Sökformulär

Ekonomiska kriser

En kris till spillo

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Klimat och klimatförändringar, Miljökatastrofer, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Sociala rörelser
”Låt aldrig en allvarlig kris gå till spillo” har blivit ett känt citat av Barack Obamas stabschef i Vita huset Rahm Emanuel. Det är förvisso ingen nyhet att ekonomiska kriser kan leda till radikala politiska förändringar.
Att de inte nödvändigtvis är av godo är inte heller någon nyhet – se exempelvis Naomi Kleins bok Chockdoktrinen för en rad skrämmande exempel.

Nu krävs aktivitet

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Arbetsliv, Feminism och kvinnorörelse, Genus och jämställdhet
Vi vet att det i tider av kris ofta blåser familjekonservativa vindar. Och vi vet att vi i Sverige redan i kölvattnet av 11 september 2001 sett ett idealiserande av kvinnor som ”har tid” att ägna sig
åt sina barn och stajla sina hem. En modern form av 1950-talets hemmafruideal som gett upphov till den heta så kallade livspusseldebatten – att både jobba (deltid) och sköta ett icke jämställt krävande hem, tar ju uppenbart knäcken på många kvinnor.
Kommer det att bli värre nu – kommer kvinnorna att på allvar pressas tillbaka i hemmen?

Arbetarna betalar

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Offentlig sektor, Arbetsmarknad, Varsel och nedskärningar
Redan när IF Metalls centrala avtal, som i praktiken innebär att 20-procentiga lönesänkningar blir möjliga, presenterades i förra veckan befarade många att en kapplöpning mot botten kunde inledas.
Den farhågan är särskilt relevant med tanke på
att löneökningarna inom industrin länge satt märke för löneökningar i övriga branscher.

Ge Saab vind

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Industri och industrialism, Vindkraft, Transporter
Fordonsindustrin är i kris, inte bara till följd av den internationella finansiella krisen, utan också för att den bör vara i kris. Klimatkrisen säger oss att vi måste bygga bort en stor del av bilberoendet om vi ska kunna sätta klimatmål som säkrar planetens överlevnad.
Men denna insikt innebär inte nödvändigtvis att Saab som företag och varumärke måste gå omkull. För en tredje väg vore ju att både värna de anställdas sysselsättning och säkra en modern strukturanpassning genom att köpa upp företaget för att ställa om det till exempelvis vindkraftsproduktion.

Dystert för världsekonomin trots nya stimulanspaket

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Australien, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, USA, Tyskland
Över hela världen fortsätter försöken att hejda den djupnande ekonomiska krisen med keynesianska stimulanser och bankräddningspaket. USA antog i förra veckan ett nytt räddningspaket, och den tyska regeringen föreslog i förra veckan en lag som gör det möjligt att nationalisera banker.

Borgs blindhet

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Ekonomisk politik, Arbetsmarknad, Varsel och nedskärningar, Arbetslöshet
Det går verkligen fort utför nu. På ett år har arbetslösheten
ökat med 94 000 och uppgår nu till 8 procent.
Under februari varslades 15 800 anställda – den högsta noteringen en februarimånad sedan mätningar startade på 1970-talet. Det senaste fem månadernas varselstatistik
är de värsta i Arbetsförmedlingens historia.

Byt kurs i London

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Politiska institutioner, Politiker, Storbritannien, Ekonomiska institutioner, Imperialism
"Mänskligheten sitter i en buss i en brant nedförsbacke. Den rullar allt snabbare till följd av lägre tillväxtsiffror, vikande handel, nya uppsägningar,
ökad fattigdom. Finanskrisen utlöstes i USA och den yttersta orsaken, det medger nu även mainstream-ekonomer, var tilltron till en självreglerande marknadsekonomi. Det kan tyckas som att en kris med ursprung i världsekonomins centrum inte främst borde drabba dess periferi, där de allra mest utsatta lever. Men dessvärre far nu krisen fram med dubbel styrka över det globala Syd."

Sidor