Sökformulär

Brasilien

Regnskogen skövlas när sojan breder ut sig

Upphovsperson: Edquist, Kerstin
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Ockupationer, Sociala rörelser, Jordbruk, Naturresurser, Jordlöshet, Ursprungsfolk, Europa, Miljöföroreningar, Latinamerika, Brasilien
Svenska kor utfodras allt mer
med den proteinrika sojabönan
och importen från Sydamerika
ökar. Men för att ge plats åt de
stora sojafälten i Brasilien skövlas regnskogen och människor
fördrivs från sina marker

Kolonialt mördande fortsätter i Brasilien

Upphovspersoner: Eriksson, Jörgen I | Survival International (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Våld och konflikter, Ursprungsfolk, Brasilien
Den 18 november mördades kallblodigt en av guaranifolkets shamaner och ledare, Nísio Gomes, av ett gäng maskerade och beväpnade män. Gomes sköts i huvudet, bröstet, armarna och benen inför sina fränder i Mato Grosso do Sul i den södra delen av Brasilien i gränsområdet mot Paraguay

Rapport granskar sojaimportörerna

Upphovspersoner: Andersson, Annelie | Dutch Soy Coalition, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Naturresurser, Konsumtion, Ursprungsfolk, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Klimat och klimatförändringar, Miljöföroreningar, Latinamerika, Brasilien
I rapporten ”Mera soja – mindre mångfald”, som Swedwatch släppte i samarbete med Latinamerikagrupperna, följs sojaimportörernas arbete med etik och miljö upp utifrån en rapport från 2010. Sojasektorns påverkan på miljön, ursprungsfolks rättigheter och arbetares rättigheter samt ny lagstiftning kring bekämpningsmedel tas upp.

Rio minus tjugo

Upphovspersoner: Moberger, Kim | Vía Campesina, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Miljörörelser, Naturresurser, Konsumtion, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Europa, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Brasilien
Konferensen med namnet Earth Summit 1992 gick till historien.
Uppföljaren, Rio+20, lär dock snabbt förpassas till glömskans
korridorer. Nätverket GlobalRättvisa.Nu deltar i kritiken mot förslaget om grön ekonomi som fördes fram under konferensen och kräver omställning i Sverige.

Ekologisk lösning på giftigt problem

Upphovspersoner: da Rocha, Max | Vía Campesina, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Naturresurser, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Miljöföroreningar, Latinamerika, Brasilien
Det globala livsmedelssystemet har de senaste decennierna
genomgått stora förändringar - inte minst i Latinamerika.
Förändringarna har medfört ökad användning av jordbruksgifter, monokulturer och utarmning av jorden. Agroekologiskt jordbruk ses som ett alternativ till detta.

Urbefolkningar representerade på Rio+20

Upphovspersoner: Igualikinya, Niskua | Campanato, Valter (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2012
Ämnesord: Ursprungsfolk, Miljörätt, Brasilien
Notiser. På FN: klimatkonferens om hållbar utveckling, Rio+20,där det internationella samfundet skulle försöka enas om början till ett nytt klimatavtal var representanter för urbefolkningar från jordens alla hörn samlade för att föra fram fem nyckel-teman som de hoppades skulle bli en del av det första utkastet av avtalet.

Antropologi som övergrepp

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Pozzebom, Fabio Rodrigues (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Vetenskap och forskning, Ursprungsfolk, Brasilien, Venezuela
När SVT1 den 8 och 9 november 2011 sände José Padilhas dokumentärfilm Stammens hemligheter – Secrets of
the Tribe – var detta säkert en ögonöppnare för många.
Bakom de prydligt uppställda akademiska fältrapportböcker som universitetsstudenter i antropologi får läsa i
sina kurser, döljer sig ofta en betydligt brutalare verklighet. Som däremot inte finns med i texterna.

Stor brist på transparens kring AP-fondernas markinvesteringar i Brasilien

Upphovsperson: Mörk, Jenny
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Kapitalism och vinstmaximering, Sverige, Miljörätt, Mänskliga rättigheter, Brasilien
I april 2013 släppte Swedwatch en rapport gjord på uppdrag av atinamerikagrupperna där Andra
AP-fondens, AP2:s, investering i jordbruksmark i Brasilien granskas. Rapporten visar på
bristande transparens som gör det omöjligt att garantera att svenska pensionsinvesteringar
inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring.

De multinationella företagen agerar respektlöst

Upphovsperson: Wigbrand, Hugo
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Politisk organisering, Multinationella företag, Jordlöshet, Brasilien
I Brasilien pågår en ständig jakt på odlingsbar mark. Stora företag, stater, pensionsfonder
och andra aktörer köper upp stora markområden medan småbrukare och ursprungsfolk i stor
utsträckning berövas sin mark. Möt Ednalva Moreira Gomes, aktivist i MST, de jordlösa småbrukarnas
rörelse, som kämpar för alternativa jordbruksmetoder.

Ledare: RÄTTEN TILL INFLYTANDE

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Handel, Handelsavtal, Brasilien, Indien, Sydafrika
Under det kalla kriget bildade fattiga så kallade u-länder gemensamma fora för att tillsammans kämpa för förbättrade villkor. 1961 grundades Den alliansfria rörelsen av länder som varken ville alliera sig med USA/Väst eller Sovjetunionen/Öst. 1964 etablerades ett politiskt samarbetsorgan inom FN:s ram där 77 u-länder gemensamt kunde föra fram för dem viktiga frågor. Idag (2007)har G77-gruppen 130 medlemmar.

Sidor