna årets projektverksamhet.
Urania Gómez skyndar sig att göra tortillas och kaffe för att hinna ge frukost åt sin man som ska ut och arbeta på fältet för att så majs, en av de främsta basfödorna för fattiga bondefamiljer i Nicaragua. Sedan måste hon följa sina två små
pojkar till skolan som ligger 3 kilometer längre bort. Urania gick upp fyra i morse, som alla morgnar, men varför har hon så bråttom idag?
Anledningen är att hon ska vara på en kurs i grönsaksodling i Somoto klockan nio. Somoto är huvudorten i regionen och ligger åtta kilometer från huset, och innan dess måste hon hinna klart med alla hushållssysslor. Utbildningen genomförs av Movimiento Comunal, en av de organisationer som VFSN stödjer genom småprojektsverksamheten. Uranias verklighet delas av majoriteten av de förmånstagare som deltar i dessa projekt.

Stöd för förstatligande: ledande ekonomer överens om Carnegieförfarandet

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Sverige, Ekonomisk politik, Ägande
Finansminister Mats Odell förstatligade investmentbanken Carnegie förra måndagen med motiveringen att banken är
”systemviktig”. Den djupt krisdrabbade bilindustrin verkar dock inte få samma hjälp av regeringen.
Arbetaren ringde upp fyra ledande ekonomer för att ta reda på vad som är ”systemviktigt”.

Sidor